Top

Prin sentinta penala 986/05.04.2004 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.2684/2003, avand ca obiect art.78 din OUG 195/2002, a fost condamnat inculpatul O.M.I. la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea prev. de art.78 al.1 din OUG 195/2002 cu aplic.-art.37 lit.b C.pen.

Prin Decizia penala nr.872/10.11.2004 a Tribunalului Galati pronuntata in dosarul nr.1382/2004, s-a admis apelul inculpatului, a fost desfiintata in parte sentinta penala si in rejudecare a fost condamnat inculpatul la o pedeapsa de 8 luni inchisoare pentru infractiunea prev. de art.78 al.1 din OUG 195/2002 cu aplic.art.74 lit.c C.pen. raportat la art.76 lit.d C.pen. prin schimbarea incadrarii juridice, prin inlaturarea starii de recidivia postexecutorii prevazute de art.37 lit.b C.pen. In motivarea solutiei s-a aratat ca in mod eronat instanta de fond a retinut starea de recidivia postexecutorie prev. de art.37 lit.b C.pen., inculpatul fiind reabilitat de drept la implinirea termenului de reabilitare.

Etichete: