Top

Individualizarea pedepsei in situatia retinerii starii de recidiva postexecutorie prev. de art. 37 lit b cod penal.

Drept Penal: Individualizarea pedepsei in situatia retinerii starii de

recidiva postexecutorie prev. de art. 37 lit b cod penal.

Dosar nr 1635/324/2008

Prin decizia penală nr. 226/ 11.05.2009 a T r i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul P G C- – împotriva

sentinţei penale nr. 397/07.08.2008 pronunţată de Judecătoria Tecuci în dosarul

nr 1635/324/2008 .

Potrivit art. 189 C.pr.pen. onorariul apărător din oficiu în sumă de 200 lei

va fi avansat BA Galaţi din fondul Ministerului Justiţiei , urmând a fi inclus în

cuantumul cheltuielilor judiciare către stat .

În baza art. 192 al .2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul P G C la plata sumei de

300 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr. 397/07.08.2008 pronunţată de Judecătoria Tecuci în

dosarul nr. 1635/324/2008 a fost condamnat inculpatul P GC

la 4 (patru) ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat,

prevăzută de art. 208 A .1- 209 A .1 lit. g şi i Cod penal, cu aplicarea disp. art. 37

lit.b C.p.

I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 lit.a teza II şi lit. b C.p.

Conform disp. art. 14 C.p.p. s-a luat act că partea vătămată F G nu a

solicitat despăgubiri pentru prejudiciul suferit .

Conform disp. art. 118 lit.e C.p. s-a confiscat în folosul statului, de la

inculpat 10 găini şi un ceaun, în valoare de 400 lei, sau contravaloarea bunurilor

menţionate .

Conform disp. art. 191 C.p.p. a fost obligat inculpat să plătească statului

cu titlu de cheltuieli judiciare 160 lei din care 100 lei reprezintă onorariul

apărătorului desemnat din oficiu, avansat Biroului de Avocaţi Tecuci din fondul

Ministerului Justiţiei .

Pentru a pronunţa această sentinţă penală , prima instanţă a reţinut

următoarele:

Prin rechizitoriul parchetului de pe lângă judecătoria Tecuci, judeţul Galaţi

nr. 666/P/2008 a fost trimis în judecată inculpatul P G-C pentru comiterea

infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 A .1-209 A .1 lit.g şi i din codul

penal.

În noaptea de 19/20.03.2008 inculpatul P G- C a pătruns prin escaladarea

gardului în curtea părţii vătămate F G din comuna G, judeţul Galaţi şi i-a sustras 10

găini şi un ceaun din aluminiu cu capacitatea de 50 litri .

O parte din găini, respectiv 4 le-a dus la locuinaţa sa iar alte 6 găini au

fost decapitate şi puse în ceaunul sustras .

Inculpatul a fost surprins de martorul A M-A, care lucra ca paznic de

noapte la Primăria G, în timp ce escalada gardul pentru a ieşi din curtea părţii

vătămate cu bunurile furate.

Fiind surprins, inculpatul a abandonat ceaunul cu cele şase găini decapitate.

A doua zi dimineaţă martorul A M-A a anunţat-o pe partea vătămată F G,

căreia i-a spus că l-a văzut pe inculpatul P G-C ieşind din curtea locuinţei sale

cu găinile sustrase.

Şi martorul G S-A a declarat că l-a văzut în acea noapte pe inculpatul P G-

C plecând de acasă şi că, după un timp l-a văzut întorcându-se şi a auzit

zgomote făcute de găini şi atunci inculpatul i-a cerut să tacă din gură.

Inculpatul a fost audiat o singură dată în faza actelor premnergătoare când

i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, însă a negat comiterea faptei.

După audiere, inculpatul a plecat în Italia.

S-a reţinut de către prima instanţă că vinovăţia inculpatului este dovedită

cu declaraţia părţii vătămate, planşă foto, declaraţiile martorilor, actele de

cercetare.

Instanţa de fond a reţinut că ,în drept, fapta inculpatului P G-C de a

părtrunde prin escaladare , pe timp de noapte, în curtea părţii vătămate F G şi de a

sustrage 10 găini şi un ceaun, bunuri în valoare de 400 lei, constituie infracţiunea

de furt calificat prevăzută de art. 208 A.1 – 209 A1 lit. g şi i din Codul penal.

Inculpatul a mai fost condamnat, ultima condamnare fiind de 1,6 ani

închisoare, aplicată prin decizia penală nr. 9 din 15.02.2004 a Curţii de Apel Galaţi

.

Instanţa de fond a reţinut că inculaptul a fost arestat în 30.04.2004 şi

liberat condiţionat în 12.04.2005,astfel încânt se află în stare de recidivă

prevăzută de art. 37 lit.b C.p., împrejurare în care sancţiunea ce i s-a aplicat în

raport şi de prevederile art. 72 C.p. a fost cu privare de libertate, interzicându-

i-se drepturile prev. de art. 64 lit a teza II şi lit. B Cod penal.

Conform disp. art. 1 C.p.p. se s-a lua act că partea vătămată F G nu solicită

despăgubiri.

În conformitate cu disp. art.118 lit. 1 C.p. s-a dispus confiscarea în folosul

statului de la inculpat 10 găini şi un ceaun, în valoare de 400 lei sau contravaloarea

bunurilor menţionate .

Împotriva acestei sentinţe penale ,în termen legal a declarat apel inculpatul

P G C , apreciind-o ca nelegală şi netemeinică .

A solicitat desfiinţarea sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre

rejudecare la aceeaşi instanţă – Judecătoria Tecuci , întrucât nu a fost legal citat

la judecarea cauzei în fond .În susţinerea acestei cereri a arătat că ,astfel cum

rezultă din procesul-verbal întocmit în faza de urmărire penală ( f. 29 dosar u.p.) ,

era plecat în Italia pentru căutarea unui loc de muncă, situaţie în care , instanţa

de fond trebuia să dispună citarea sa şi prin afişare la uşa consiliului local de la

locul săvârşirii faptei.

În subsidiar, a solicitat admiterea apelului şi, în rejudecare redozarea

pedepsei aplicate de către instanţa de fond –pedeapsa apreciată ca fiind prea

mare raportat la obiectul infracţiunii şi la faptul că , în cauză , partea vătămată

nu a solicitat despăgubiri .

Apelul declarat este nefondat.

Analizând cauza prin prisma motivelor invocate , dar şi din oficiu , în

limitele prev. de art. 371 al .2 C.pr.pen. , tribunalul constată că prima instanţă a

pronunţat o hotărâre legală şi temeinică.

Susţinerile apelantului inculpat referitoare la nelegala citare la instanţa de

fond sunt nefondate.

Din procesul-verbal întocmit în faza de urmărire penală la data de

12.04,.2008 ( f. 29 dosar u.p. ) , rezultă că la domiciliul inculpatului a fost găsită

mama acestuia – numita P L , care a declarat că inculpatul a plecat în Italia de

aproximativ o săptămână pentru a căuta un loc de muncă , şi nu poate preciza

când va reveni.

La instanţa de fond , inculpatul a fost legal citat, la domiciliu , semnând

personal citaţia ( f. 5 dosar fond ) , însă nu s-a prezentat în instanţă . Raportat la

situaţia expusă , urmează a constata că în cauză inculpatul a fost legal citat la

instanţa de fond însă nu s-a prezentat , nefiind îndeplinite condiţiile pentru a se

dispune citarea sa conform art. 177 al .4 C.pr.pen.

Inculpatul , deşi a fost legal citat, nu s-a prezentat nici în apel pentru a

putea fi audiat , având în vedere disp .art. 378 al. 1 1 C.pr.pen. ( acte de căutare –

f. 18,26-29,34,59, dosar apel )

Urmează a constata că instanţa de fond , analizând temeinic probele

administrate în cauză atât în cursul urmăririi penale , cât şi în faza de cercetare

judecătorească , a stabilit o corectă situaţie de fapt, dând faptei reţinute în

sarcina inculpatului încadrarea juridică corespunzătore.

De asemenea, a realizat o justă individualizare a pedepsei aplicate

inculpatului, în conformitate cu criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal ,a

pedepsei accesorii conform criteriilor prev. de art. 71 al .3 C.penal , precum şi a

modalităţii de executare a acesteia (ţinând cont de incidenţa în cauză a disp .art.

37 lit. b C.penal ).

În cauză nu vor putea fi reţinute circumstanţe atenuante în favoarea

inculpatului şi pe cale de consecinţă , nu se va putea reduce pedeapsa aplicată de

către prima instanţă ,având în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite ,

urmarea produsă , perseverenţa infracţională a inculpatului ( fiind anterior

condamnat de două ori, pedeapsa aplicată prin a doua sentinţă penală de

condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie fiind executată în

regim de detenţie ) dar şi atitudinea acestuia avută pe parcursul procesului penal –

inculpatul sustrăgându-se atât în faza de urmărire penală , cât şi ulterior de la

judecarea în primă instanţă şi în apel , deşi avea cunoştinţă de proces astfel cum

s-a arătat în considerentele anterior expuse.

Etichete: