Top

Competenta teritoriala in materia investirii cu formula executorie a biletului la ordin. Invocarea exceptiei de necompetenta din oficiu de catre instanta .

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:261/19.02.2010

Autor:Judecatoria Adjud Competenta teritoriala

Competenta teritoriala in materia investirii cu formula executorie a biletului la ordin. Invocarea exceptiei de necompetenta din oficiu de catre instanta .

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Adjud la data de 15.02.2010, creditoarea SC X SRL a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin nr. 6535/19.02.2007 emis de SC Y SRL la data de 19.02.2007 pentru suma de 1.029,82 lei, scadent la data de 31.01.2010 si a biletului la ordin nr. 6534/19.02.2007 emis de SC Y SRL la data de 19.02.2007 pentru suma 2.185,81 lei, scadent la data de 31.01.2010.

Cererea a fost legal timbrată şi au fost ataşate în original şi în copie biletele la ordin mentionate.

La termenul de judecata din 19.02.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Adjud in solutionarea cererii

Analizând cererea sub aspectul excepţiei de necompetenţă teritorială, instanţa a reţinut că cererea de învestire cu formulă executorie a biletului la ordin este o cerere necontencioasă, căreia îi sunt aplicabile dispoziţiile speciale ale art. 331-339 Cod procedură civilă

Potrivit art. 334 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa învestită cu soluţionarea unei cereri necontencioase este obligată să-şi verifice competenţa, chiar şi atunci când nu este de ordine publică.

Astfel, Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin nu prevede norme speciale de competenţă teritorială, ceea ce conduce la concluzia că devin aplicabile normele de drept comun în materie.

În cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, în temeiul art.5 si art.10 pct.3 C.proc.civ., competenţa este alternativă, între instanţa de la sediul emitentului (debitorului) şi instanţa locului de plată.

Din menţiunile biletelor la ordin depuse la dosar rezultă că locul plăţii este situat in localitatea Medgidia, iar sediul societatii emitente – SC Y SRL este situat in aceeasi localitate, care se afla in raza de competenta a Judecatoriei Medgidia, jud. Constanta.

În consecinţă, constatand ca Judecatoria Adjud nu este competenta teritorial sa solutioneze prezenta cerere, instanţa a admis excepţia de necompetenţă teritorială şi în baza art. 158 alin. 3 C.proc.civ. şi art 334 C.proc.civ. a declinat competenţa de solutionare a cererii în favoarea Judecătoriei Medgidia, jud. Constanta.

Etichete: