Top

Conform dispoziţiilor art. 864 alin. 2 Cod penal, revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă.

Prin sentinţa penală nr.227/2004, pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr.1352/2004, definitivă prin decizia penală nr.535/30.09.2004 a Curţii de Apel Galaţi s-a aplicat condamnatei C.R. o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.25 raportat la art.211 alin.1 şi 2 lit.b şi c şi 21 lit.b Cod penal cu aplicarea art.99 şi 109 Cod penal şi art.74 şi 76 Cod penal.

S-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi obligarea condamnatei să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-să se prezinte o dată la 3 luni, de regulă în ultima zi din lună, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila şi să prezinte informaţii de natură a-i putea fi verificate mijloacele de existenţă şi situaţia şcolară.

-să comunice şi să justifice schimbarea unităţii de învăţământ sau a locului de muncă.

-să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasări care depăşesc 8 zile precum şi întoarcerea.

Prin sentinţa penală nr.100 din 2.04.2007 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 635/113/2007 s-a admis sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila şi, în baza art. 864 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată condamnatei C.R. prin s.p.nr.227/2004 a Tribunalului Brăila şi executarea în întregime a acestei pedepse.

Pentru a pronunţa astfel, Tribunalul Brăila a reţinut că au fost încălcate de către condamnata C.R. toate măsurile de supraveghere prevăzute de art.86/3 Cod penal deoarece

– nu s-a prezentat la datele fixate la Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila;

– nu a anunţat în prealabil schimbarea domiciliului sau reşedinţei precum şi deplasarea care depăşeşte 8 zile;

– nu a comunicat sau justificat schimbarea unităţii de învăţământ sau întreruperea cursurilor şcolare.

De asemenea, s-a reţinut că, deşi consilierul responsabil de caz, dând dovadă de preocupare şi toleranţă, cu privire la comportamentul condamnatei, a efectuat deplasări la domiciliul acesteia în localitatea Cîineni, comuna Vişani, judeţul Brăila, a solicitat relaţii despre situaţia condamnatei de la Postul de Poliţie din această localitate şi de la şcoala la care condamnata se află înscrisă, au fost efectuate demersuri prin intermediul AJOFM Brăila în vederea înscrierii condamnatei pentru urmarea unor cursuri de calificare, iar în final prin corespondenţa telefonică sau prin intermediul familiei, a atenţionat, în mod repetat pe condamnată asupra obligaţiilor ce-i revin, aceasta nu s-a mai prezentat la Serviciul de Probaţiune.

Totodată s-a constatat că deşi atunci când a spus că doreşte să plece în Italia, condamnatei i s-a adus la cunoştinţă ce acte doveditoare trebuie să depună la dosarul de supraveghere iar după plecarea în Italia şi comunicarea de către aceasta că se află în spital şi că va produce dovezi în acest sens, după amânările succesive, condamnata nu a depus nici un act şi nici nu s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune.

Împotriva susmenţionatei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs condamnata C.R., prin apărător ales, solicitând admiterea recursului şi casarea hotărârii prin care s-a revocat suspendarea pedepsei sub supraveghere.

În susţinerea recursului, apărătorul ales a arătat că recurenta a fost într-o situaţie fortuită, care a dus la măsura revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, că aceasta este bolnavă şi minoră , că părinţii nu s-au mai ocupat de ea , mama fiind plecată cu sora sa în Italia , iar tatăl său a alungat-o din domiciliu, condiţii în care a încercat să locuiască o perioadă cu bunicii.

Ulterior, recurenta a plecat la mama sa în Italia, iar după aceea nici aceasta se pare că nu a vrut să o mai ţină prea mult în îngrijirea ei , iar în prezent convieţuieşte cu o persoană, stabilindu-se în Spania, fiind însărcinată şi urmând să nască.

Având în vedere starea de sănătate, aşa cum a arătat cu actele medicale din Italia şi Spania unde a fost internată ca urmare a unor crize , că părinţii care au avut ca obligaţie supravegherea acesteia nu şi-au îndeplinit sarcinile impuse de instanţă , cât şi faptul că aceasta era minoră, fiind într-o situaţie disperată, condamnata a plecat după mama sa în Italia, tocmai pentru că nu se mai descurca, dar a anunţat Serviciul de supraveghere la data plecării , fapt confirmat şi prin referatul întocmit, iar până la 17.11.2006 , atât timp cât a locuit cu tatăl său, care până la acea dată s-a ocupat de ea, periodic s-a prezentat pentru a-şi îndeplini obligaţiile.

Critica este fondată.

Conform art.864 alin.2 Cod penal, dacă cel condamnat nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

Din analiza actelor depuse la dosar, rezultă că recurenta condamnată s-a prezentat periodic la Serviciul de supraveghere până la data de 17.11.2006 pentru a-şi îndeplini obligaţiile stabilite de instanţă şi a anunţat data plecării, fapt confirmat şi prin referatul întocmit. În situaţia în care tatăl nu a mai putut să se ocupe de ea , alungând-o din locuinţă , a fost forţată să plece şi să ceară ajutorul mamei sale, fiind minoră şi lipsită de supraveghere.

La dosar , în susţinerea recursului, s-au depus ulterior acte, care nu au putut fi avute în vedere de instanţa de fond, din care rezultă că recurenta condamnată suferă de epilepsie, care este boală incurabilă gravă ce necesită o permanentă supraveghere.

De asemenea, s-a făcut dovada că recurenta este însărcinată, prin ecografia efectuată acesteia la data de 18.04.2007 , constatându-se că acesta are o sarcină de 20 săptămâni.

Etichete: