Top

Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Neplata în termen a contribuţiei. Nelegalitatea plăţii de majorări şi penalităţi de întârziere.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vrancea, reclamantul a solicitat înlăturarea obligaţiei de plată a sumelor reprezentând contribuţia la FNUASS şi obligaţiei de plată a majorărilor de întârziere.

Tribunalul Vrancea prin sentinţa nr. 274/04.06.2009 a admis în parte contestaţia şi a menţinut numai obligaţia de plată a contribuţiei la fondul de sănătate, reţinând ca incidente în cauză disp. art. 1 alin. 2 din OUG 150/2002, precum şi art. 53 al. 2 din acelaşi act normativ.

Împotriva sentinţei a declarat recurs CAS Vrancea, formulând critici de nelegalitate prin greşita interpretare a legii, în sensul ignorării prevederilor art. 8 din OUG 150/2002 şi art. 215 din Leg. 95/2006.

S-a susţinut că reclamantul era obligat să-şi declare veniturile obţinute din activităţi independente şi de a achita contribuţia la fondul de sănătate la termenele legale, cu respectarea şi a cap. VIII art. 304 din Leg. Nr. 95/2006 şi art. 205 şi 206.

Aşa fiind obligaţia la plata majorărilor şi penalităţilor calculate la suma reprezentând contribuţia la fond, urma a fi menţinută.

Prin decizia 791/08.10.2009, Curtea de Apel Galaţi a respins recursul CAS.

Curtea a apreciat că în mod corect s-a reţinut obligaţia de plată a contribuţiei la fond de către reclamant, neputând fi pusă în discuţie legalitatea plăţii acesteia.

În ce priveşte critica referitoare la majorări şi penalităţi s-a reţinut că omisiunea declarării veniturilor din activităţi independente, nu este sancţionată de lege, iar sub aspectul discutat situaţia reclamantului nu poate fi asimilată cu aceea a persoanelor fizice sau juridice, la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii şi pentru care OUG nr. 150/2002 prevede sancţiuni penale sau contravenţionale după caz.

Curtea a reţinut că, potrivit art.15 din actul normativ citat rezultă că fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin odată pe an prin casa de asigurări, asupra serviciilor de care pot beneficia, de nivelul contribuţiei, a modalităţii de plată precum şi asupra tuturor drepturilor şi obligaţiilor sale, fapt ce nu s-a realizat în cauza de faţă.

În fine, prin ignorarea acestor împrejurări, nu poate fi reţinută o atitudine culpabilă a reclamantului, ceea ce implică absolvirea de la plata unor sancţiuni, cum ar fi majorări şi penalităţi la contribuţia datorată fondului de sănătate, cu care acesta a fost de acord şi pe care instanţa care s-a pronunţat, a menţinut-o.

Etichete: