Top

Calea de atac, în materia cererilor soluţionate conform dispoziţiilor art.581 cod procedură civilă

Decizia civilă nr. 250/R din 14.03.2006, a Cuţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr. 176 din 29.03.2005 pronunţată de Judecătoria Făurei în dosarul nr. 1998/2004, s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta Ş.C. în contradictoriu cu pârâţii P.S. şi C.L.Ş, având ca obiect obligarea acestora la rebranşarea la sursa de apă potabilă.

De precizat că reclamanta a invocat dispoziţiile art.581 cod procedură civilă, solicitând pronunţarea unei hotărâri pe cale de ordonanţă preşedinţială.

Prin decizia civilă nr. 247/14.11.2005 pronunţată de Tribunalul Brăila – Secţia civilă în dosarul nr. 3455/2005, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta Ş.C.

Prin decizia civilă nr. 250/14.03.2006, Curtea de Apel Galaţi admite recursul reclamantei, casează decizia civilă nr. 247/14.11.2005 şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, reţinând că Tribunalul a stabilit greşit calea de atac declarată împotriva hotărârii instanţei de fond.

Atât timp cât aceasta a fost investită cu pronunţarea unei hotărâri – pe calea ordonanţei preşedinţiale – în temeiul art.581 cod procedură civilă şi nu s-a făcut precizarea trecerii acesteia pe calea dreptului comun, respectiva hotărâre rămâne supusă recursului, în condiţiile prev.de art.582 (1) cod procedură civilă.

Etichete: