Top

Potrivit art.1551 cod procedură civilă când se constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata

Prin încheierea de şedinţă din data de 24.01.2006 a Tribunalului Galaţi pronunţată în dosarul nr.4294/1999, s-a dispus în conformitate cu dispoziţiile art.155 ind.1 C.pr.civilă suspendarea judecării cauzei în dosarul mai sus menţionat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a avut în vedere faptul că, în cauză, procedura de citare cu intimatul pârât a fost necompletă, citaţia emisă pe numele acesteia întorcându-se la dosar cu menţiunea că destinatarul este mutat de la adresa.

Deşi i s-a pus în vedere apelantei reclamante să indice nouă adresă a intimatului în vederea legalei citări a acestuia, apelanta a precizat că nu are posibilitatea de a afla noul domiciliu al pârâtului şi nici posibilitatea de a face dovada citării acestuia prin publicitate lărgită.

Pentru aceste condiţii, constatând că desfăşurarea normală a procesului a fost împiedicată de către apelanta-reclamantă, instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei conform disp. art.155 ind.1 din Codul de procedură civilă.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta care a solicitat să se constate că în mod greşit s-a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art.155 ind.1 din Codul de procedură civilă, apreciind că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.244 C.pr.civilă aşa cum a precizat şi în faţa instanţei de apel.

A solicitat, astfel, modificarea încheierii recurate în sensul schimbării temeiului de drept al suspendării disp.art.155 ind.1 C.pr.civilă în art.244 C.pr.civilă.

Recursul este nefondat.

Potrivit art.155 ind.1 C.pr.civilă, când se constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata arătând în încheierea care anume obligaţii nu au fost respectate.

În speţă, instanţa de apel a constatat la termenul din data de 24.01.2006 că procedura de citare cu intimatul pârât era necompletă, citaţia emisă pe numele acestuia fiind restituită la dosar cu menţiunea că destinatarul este mutat de la adresă.

In aceste împrejurări în mod legal şi în conformitate cu disp.art.82 C.pr.civilă, instanţa i-a pus în vedere reclamantei să indice noua adresă a pârâtului sau să facă dovada citării pârâtului prin publicitate, conform art.95 C.pr.civilă.

Cum reclamanta a refuzat să-şi îndeplinească aceste obligaţii astfel încât, în mod corect instanţa de apel, constatând că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina acesteia, a dispus, în conformitate cu disp.art.155 ind.1 C.pr.civilă, suspendarea judecării cauzei.

Criticile formulate de reclamantă în recurs în sensul că în mod greşit au fost reţinute ca temei al suspendării, disp.art.155 ind.1 C.pr.civilă în loc de disp.art.244 C.pr.civilă nu pot fi primite.

Este adevărat că la termenul din data de 24.01.2006 reclamanta a solicitat instanţei de apel suspendarea judecăţii în temeiul art.244 C.pr.civilă dar, Tribunalul nu se putea pronunţa cu privire la această cerere în condiţiile în care procedura de citare cu intimatul nu era legal îndeplinită.

In condiţiile în care reclamanta va indica noua adresă a intimatului sau va face dovada citării acestuia prin publicitate, va putea solicita repunerea cauzei pe rol, la Tribunalul Galaţi şi, după îndeplinirea procedurii de citare, va putea reitera cererea de suspendare a judecării cauzei în temeiul art.244 C.pr.civilă.

Pentru aceste considerente, s-a reţinut că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.155 ind.1 C.pr.civilă.

Etichete: