Top

Pedeapsa complementară în caz de concurs de infracţiuni.

Dacă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. c Cod penal nu a fost aplicată pentru nici una dintre infracţiunile concurente, instanţa nu poate dispune ca această pedeapsă să fie executată alături de pedeapsa rezultantă a închisorii.

Decizia nr. 72/R/19.06.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 183/13.04.2007 a Tribunalului Vrancea, printre alţii, inculpata V. E.V. a fost condamnată la:

– o pedeapsă principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. c Cod penal;

– o pedeapsă principală de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 lit. a şi c şi art.76 lit. d Cod penal.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-a dispus ca inculpata V. E. V să execute pedeapsa principală cea mai grea, respectiv pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

Prin decizia penală nr. 72/R/19.06.2009 a Curţii de Apel Galaţi, s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea şi inculpaţi. S-a desfiinţat sentinţa penală nr. 183/13.04.2007 a Tribunalului Vrancea şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut, printre altele – omisiunea instanţei de a face aplicarea art. 335 alin. 2 C. proc. pen. pentru una din inculpate, omisiunea instanţei de a face aplicarea art. 334 C. proc. pen. de a pune în discuţia părţilor şi de a se pronunţa cu privire la schimbarea încadrării juridice cu privire la o infracţiune, etc.. – şi faptul că, în mod greşit, instanţa a dispus ca şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. c Cod penal să fie executată separat de pedeapsa rezultantă a închisorii.

Potrivit art. 65 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puţin 2 ani. Conform art. 35 alin. 1 Cod penal, dacă pentru una dintre infracţiunile concurente s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa închisorii. În alineatul 2 din acelaşi articol se prevede că dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită, sau chiar de aceeaşi natură dar cu conţinut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa închisorii.

Din dispoziţiile legale de mai sus, rezultă cu prisosinţă că, în caz de condamnare pentru un concurs, aplicarea pedepsei complementară a interzicerii unor drepturi se face – când este cazul – pentru fiecare infracţiune concurentă în parte. Acest aspect rezultă cu prisosinţă şi din partea specială a Codului penal, sens în care atunci când aplicarea pedepsei complementare a unor drepturi este obligatorie, legiuitorul a folosit termeni de genul „se pedepseşte cu închisoare de la…la… de ani şi interzicerea unor drepturi.

Cum în cauză, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. c Cod penal nu a fost aplicată pentru nici una din cele două infracţiuni concurente, instanţa nu putea să dispună ca această pedeapsă să fie execută alături de pedeapsa rezultantă a închisorii, stabilită ca efect al contopirii pedepselor.

Etichete:

Pedeapsă complementară .Potrivit art.65 alin.2 Cod penal, aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Recidivă. În caz de concurs de infracţiuni, dacă toate infracţiunile sunt săvârşite înainte ca termenul de reabilitare pentru condamnarea anterioară să se fi împlinit , starea de recidivă trebuie reţinută pentru toate infracţiunile concurente

Prin sentinţa penală nr.2465/07.12.2005 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul Marian Neculai a fost condamnat la:

– 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de perversiune sexuală prev. de art.201 alin.2 şi 4 Cod penal , cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal.

– 1an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de corupţie sexuală prev. de art.202 alin.2 Cod penal.

Conf.art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal, s-au contopit pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare.

În fapt, s-a reţinut că, în ziua de 20.04.2005 inculpatul Marin Neculai , sub pretextul că-i asigură protecţie, a condus-o pe partea vătămată Avramoiu Florin , în vârstă de 9 ani pe un teren viran.

Aici, în spatele unor tufe, inculpatul s-a descheiat la pantaloni, a deschis şliţul pantalonilor părţii vătămate, a atins penisul părţii vătămate şi s-a masturbat în faţa acesteia.

Apoi a luat mâna părţii vătămate, a aşezat-o pe penisul său şi a continuat astfel să se masturbeze până a ejaculat.

Prin decizia penală nr.51/R/14.04.2006 a Curţii de Apel Galaţi, recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a fost admis şi s-a casat în parte sentinţa penală nr.2465/07.12.2005 a Judecătoriei Galaţi.

În rejudecare, inculpatul Marin Neculai a fost condamnat la:

– o pedeapsă principală de 4 ani închisoare şi la pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,d,e Cod penal pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de perversiune sexuală prev. de art.201 alin.2,4 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal:

-1an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de corupţie sexuală prev. de art.202 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal.

În temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin.1 Cod penal ,s-au contopit pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea , respectiv pedeapsa de 4 ani închisoare sporită la 4 ani şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,d,e Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Hotărârea pronunţată de instanţa de fond este nelegală din următoarele motive:

Infracţiunea de perversiune sexuală prev. de art.201alin.2,4 Cod penal este prevăzută de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Aşa fiind, conform art. 65 alin.2 Cod penal, pentru această infracţiune, instanţa trebuia să-l condamne pe inculpat şi la pedeapsa complimentară a interzicerii unora din drepturile prev. de art.64 Cod penal.

Infracţiunea de corupţie sexuală prev. de art.202 alin.1 Cod penal a fost săvârşită înainte ca termenul de reabilitare pentru pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.232/20.02.1997 a Tribunalului Galaţi, să se fi împlinit, astfel că starea de recidivă prev. de art.37 lit.b Cod penal trebuia reţinută şi pentru această infracţiune.

Etichete:

Contopirea pedepselor

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 32 (03.02.2009)
Autor: Tribunalul Tulcea
Domenii asociate: cereri

Tribunalul Tulcea,

Cu privire la cauza penală de faţă constată următoarele:

La data de 14.04.2008 condamnatul ………, fiul lui ….. şi ……., născut la ….. în municipiul ……., deţinut în Penitenciarul Tulcea, s-a adresat Judecătoriei Giurgiu cu o cerere de contopire a două pedepse de câte 3 ani închisoare şi respectiv 5 ani închisoare, aplicate pentru fapte concurente.

Prin sentinţa penală nr.866/8.05.2008 Judecătoria Giurgiu a admis excepţia de necompetenţă teritorială a sa şi, în temeiul art.42 Cod proc.penală, a declinat competenţa de soluţionare a cererii de contopire, în favoarea Judecătoriei Tulcea, judeţul Tulcea.

La rândul ei, Judecătoria Tulcea, judeţul Tulcea, prin sentinţa penală nr.917 din 8.09.2008 a admis excepţia necompetenţei materiale şi în temeiul art.448 al.2 Cod proc.penală, raportat la art.42 Cod proc.penală a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Tulcea, motivat, în esenţă, de împrejurarea că, ultima hotărâre de condamnare la pedeapsa de 5 ani închisoare aparţine Tribunalului Bucureşti.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.2482/88/2008 şi în vederea soluţionării au fost ataşate în copie sentinţele penale nr.67 din 15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi nr.729 din 21 mai 2007 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a penală şi mandatele de executare a pedepselor aplicate petentului ……….

Petentul ……… a solicitat admiterea cererii şi contopirea celor două pedepse de 3 ani închisoare şi respectiv 5 ani închisoare deoarece au fost aplicate pentru fapte concurente.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.67/15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr.666/27.04.2007 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a II-a penală, ………, fiul lui ……… şi ………, născut la …….. în municipiul ……, a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 14.03.2006 a unei infracţiuni de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art.208 al.1şi 2 – 209 al.1 lit.e şi al.2 lit.b Cod penal.

Totodată, s-a aplicat pedeapsa accesorie în conformitate cu prevederile art.71 Cod penal raportat la art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal.

Potrivit prevederilor art.88 Cod penal din pedeapsa aplicată i-a dedus timpul reţinerii de 24 ore din 15.03.2006 şi s-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza sentinţei penale nr.67/15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.278/2.V.2007.

Prin sentinţa penală nr.729/21 mai 2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr.4429/26.09.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ……… a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 24.03.2006 a unei infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art.2 al.1 şi 2 din Legea nr.143/2000 raportat la art.74 al.1 lit.a Cod penal cu aplicarea art.76 al.1 lit.a Cod penal.

Inculpatului i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei, în conformitate cu prevederile art.65 al.1 lit.e Cod proc.penală coroborat cu art.2 al.1 şi 2 din Legea nr.143/2000.

În baza art.88 Cod penal s-a scăzut din pedeapsă reţinerea şi arestarea preventivă de la 24.03.2006 la zi (21.V.2006).

Prin decizia penală nr.4429/26.09.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului ……… reţinerea şi arestarea preventivă de la 24.03.2006 la 26.09.2007.

În baza sentinţei penale nr.729/21.V.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.894/28.09.2007 potrivit căruia din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată lui ……… se scad 419 zile executate în arest preventiv.

Raportat la datele când au rămas definitive cele două hotărâri de condamnare dar şi la datele când au fost săvârşite faptele, tribunalul constată că sunt incidente prevederile art.33 şi art.34 Cod penal privind concursul real de infracţiuni.

Drept urmare, faptele ce au atras condamnarea fiind săvârşite mai înainte de a fi intervenit condamnarea definitivă pentru una din ele, se va admite cererea de contopire a pedepselor ca fondată. Se vor contopi pedepsele de 3 ani închisoare, aplicată lui ……… prin sentinţa penală nr.67/15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi de 5 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.729/21 mai 2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, ce va fi executată în final şi în total.

Pe lângă pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare ……… va executa şi pedeapsa complimentară de interzicere a drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b Cod penal, pe timp de 3 ani, după executarea pedepsei principale şi care i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.729/21.V.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală.

Potrivit prevederilor art.88 Cod penal se va scade din pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare timpul reţinerii de 24 ore din 15.03.2006 precum şi arestarea preventivă de la 24.03.2006 la 26.09.2007.

Totodată, se va proceda la anularea mandatelor de executare a pedepsei închisorii nr.278/2.V.2007 emis de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi nr.894/28.09.2007 emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a penală şi se va emite un nou mandat pentru pedeapsa aplicată în prezenta cauză, de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b Cod penal ca pedeapsă complimentară.

Urmare faptului că petentul a beneficiat de apărător din oficiu, onorariul cuvenit acestuia din urmă, în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Urmare faptului că cererea de contopire a pedepselor va fi admisă ca fondată, cheltuielile judiciare aferente acesteia vor rămâne în sarcina statului.

Etichete: , ,