Top

Acţiunea în evacuare. Calitate procesuală activă.

Reclamanta societate comercială a solicitat evacuarea pârâtului, persoană fizică, rezilierea contractului de închiriere, motivat de faptul neîndeplinirii de chiriaşi a obligaţiei de plată a cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face la cererea asociaţiei de locatari atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă sunt stabilite prin contractul de închiriere în sarcina acestuia.(art.24 lit. c din Legea nr.114/1996).

În cauză nu există o astfel de cerere din partea asociaţiei de locatari, nefiind făcută dovada indemnităţii între persoana reclamantului şi cel care este titular al dreptului afirmat.

Decizia civilă nr.413/31.03.2004

Etichete: