Top

Instanţa competentă potrivit art.404/2 alin.3 cod procedură civilă să dispună restabilirea situaţiei anterioare este instanţa de fond şi nu cea de apel.

Decizia civilă nr. 91/R din 29.03.2006 a Curţii de Apel Galaţi

Reclamanta ADS a chemat în judecată pârâta SC Veritas SA pentru întoarcerea executării silite imobiliare.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că pârâta a solicitat executarea silită a sentinţei civile nr.33/2003 a Tribunalului Vrancea, rămasă definitivă prin anularea apelului ca netimbrat, prin decizia civilă nr. 110/2003 a Curţii de Apel Galaţi.

Ulterior începerii executării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia civilă nr. 5685/2005 a admis recursul reclamantei, a casat decizia civilă nr.110/2003 a Curţii de Apel Galaţi şi a trimis cauza spre rejudecarea apelului la aceeaşi instanţă.

Prin urmare, titlul executoriu în baza căruia a fost pornită executarea silită a fost anulat şi conform art.311 cod procedură civilă actele de executare făcute în baza acesteia sunt desfiinţate de drept.

Judecătoria Alexandria, prin sentinţa civilă nr.1677/2005 a respins ca nefondată cererea de întoarcere a executării silite.

Recursul declarat împotriva acestei sentinţe a fost declinat de către Tribunalul Teleorman în favoarea Curţii de Apel Galaţi, cu motivarea că aceasta este instanţa care judecă fondul, pentru că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a retrimis cauza spre rejudecare la această instanţă.

Curtea de apel Galaţi verificându-şi din oficiu competenţa, constată că nu este competentă să soluţioneze cererea de întoarcere a executării, pentru următoarele considerente:

Art.404/2 cod procedură civilă arată că în cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu la cererea celui interesat, va dispune prin aceeaşi hotărâre şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

Alin.2 al aceluiaşi articol prevede că în situaţia în care instanţa a desfiinţat hotărârea executată a dispus judecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

Speţa de faţă nu se încadrează în nici una dintre situaţiile alin.1 sau 2 ale art.404/2 cod procedură civilă pentru că instanţa de recurs nu a fost sesizată şi cu o cerere de întoarcere a executării iar pe de altă parte, nu s-a dispus rejudecarea în fond a procesului, ci rejudecarea apelului.

În cauza de faţă, reclamanta a formulat separat o cerere de întoarcere a executării, care se încadrează în alin.3 al art.404/2 cod procedură civilă.

Acest text prevede că atunci când nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare în condiţiile alin.1 şi 2 cel îndreptăţit va putea cere instanţei judecătoreşti competente potrivit legii.

Or, instanţa de fond competentă este Tribunalul Vrancea, având în vedere că executarea a vizat contravaloarea unor investiţii în sumă de 21.627.619.799 lei.

Etichete: