Top

INLOCUIREA AMENZII PENALE CU ÎNCHISOAREA. ACHITAREA ACESTEIA IN CĂILE DE ATAC.

Dosar nr. 114/324/2008

Sentinţa penală nr. 235/23.05.2008

INLOCUIREA AMENZII PENALE CU ÎNCHISOAREA.

ACHITAREA ACESTEIA IN CĂILE DE ATAC.

Prin sesizarea înregistrată la această instanţă sub nr. 114/324/2008

Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Tecuci a solicitat ca prin

hotărârea ce se va pronunţa să se dispună înlocuirea pedepsei amenzii penale

de 600 lei aplicată inculpatului M I prin sent. pen. nr. 298/23.05.2007 a

Judecătoriei Tecuci definitivă la data de 05.10.2007 prin decizia penală nr.

499/05.10.2007 a Tribunalului Galaţi cu pedeapsa închisorii.

În motivarea sesizării s-a arătat că la data de 05.10.2007 hotărârea de

condamnare a rămas definitivă, aşa încât la data de 12.10.2007 a fost pusă în

executare prin emitere titlului executoriu şi înaintarea acestuia organului

financiar competent şi s-au solicitat chitanţele de plată a amenzii

inculpatului, dar acesta nu s-a conformat.

În drept îşi întemeiază sesizarea pe dispoziţiile art. 425 alin 1 şi 449

indice 1 cod procedură penală.

S-a ataşat dosarul nr. 1100/324/2007al Judecătoriei Tecuci din care

rezultă că prin sentinţa penală nr. 298/2007 inculpatul MI a fost condamnat

la pedeapsa amenzii penale de 600 lei pentru săvârşirea infracţiunilor

prevăzute de art. 180 alin.2 cod penal.

Această hotărâre a rămas definitivă prin decizia penală nr. 499

/05.10.2007 a Tribunalului Galaţi, prin care s-a respins ca nefondat recursul

declarat de inculpaţi.

În prezenta cauză condamnatul a fost legal citat şi i s-a adus la

cunoştinţă despre consecinţele neachitării cu rea credinţă a amenzii penale şi

cu toate acestea nu s-a prezentat şi nu a făcut dovada că ar fi achitat amenda

în totalitate.

Prezenţi în instanţă părinţii condamnatului au arătat că acesta nu se

află în ţară aşa încât s-a dispus citarea acestuia şi la Consiliul Local B.

Cu chitanţa nr. 3962904 seria TS4S condamnatul a făcut dovada că a

achitat doar parţial amenda şi anume suma de 200 lei .

Din oficiu s-a dispus efectuarea unui referat de anchetă socială la

domiciliul condamnatului pentru a verifica posibilităţile de plată ale

acestuia.

Din referatul de anchetă socială efectuat în cauză rezultă că inculpatul

este născut la data de 07.05.1987 şi locuieşte împreună cu părinţii săi în

imobilul proprietatea acestuia din com. B, jud. GL.

Părinţii condamnatului deţin teren agricol şi un cal neavând alte

venituri, iar condamnatul are un autoturism Dacia.

Se apreciază că, faţă de vârsta condamnatului, faptul că este apt de

muncă şi în plus că deţine un autoturism, i-ar fi permis acestuia să obţină un

venit sau ar fi putut valorifica autoturismul pentru a procura suma necesară

achitării amenzii penale.

Condamnatul nu a invocat nici un motiv pentru care nu a achitat

amenda penală şi nici nu a formulat o cerere de eşalonare plată în cazul în

care veniturile nu i-ar fi permis să achite amenda în întregime.

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că inculpatul cu rea

credinţă nu achită amenda penală la care a fost condamnat, iar conform art.

63 indice 1 cod penal în acest caz amenda penală poate fi înlocuită cu

închisoarea.

Aşa fiind, sesizarea se priveşte ca fiind întemeiată urmând să fie

admisă ca atare şi se va dispune înlocuirea amenzii penale aplicate pentru

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.180 alin.2 Cod penal la care a fost

condamnat M I prin sentinţa penală nr. 298/2007 a Judecătoriei Tecuci.

Se va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a,b cod penal pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal.

Impotriva susmenţionatei sentinţe s-a declarat recurs de condamnat ,

iar Tribunalul Galati prin dec.pen. 325/R din 12.09.2008 a admis recursul

declarat de condamnat, a casat sentinţa penală şi a respins sesizarea

formulată de Bir Ex.Pen din cadrul Judecătoriei Tecuci şi s-a constatat

achitată în întregime amenda penală de 600 lei aplicată condamnatului MI

prin s.p. 298/2997 a Judecătoriei Tecuci.

Etichete: