Top

Întreruperea executarii pedepsei inchisorii-motive sociale

Dosar nr.3010/88/2008
TRIBUNALUL TULCEA
SENTINŢA PENALĂ NR.80
Şedinţa publică din 03 martie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Brăila şi înregistrată sub nr.8685/196/2008 din 02.10.2008, condamnatul (…) a solicitat întreruperea executării pedepsei de 9 ani şi 6 luni închisoare aplicată de Tribunalul Brăila prin sp.nr.622/21.1.2006.

În motivarea cererii, condamnatul a arătat că mama sa este bolnavă, tatăl său este decedat, iar casa în care locuia este pe cale să se dărâme.

Prin sentinţa penală nr.1653 din 20.10.2008, Judecătoria Brăila a dispus declinarea competenţei soluţionării cererii în favoarea Tribunalului Tulcea, ca instanţă corespunzătoare în grad instanţei de executare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

Pe rolul tribunalului cauza s-a înregistrat la nr.3010/88/2008 din 19.12.2008.

În cauză s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părinţilor petentului, respectiv în comuna (…), jud.Galaţi.

La dosar s-a ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.482 din 05.12.2006 emis de Tribunalul Brăila, în executarea căreia se află petentul.

Examinând cauza în raport de concluziile referatului de anchetă socială efectuat de Primăria comunei (…), judeţul Galaţi, tribunalul reţine că mama petentului este văduvă de 12 ani şi locuieşte împreună cu cele două fiice ale sale într-o casă compusă din 2 camere şi bucătărie, modest mobilate şi întreţinute după posibilităţi. Veniturile familiei provin din muncile ocazionale. Conform dispoziţiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când din cauza unor împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, în acest caz executarea putând fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Faţă de aceste elemente de fapt, instanţa reţine că, în speţă nu se regăsesc acele împrejurări speciale prevăzute de textul de lege mai sus citat, iar lăsarea în libertate a condamnatului pentru o perioadă scurtă de 3 luni, nu are cum să îmbunătăţească în vreun fel situaţia socio-materială a familiei sale.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge cererea ca nefondată.

Urmează a obliga petentul la plata sumei de 160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Întrucât petentul a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat (…).

Etichete: ,