Top

Întreruperea executării pedepsei pe motive familiale. Condiţii. Pentru întreruperea executării pedepsei în temeiul art. 453 lit. c C. proc. pen., este necesar ca familia condamnatului să se afle într-o situaţie specială

Petentul condamnat S. I. se află în executarea unei pedepse rezultante de 13 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 544/16.11.2004 a Tribunalului Galaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 20 rap. la art. 174 alin. 1 în ref. la art. 176 lit. b Cod penal şi a infracţiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 1 şi 4 Cod penal, pentru ambele infracţiuni cu reţinerea stării de recidivă prev. de art. 37 lit. a Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 651/12.12.2007 a Tribunalului Galaţi s-a admis cererea formulată de condamnatul S. I. şi, în temeiul art. 455 în ref. la art. 453 lit. c Cod proc. penală, s-a dispus întreruperea executării pedepsei de 13 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 544/2004 a Tribunalului Galaţi, pe o perioadă de 3 luni de la data punerii efective în libertate.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 453 lit. c Cod proc. penală şi că executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru familia condamnatului deoarece soţia acestuia are vârsta de 66 ani, suferă de pneumonie şi cardiopatie ischemică, locuieşte singură într-o casă modest mobilată, doi dintre fii condamnatului sunt decedaţi, un alt fiu este arestat, iar fiica condamnatului este căsătorită şi locuieşte într-o altă localitate, iar singura sursă de venit o constituie pensia de CAP.

Împotriva sentinţei penale nr. 651/12.12.2007 a Tribunalului Galaţi a declarat recurs, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, criticând-o pe motive de nelegalitate.

În motivarea recursului s-a invocat că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 453 lit. c Cod proc. penală, deoarece din probele administrate în cauză nu a rezultat existenţa unor împrejurări speciale datorită cărora executarea în continuare a pedepsei de către condamnat să aibă consecinţe grave pentru familia acestuia.

Critica este fondată.

Potrivit art. 455 în ref. la art. 453 lit. c Cod proc. penală executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru familia condamnatului. În acest caz, întreruperea executării pedepsei poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Din referatul de anchetă socială rezultă că soţia condamnatului S. I. are vârsta de 67 ani, este suferindă de pneumonie şi cardiopatie ischemică, fiind în evidenţa medicului de familie, locuieşte în casa proprietate personală, modest mobilată, beneficiază de pensie CAP din care se întreţine şi îşi cumpără medicamentele necesare şi familia condamnatului deţine în proprietate suprafaţa de 0,66 ha teren.

De asemenea, rezultă că doi dintre fii condamnatului sunt decedaţi, unul dintre fii condamnatului este arestat (execută o pedeapsă de 13 ani închisoare) , iar fiica condamnatului este căsătorită şi a plecat din localitate.

Referatul de anchetă socială concluzionează că nu se impune prezenţa condamnatului în familie şi că datorită gradului ridicat de pericol social al infracţiunilor săvârşite, condamnatul prezintă un pericol pentru societate.

Aspectele de mai sus nu constituie împrejurări speciale, în sensul art. 453 lit. c Cod proc. penală, deoarece situaţia materială grea şi starea de boală a mamei condamnatului reprezintă situaţii de durată şi care nu ar putea fi înlăturate sau cel puţin ameliorate prin întreruperea executării pedepsei pe o durată de 3 luni.

În ceea ce o priveşte pe soţia condamnatului, se constată că aceasta beneficiază de pensie CAP şi poate să-şi asigure mijloacele de existenţă din produsele obţinute de pe suprafaţa de 0,66 ha teren iar, în caz de nevoie, poate beneficia de ajutor din partea fiicei sale.

Pentru motivele de mai sus, recursul a fost admis, sentinţa penală nr. 651/12.12.2007 a Tribunalului Galaţi a fost casată şi, în rejudecare, cererea de întrerupere executare pedeapsă formulată de condamnatul S. I. a fost respinsă ca nefondată.

Etichete: