Top

Tacita relocaţiune

Prin decizia civilă nr. 889/R din 15 noiembrie 2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantei S.C.”C” S.A. împotriva deciziei civile nr. 508/A din 14 aprilie 2004 a Curţii de Apel Galaţi. A fost modificată decizia în sensul că a fost admis apelul reclamantei şi a fost schimbată sentinţa civilă nr. 6708/2003 a Judecătoriei Galaţi în sensul că s-a admis acţiunea reclamantei şi s-a dispus evacuarea pârâtului S.M. şi a familiei acestuia din imobilul situat în Galaţi.

Pentru a decide astfel, instanţa de recurs a reţinut că în mod greşit au apreciat primele două instanţe că în cauză ar fi operat tacita relocaţiune.

Astfel, între reclamantă şi pârât a intervenit la data de 10 februarie 1992 un contract de închiriere pentru imobilul situat în Galaţi, contract ce a fost încheiat pe perioadă de 1 an.

Fiind vorba de un contract de locaţiune pentru perioada determinată, potrivit art. 1436 Cod civil acesta a încetat de drept, odată cu trecerea timpului, la data de 10 februarie 1993.

Cu toate acestea pârâţii au continuat să locuiască în imobil, după expirarea termenului, în cauză intervenind tacita relocaţiune, potrivit art. 1437 Cod civil.

La data de 26 iunie 2003, însă, reclamanta cu adresa nr. 5986/2003 a solicitat pârâţilor să elibereze spaţiul închiriat. Începând cu acest moment, al denunţării contractului de închiriere, tacita relocaţiune nu mai poate fi invocată chiar dacă pârâţii au continuat să se servească de imobilul închiriat (art. 1438 Cod civil).

În consecinţă, de la data de 26 iunie 2003 pârâţii ocupă imobilul fără nici un titlu locativ valabil, încălcând dreptul de proprietate al reclamantei, astfel încât cererea de evacuare formulată de aceasta din urmă este pe deplin justificată, faţă de dispoziţiile art. 480 Cod civil.

Etichete: