Top

Pedeapsa complementară în caz de concurs de infracţiuni.

Dacă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c Cod penal nu a fost aplicată pentru nici una dintre infracţiunile concurente, instanţa nu poate dispune ca această pedeapsă să fie executată alături de pedeapsa rezultantă a închisorii.

Decizia nr. 72/R/19.06.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 183/13.04.2007 a Tribunalului Vrancea, printre alţii, inculpata V. E.V. a fost condamnată la:

– o pedeapsă principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c Cod penal;

– o pedeapsă principală de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 lit. a şi c şi art.76 lit. d Cod penal.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-a dispus ca inculpata V. E. V să execute pedeapsa principală cea mai grea, respectiv pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

Prin decizia penală nr. 72/R/19.06.2009 a Curţii de Apel Galaţi, s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea şi inculpaţi. S-a desfiinţat sentinţa penală nr. 183/13.04.2007 a Tribunalului Vrancea şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut, printre altele – omisiunea instanţei de a face aplicarea art. 335 alin. 2 C. proc. pen. pentru una din inculpate, omisiunea instanţei de a face aplicarea art. 334 C. proc. pen. de a pune în discuţia părţilor şi de a se pronunţa cu privire la schimbarea încadrării juridice cu privire la o infracţiune, etc.. – şi faptul că, în mod greşit, instanţa a dispus ca şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. c Cod penal să fie executată separat de pedeapsa rezultantă a închisorii.

Potrivit art. 65 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puţin 2 ani. Conform art. 35 alin. 1 Cod penal, dacă pentru una dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa închisorii. În alineatul 2 din acelaşi articol se prevede că dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită, sau chiar de aceeaşi natură dar cu conţinut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa închisorii.

Din dispoziţiile legale de mai sus, rezultă cu prisosinţă că, în caz de condamnare pentru un concurs, aplicarea pedepsei complementară a interzicerii unor drepturi se face – când este cazul – pentru fiecare infracţiune concurentă în parte. Acest aspect rezultă cu prisosinţă şi din partea specială a Codului penal, sens în care atunci când aplicarea pedepsei complementare a unor drepturi este obligatorie, legiuitorul a folosit termeni de genul „se pedepseşte cu închisoare de la…la… de ani şi interzicerea unor drepturi.

Cum în cauză, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. c Cod penal nu a fost aplicată pentru nici una din cele două infracţiuni concurente, instanţa nu putea să dispună ca această pedeapsă să fie execută alături de pedeapsa rezultantă a închisorii, stabilită ca efect al contopirii pedepselor.

Etichete: