Top

Anulare incident plată. Acţiune admisă în condiţiile în care reclamanta îşi achitase obligaţiile de plată înainte de scadenţă

Materia: anulare incident plată

Nr./Dată: 14/22.02.2007

Sentinţă

Autor: Tribunalul Vrancea secţia comercială şi de contencios administrativ-fiscal

Anulare incident plată. Acţiune admisă în condiţiile în care reclamanta îşi achitase obligaţiile de plată înainte de scadenţă

Reclamanta SC S SA Cîmpineanca a chemat în judecată pârâta BCR Sucursala Vrancea şi BNR – centrala Incidentelor de Plăţi pentru ca prin hotărâre judecătorească să se anuleze incidentele de plăţi 317 şi 318/2005 înregistrate la FNBO .

În baza raporturilor comerciale existente între reclamantă şi SC CH SA, reclamanta a emis 2 bilete la ordin cu scadenţă la 8 şi 9.12.2005.

Reclamanta a făcut dovada achitării obligaţiilor înainte de scadenţă, la 7.12.2005.

Aşa fiind, în baza art.36 alin.2 din regulamentul BNR nr.1/23.02.2001 s-a admis cererea şi s-a dispus anularea indicentelor de plăţi din Fişierul Naţional de Bilete la Ordin şi Fişierul Naţional al persoanelor cu Risc.

Etichete: