Top

COMPETENŢĂ TERITORIALĂ. SOLUŢIONARE PLÂNGERE ART. 278/1 CPP, ÎN CAZUL CAUZELOR STRĂMUTATE

Prin cererea înregistrată sub nr. …din … la Judecătoria Galaţi petentul BDI s-a plâns împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmării penale pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi în dosarul nr. … din data de …, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorul DN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prevăzută de art. 250, alin.1, Cod penal.

Prin Sentinţa penală nr. … din …, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. …. s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a plângerii petentului, în favoarea Judecătoriei Buzău.

La această instanţă cauza a fost înregistrată sub nr. … din data de ….

În motivarea în fapt a cererii petentul arată că se plânge împotriva soluţionării dosarului nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi deoarece soluţia dispusă este vădit netemeinică şi pronunţată cu încălcarea esenţială a legii, precum şi a ingerinţei politicului în efectuarea actului de justiţie.

Petentul arată că prin Decizia nr. … pronunţată în dosarul nr. … de Tribunalul Buzău, s-a admis recursul său, s-a casat Sentinţa penală nr. .. a Judecătoriei Buzău şi pe fond a fost admisă plângerea sa, s-a dispus desfiinţarea rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi din data de … şi trimiterea cauzei la Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, în vederea începerii urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 250, Cod penal, faţă de făptuitorul DN. Prin respectiva decizie, Tribunalul a dispus identificarea şi audierea persoanelor care au fost înscrise la audienţe în cadrul Primăriei Galaţi, în ziua de 20.04.2005 şi care au asistat la incidentul reclamat de petent. Petentul nu îşi explică de ce după decizia Tribunalului Buzău, dosarul a ajuns din nou la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, în condiţiile în care instanţa de recurs dispusese trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

În concluzie petentul, solicită admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei atacate şi trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, în vederea refacerii urmăririi penale aşa cum s-a pronunţat Tribunalul Buzău.

Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat, prin prisma motivelor invocate de petent, instanţa reţine următoarele:

Petentul BDI a formulat plângere penală împotriva făptuitorului DN pentru infracţiunea de purtare abuzivă prevăzută de art. 250, alin.1, Cod penal, motivat de faptul că făptuitorul, în data de 20.04.2005, în cadrul unei audienţe acordate la sediul Primăriei din Galaţi, i-a adresat persoanei vătămate apelativul “comunistule”.

Prin Rezoluţia nr. … din …, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a dispus neînceperea urmării penale faţă de DN, în baza art. 10, alin.1, lit.b, Cod procedură penală.

Petentul BDI s-a plâns împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmării penale pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi în dosarul nr. … din data de …, la Judecătoria Galaţi, iar prin Încheierea nr. … din … pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. .., s-a dispus strămutarea judecării cauzei la Judecătoria Buzău, unde a fost înregistrată sub nr. … Prin Sentinţa penală nr. … din …, pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. …, s-a respins plângerea petentului, formulată împotriva Rezoluţiei nr. … din .., a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Împotriva sentinţei respective petentul BDI, a formulat recurs, care a fost soluţionat prin Decizia nr. … pronunţată în dosarul nr. …, de Tribunalul Buzău, când s-a admis recursul său, s-a casat Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Buzău şi pe fond a fost admisă plângerea sa, s-a dispus de asemenea, desfiinţarea rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi din data de … şi trimiterea cauzei la Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, în vederea începerii urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 250, Cod penal, faţă de făptuitorul DN. Prin respectiva decizie, Tribunalul a dispus identificarea şi audierea persoanelor care au fost înscrise la audienţe în cadrul Primăriei Galaţi, în ziua de 20.04.2005 şi care au asistat la incidentul reclamat de petent, precum şi audierea făptuitorului şi a angajaţilor primăriei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău prin adresa nr. … din … a înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, precizând că dispoziţiile art. 209, alin. 3 şi 4, Cod procedură penală stabilesc competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea acesteia din urmă.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi prin Rezoluţia pronunţată în dosarul nr. … din data de …, a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorul DN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prevăzută de art. 250, alin.1, Cod penal, în baza art. 10, lit.a şi b, Cod procedură penală.

Împotriva acestei rezoluţii petentul a formulat plângere, care i-a fost respinsă prin Rezoluţia nr. … din ….

Instanţa constată că Rezoluţia nr. … din data de … de neîncepere a urmării penale pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi este temeinică şi legală din următoarele motive:

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi era competent să efectueze cercetările dispuse de Tribunalul Buzău prin decizia sa, pronunţată în recurs, când a soluţionat plângerea petentului pe fond. Încheierea de strămutare pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. … a produs efecte numai în faza cercetării judecătoreşti a cauzei, nu şi asupra fazei de urmărire penală, aşa cum rezultă din economia art. 55-60, Cod procedură penală şi cum, de altfel, s-a pronunţat aceiaşi instanţă în soluţionarea unui conflict negativ de competenţă, într-o cauză similară (Încheierea nr. …, Secţia penală). În aceste condiţii, faţă de cele reţinute mai sus, dar şi având în vedere că scopul bunei desfăşurări a procesului ar fi anulat prin reluarea în acelaşi circuit jurisdicţional soluţionarea cauzei, lăsând fără efect instituţia strămutării, instanţa, va respinge excepţia lipsei competenţei teritoriale a Judecătoriei Buzău.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa constată că parchetul a îndeplinit măsurile dispuse prin decizia de trimitere a cauzei la procuror, în sensul că a identificat şi audiat persoanele înscrise la audienţă în aceiaşi zi cu petentul dar şi angajaţii primăriei, în persoana martorilor: SŞ, TNS, PT, TE, ASE, iar din declaraţiile acestora nu rezultă că făptuitorul DN, ar fi săvârşit vreo faptă care să întrunească elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă în care subiect pasiv al acesteia să fie petentul BDI.

Faţă de cele reţinute, instanţa, în baza art. 2781, alin. 8, lit. a, Cod procedură penală va respinge plângerea formulată de petentul BDI ca nefondată şi în consecinţă va menţine ca temeinică şi legală Rezoluţia nr. … din data de … de neîncepere a urmăririi penale privind pe făptuitorul DN.

În baza art. 192, alin. 2, Cod procedură penală, reţinând culpa procesuală a petentului, instanţa îl va obliga pe acesta la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: