Top

Indeplinirea dispoziţiilor art.260 alin.2 C.p. Retragerea mărturiei mincinoase are ca efect nepedepsirea făptuitorului dacă, în cauzele penale intervine mai înainte de a fi pronunţată o hotărâre sau de a se fi dat o soluţie ca urmare a acelei mărturii ( în speţă trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriu).

MATERIE PENALĂ

Sentinţa penală nr. 502/25.09.2007

Indeplinirea dispoziţiilor art.260 alin.2 C.p. Retragerea mărturiei

mincinoase are ca efect nepedepsirea făptuitorului dacă, în cauzele

penale intervine mai înainte de a fi pronunţată o hotărâre sau de a se

fi dat o soluţie ca urmare a acelei mărturii ( în speţă trimiterea în

judecată a inculpatului prin rechizitoriu).

Prin sentinţa penală nr.502/25.09.2007 a Judecătoriei Tecuci

în baza art.11 pct.2 lit.b din C.p.p. în ref. la art.10 lit.i din C.p.p. s-a

dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O.S., pentru

comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de art.260 din C.p.

S-a dispus ca cheltuielile judiciare avansate în cauză să

rămână în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut

următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci

la data de 12.07.2007, a fost trimis în judecată penală în stare de libertate

inculpatul O.S. , pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de

art.260 din C.p.

S-a reţinut că inculpatul a fost audiat într-o cauză penală, în

faza de urmărire penală a spus adevărul cu privire la situaţia de fapt, după

care în faza de judecată în aceeaşi cauză a revenit asupra declaraţiilor date

precizând că nu ştie nimic de conflictul dintre familiile B. şi A., deoarece

în perioada acestui conflict el nu se afla de faţă, fiind plecat în judeţul

Tulcea.

Inculpatul a mai arătat că retrage declaraţiile date la

urmărirea penală în dosarul cu nr.2433/2006, deoarece a declarat fals întrucât

a fost sfătuit de unele persoane din familia A. să declare neadevăruri.

Instanţa de fond a mai reţinut că inculpatul nu poate fi

pedepsit deoarece şi-a retras declaraţia mincinoasă anterior pronunţării unei

hotărâri de condamnare şi prin urmare operează cauza de nepedepsire prev.

de art.260 alin.2 c.p. şi art.10 lit.i indice 1 din C.p.p.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţa de fond pe baza

declaraţiilor date de inculpatul O.S., a declaraţiilor date de martori,

coroborate cu celelalte probe administrate în cauză.

Impotriva sentinţei penale nr.502 din 25.09.2007 a

Judecătoriei Tecuci în termen legal a declarat apel Parchetul de pe lângă

Judecătoria Tecuci apreciind că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre

nelegală şi netemeinică.

In motivarea cererii de apel, Parchetul a arătat că inculpatul

trebuia condamnat, pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă

prev. de art.260 din c.p. deoarece acesta nu ş-a retras nicio declaraţie, ci pur

şi simplu declaraţiile date după urmărirea penală au un conţinut fals, care

nu reflectă adevărul şi intră sub incidenţa disp.art.260 din C.p.

Prin decizia penală nr.52/A/04.02.2008 Tribunalul Galaţi a

admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci,

desfiinţând sentinţa dată de instanţa de fond.

In rejudecare, a fost condamnat inculpatul OS la 6 luni

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.260 alin.1 C.p. rap. la

alin.3 al aceluiaşi articol.

A aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p.

In baza art.81 şi art.71 alin.5 C.p. s-a dispus suspendarea

condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata

termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit conform art.82 c.p.

S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de

art.83 c.p.

In motivarea soluţiei, instanţa de apel a apreciat că în mod

greşit s-a considerat că inculpatul şi-a retras declaraţia întrucât o astfel de

retragere nu există în disp.art.260 alin.2 C.p.

S-a reţinut că cele două declaraţii date de inculpat diferă şi că

la urmărirea penală când a fost audiat nu a declarat că nu-şi mai menţine

declaraţia, declaraţia dată la 30.03.2007.

Impotriva acestei soluţii, în termenul prevăzut de lege a

declarat recurs inculpatul O.S.

Prin motivele de recurs susţinute oral de apărătorul ales se

arată că inculpatul nu se face vinovat de comiterea infracţiunii de mărturie

mincinoasă întrucât declaraţia sa nu ar fi produs efecte, urmare a retragerii

declaraţiei iniţial date.

Prin decizia penală nr.530/R/06.10.2008 a Curţii de Apel

Galaţi s-a respins ca nefundat recursul declarat de inculpat şi a fost obligat

la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a

reţinut următoarele:

S-a constatat potrivit probelor că în cauza ce-l priveşte pe

inculpatul OS nu sunt incidente disp.art.260 alin.2 C.p.

Declaraţia dată de inculpat în calitate de martor în faza de

urmărire penală a constituit probă forte şi a stat la baza trimiterii în

judecată a persoanei ce avea calitate de inculpat sau persoană urmărită în

calitate de învinuit ce a primit calitatea de inculpat urmare a declaraţiei

date de martorul O.S.

Rezultă aşadar că urmare a declaraţiei date de inculpatul –

recurent în calitate de martor a avut drept urmare trimiterea în judecată a

persoanei vătămate, devenind din făptuitor – învinuit – inculpat, procurorul

urmare declaraţiei date a dispus, a luat o hotărâre şi anume aceea de a trimite

pe învinuit în judecată, urmare a declaraţiei mincinoase producându-se şi

consumându-se odată cu înaintarea la instanţă a cauzei pentru a fi judecat.

Pe de altă parte din declaraţia dată la 30.03.2007 inculpatul în

calitate de martor nu a arătat de ce nu-şi mai menţine declaraţiile date în faza

de urmărire penală.

Prin declaraţia inculpatului dată în instanţă la 30.03.2007 în

calitate de martor a urmărit schimbarea situaţiei de fapt în alterarea adevărului

şi prezentarea unei noi situaţii de fapt diferită de cea din faza de urmărire

penală, încălcându-se disp.art.85 C.p.p. Consumarea infracţiunii de mărturie

mincinoasă producându-se când, după ascultare şi sub prestare de jurământ a

recunoscut declaraţia în faţa completului de judecată.

Retragerea mărturiei mincinoase poate fi considerată că ar fi

retrasă când martorul din proprie iniţiativă şi înainte de a fi audiat în faza

de judecată, o face.

Etichete: