Top

Prin sentinta penala nr.1303/05.05.2004 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1031/2004, avand ca obiect art.2781 C.p.p. a fost admisa plangerea petentilor B.N. si B.G., iar conf.art.2781 lit.b C.p.p. a fost desfiintata rezolutia Parchetului nr.111/P/2004 si s-a dispus trimiterea cauzei la Parchet, pentru infractiunea de neglijenta in serviciu prev. de art.249 al.1 si 2 C.pen. si pentru inceperea urmaririi penale pentru infractiunea de omisiune a sesizarii organelor judiciare prev. de art.263 al.1 si 2 C.pen.

Prin decizia penala nr.673/22.11.2004 a Tribunalului Galati pronuntzata in dosarul 1816/2004 s-a admis recursul parchetului, s-a casat in totalitate sent.penala si in rejudecare a fost respinsa plangerea ca nefondata, mentinandu-se solutia din ordonanta atacata.

In motivarea solutiei din decizia penala s-a arata ca nu se poate retine ca faptuitorii B.E. si C.A. si-au incalcat indatoririrle de serviciu prin nerestituirea catre partea vatamata B.N. a biletului la ordin avalizat si prin executarea nemijlocita a acestui bilet la ordin, nefiind intrunite elementele constitutive pentru infractiunea prev. de art.249 al.1 si 2 C.pen.atat pe latura civila, cat si pe latura penala.

De asemenea, s-a constata ca instanta de fond a depasit limitele investirii atunci cand a dispus trimiterea la Parchet pentru inceperea urmaririi penale pentru infractiunea prev. de art.263 al.1 si 2 C.pen.; nu se putea analiza decat legalitatea si temeinicia rezolutiei sau ordonantei procurorului privita din perspectiva persoanei ale carei interese legitime au fost vatamate si care a formulat plangere.

Tags: