Top

Cereri noi făcute la instanţa de apel. Art.294 cod procedură civilă

Prin sentinţa civilă nr. 1522/2.05.2006, pronunţată de Judecătoria Focşani, în dosarul nr. 9725/2005 s-a admis acţiunea civilă pentru partaj de folosinţă formulat de reclamantul Cîrlan Alexandru, împotriva pârâtei Puiu Florica şi i s-a atribuit reclamantului folosinţa apartamentului nr. 78, situat în Focşani, Aleea Echităţii, nr. 1, bloc C.

S-a reţinut că apartamentul în litigiu a fost închiriat de Primăria Focşani, prin contractul de închiriere nr. 28275/31.07.2002 reclamantului şi membrilor familiei acesteia, respectiv, Cîrlan Florica, soţie, Cîrlan Mariana, Cîrlan Camelia şi Cîrlan Cristian-Cezar , copii.

Căsătoria părţilor s-a desfăcut prin sentinţa de divorţ nr. 2916/02.09.2004, prin care s-a reţinut că soţii sunt despărţiţi din anul 1983 de când pârâta a părăsit domiciliul, iar din 1990 vine doar sporadic în această locuinţă.

S-a mai reţinut că pârâta nu şi-a exercitat dreptul locativ o perioadă mare de timp, deşi prin sentinţa civilă nr. 901/14.03.1996 s-a dispus reintegrarea sa în spaţiu, iar ceilalţi membrii ai familiei nu şi-au manifestat interesul pentru această locuinţă, fiicele fiind căsătorite şi locuind la domiciliile lor, iar fiul locuieşte cu chirie împreună cu familia sa.

Termenul contractului de închiriere a expirat la 10.05.2004, dar instanţa a apreciat că pentru reclamant a intervenit tacita relocaţiune.

Pârâta a declarat apel împotriva acestei sentinţe pe care o consideră nelegală şi netemeinică.

A arătat în motivarea apelului că din contractul de închiriere şi din prevederile Legii nr. 114/1996 nu rezultă că dreptul locativ se pierde în cazul părăsirii locuinţei, iar din sentinţa civilă nr. 3705/19 octombrie 2005 rezultă că au fost nevoiţi să părăsească locuinţa din cauza conduitei reclamantului-intimat.

A mai precizat că fiul major rezultat din căsătorie, locuieşte în acest apartament împreună cu familia sa şi nu dispune de mijloace materiale pentru a dobândi o locuinţă proprie, iar apelanta, deşi locuieşte în prezent la fiica sa , doreşte să se întoarcă în apartament pentru că la fiica sa nu este spaţiu suficient.

A solicitat să se admită apelul, să se schimbe sentinţa şi să se atribuie apartamentul ambelor părţi.

Prin întâmpinarea depusă, intimatul a solicitat să se respingă apelul.

A arătat că atât din Legea nr. 114/1996, cât şi din OUG 40/1999 rezultă că părăsirea voluntară a locuinţei conduce la pierderea dreptului locativ.

De asemenea, copilul major care se căsătoreşte şi părăseşte locuinţa, pierde dreptul locativ.

Intimatul a arătat că în prezent acest fiu major şi familia sa locuiesc în acest apartament, dar că nu este real faptul că el suportă cheltuielile apartamentului.

Intimatul a precizat că nu poate fi primită cererea apelantei în sensul de a se „diviza” contractul de închiriere deoarece este o cerere nouă formulată de apelantă şi nu a fost formulată la fond prin cerere reconvenţională.

În urma analizării probelor administrate, prin decizia civilă nr. 288/21 septembrie 2006 a Tribunalului Vrancea a fost admis apelul pârâţilor şi schimbată în parte hotărârea primei instanţe în sensul că atribuie intimatului Cîrlan Cristian folosinţa sufrageriei şi apelantei celelalte două camere cu folosirea în comun a dependinţelor, reţinându-se în esenţă faptul că imobilul având trei camere poate fi folosit de două familii.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul Cîrlan Alexandru care a susţinut în principal faptul că pârâta nu a solicitat la instanţa de fond atribuirea beneficiului contractului de închiriere.

Prin decizia civilă nr. 6/R din 9 ianuarie 2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantului, modificată decizia pronunţată de Tribunalul Vrancea în sensul că a fost respins ca nefondat apelul pârâţilor şi s-a menţinut hotărârea instanţei de fond.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut faptul că potrivit dispoziţiilor art.294 cod procedură civilă, în apel nu se pot face alte cereri noi faţă de cele făcute la instanţa de fond.

Aşa cum rezultă din actele aflate la dosar, pârâta nu a solicitat atribuirea beneficiului contractului de închiriere la instanţa de fond, o astfel de cerere fiind făcută cu ocazia motivării cererii de apel.

Etichete: