Top

Reabilitare de drept. Dacă termenul de încercare al suspendării condiţionate, redus ca efect al graţierii, s-a împlinit înainte de săvârşirea noii infracţiuni, condamnatul este reabilitat de drept şi, potrivit art. 38 alin. 2 Cod penal

Prin sentinţa penală nr. 1815/20.09.2007 a Judecătoriei Brăila, inculpatul L.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a, art. 74 şi art. 76 lit. d Cod penal.

În baza art. 83 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 727/25.03.2002 a Judecătoriei Brăila şi s-a dispus ca această pedeapsă să fie executată separat de pedeapsa de 3 luni închisoare, urmând ca în total inculpatul L.I. să execute o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 9 luni închisoare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, în seara zilei de 29.07.2006, inculpatul L.I. a condus autoturismul BR 02 MBL pe Bld. Dorobanţilor din municipiul Brăila, având în sânge o alcoolemie de 1,65 g/%0.

Prin decizia penală nr. 288/19.10.2007 a Tribunalului Brăila, apelul declarat de inculpatul declarat de inculpatul L.I. împotriva sentinţei penale nr. 1815/20.09.2007 a Judecătoriei Brăila, a fost respins ca nefondat.

Împotriva celor două hotărâri a declarat recurs, în termen legal, inculpatul L.I. , criticându–le pe motive de netemeinicie.

În motivarea recursului, inculpatul L.I. a susţinut că anterior săvârşirii prezentei infracţiuni a avut o comportare exemplară în familie şi societate, este încadrat în muncă la Şantierul Naval Mangalia, a fost apreciat de conducerea societăţii , fiind trimis la un curs de specializare în Coreea, situaţie în care, fapta sa nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi poate beneficia de dispoziţiile art. 181 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 3/08.01.2008 a Curţii de Apel Galaţi, recursul a fost admis.

În baza art. 334 Cod proc. penală s-a schimbat încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal în infracţiunea prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 şi art. 76 lit. d Cod penal şi, în această încadrare juridică, a fost condamnat inculpatul L. I. la o pedeapsă de 3 luni închisoare.

Din actele dosarului, rezultă că, prin sentinţa penală nr. 727/25.03.2002 a Judecătoriei Brăila, rămasă definitivă prin neapelare la data de 08.04.2002, inculpatul L.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prevăzută de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fapte săvârşite în noaptea de 6/7.09.2001.

În temeiul art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal, respectiv pe o durată de 4 ani şi 6 luni.

Infracţiunea de complicitate la furt calificată prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal – săvârşită la data de 06.07.2001 – nu face parte din categoria infracţiunilor exceptate de la graţiere conform art. 2 din Legea nr. 543/2002, situaţie în care, potrivit art. 1 din această lege, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare a fost graţiată la data de 02.10.2002.

Potrivit art. 120 alin. 2 Cod penal, graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare a fost suspendată condiţionat. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător.

Cum în cauză termenul de încercare de 2 ani al suspendării condiţionate, astfel redus ca efect al graţierii,s-a împlinit la data de 02.10.2004,inculpatul L. I. a fost reabilitat de drept, conform art. 86 Cod penal şi, potrivit art. 38 alin. 2 Cod penal, condamnarea de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 727/25.03.2002 a Judecătoriei Brăila, nu mai putea fi luată în considerare la stabilirea stării de recidivă.

Etichete: