Top

Termenul până la care se poate exercita calea de atac a recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea judecării cauzei conform dispoziţiilor art.242 pct.2 Cod procedură civilă

Prin încheierea pronunţată în data de 9 februarie 2007, Tribunalul Galaţi a dispus în temeiul art.242 pct.2 cod procedură civilă suspendarea judecării acţiunii civile formulate în baza Legii nr.10/2001 de reclamanta B.I.M.

Potrivit dispoziţiilor art.2441 cod procedură civilă, împotriva încheierii prin care s-a suspendat cursul judecăţii se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.

In cauza de faţă, cursul judecăţii a fost suspendat până în data de 11 aprilie 2008 când completul de judecată a dispus repunerea cauzei pe rol , fixând termen de judecată la data de 8 mai 2008.

La termenul din 8 mai 2008 cauza a fost soluţionată, pronunţându-se sentinţa civilă nr.584 din 8 mai 2008 prin care s-a constatat perimată acţiunea.

Reclamantei i s-a comunicat încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecăţii în data de 19 februarie 2007 şi a lăsat dosarul în nelucrare.

Astfel, termenul de exercitare a recursului a expirat în data de 11 aprilie 2008 când a încetat suspendarea judecăţii.

Etichete: