Top

Recurs. Cazul de casare prevăzut de art.3859 pct.10 c.pr.pen. Nerezolvarea fondului cauzei şi lipsa rolului activ

Prin decizia penală nr.593/20.10.2005 a Curţii de Apel Galaţi -Secţia penală a fost admis recursul declarat de petentul F.A.

S-a casat sentinţa penală nr.327 din 26.07.2005 a Tribunalului Galaţi şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a hotărî astfel Curtea de Apel galaţi a reţinut că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unor cereri esenţiale pentru părţi de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului, fiind incident cazul de casare prev.de art. 3859 pct.10 C.pr.pen.

Petentul F.A. s-a adresat cu plângere împotriva rezoluţiei procurorului, în baza disp.art.2787 C.pr.pen.la instanţa de fond respectiv Tribunalul Brăila.

La termenul de judecată din 11.07.2005 petentul a depus la dosar o notă de probe privind ataşarea unor dosare şi audierea unui martor.

La acest termen de judecată procurorul a solicitat termen pentru a lua la cunoştinţă de probele solicitate de petent şi judecarea cauzei s-a amânat la 19.07.2005.

La termenul din 19.07.2005 instanţa a omis să aducă în discuţia părtilor probele solicitate de petent şi să se pronunţe asupra administrării acestora, trecând la dezbateri , situaţie în care practic nu a soluţionat fondul cauzei.

In acest sens au fost încălcate şi disp.art.4 C.pr.pen.privind rolul activ al instanţei de judecată precum şi disp.art.65 C.pr.pen. conform cărora sarcina administrării probelor în procesul penal revine instanţei de judecată.

In cazul în care instanţa de judecată este investită cu o cerere de probatorii, conform art.67 al.3 C.pr.pen.trebuie să se pronunţe motivat asupra admiterii sau respingerii cererii.

Etichete: