Top

Drept Penal. 7 Inculpati

Titlul: Drept penal. 7 inculpati

Dosar nr. 5814/121/2006

Prin Sentinţa penală nr. 540/03.12.2008 a Tribunalului Galati, definitiva prin decizia

penala nr 440 din 05.02.2010 a Inaltei Curti de Casaţie şi Justiţie s-a dispus:

În baza disp art.334 C.pr.pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute

în sarcina inculpatului C I din infracţiunea prev. de art.78 al.2 din O.U.G. 195/2002 cu

aplicarea art.37 lit.a C.pen în infracţiunea prev. de art.86 al.2 din O.U.G. 195/2002,

republicată, cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. şi art.13 C.pen..

Respinge celelalte cereri de schimbare a încadrării juridice.

1. Condamnă pe inculpatul C I- – la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g C.pen. cu aplicarea art.41 al.2

C.pen, art.37 lit.b C.pen..

Condamnă pe inculpatul C I la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.86 al.2 din O.U.G. 195/2002, republicată, cu aplicarea art.37 lit.b

C.pen., art.13 C.pen..

Condamnă pe inculpatul C I la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art. 255 al.1 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen..

În baza disp. art.33 lit.a C.pen., art.34 lit.b C.pen. contopeşte pedeapsa de 3 ani şi 6

luni închisoare cu cele două pedepse de câte 8 luni închisoare, inculpatul C I urmând să

execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 3 ani şi 8 luni

închisoare.

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului C I pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

2. Condamnă pe inculpatul D I- la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen., art.74

al.1 lit.c C.pen., art.76 al.1 lit.c C.pen..

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului D I pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

3. Condamnă pe inculpatul C A I- la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g C.pen. cu aplicarea art.41 al.2

C.pen..

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului C A I pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

În baza art.81, 82, 71 al.5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării

pedepsei închisorii, precum şi a pedepsei accesorii, aplicate inculpatului C A I pe durata

termenului de încercare de 5 ani.

Conform art.359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83

C.pen., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

4. Condamnă pe inculpatul M T- la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen..

În baza disp. art.85 al.1 C.pen. dispune anularea suspendării condiţionate a executării

pedepsei de 4 luni închisoare aplicată inculpatului M T prin sentinţa penală nr.2216/2006 a

Judecătoriei Galaţi, definitivă la data de 16.03.2007, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de

art.180 al.2 C.pen.(fapta din 25.12.2005).

În baza disp. art.36 al.1 C.pen., art.33 lit.a C.pen., art.34 lit.b C.pen. contopeşte

pedepsele de 3 ani închisoare, aplicată prin prezenta hotărâre, şi de 4 luni închisoare, aplicată

prin sentinţa penală nr.2216/2006 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul M T urmând să execute

pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului M T pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

În baza art.861, 862, 865 al.2, 71 al.5 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a

executării pedepsei închisorii, precum şi a pedepsei accesorii, aplicate inculpatului M T pe

durata termenului de încercare de 5 ani, calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei

penale nr.2216/2006 a Judecătoriei Galaţi.

Conform art.863 al.1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul M T se va

supune următoarelor măsuri de supraveghere :

– să se prezinte periodic la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Galaţi, la datele stabilite de acest serviciu;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi

orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de

existenţă.

Conform art.359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864

C.pen., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării

pedepsei.

5. Condamnă pe inculpatul A I- – la o pedeapsă de 3 ani şi 2 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g C.pen. cu aplicarea art.41 al.2

C.pen, art.37 lit.a C.pen..

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală

nr.699/2007 a Judecătoriei Galaţi, definitivă la data de 02.05.2007 prin neapelare, în

pedepsele componente:

– 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.699/2007 a

Judecătoriei Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 al.1 – 209

al.1 lit.a, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen, art.37 lit.a C.pen., art.74

lit.c C.pen., art.76 lit.c C.pen. (faptă din august 2004);

– restul de 1010 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 6 ani şi 3

luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.1871/2001 a Judecătoriei

Galaţi.

În baza disp. art.36 al.1 C.pen., art.33 lit.a C.pen., art.34 lit.b C.pen. contopeşte

pedepsele de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin prezenta hotărâre, şi de 2 ani şi 6 luni

închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.699/2007 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul A I

urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 2 luni închisoare sporită la 3 ani şi 4

luni închisoare.

Menţine revocarea liberării condiţionate pentru restul de 1010 zile închisoare, rămas

neexecutat din pedeapsa de 6 ani şi 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală

nr.1871/2001 a Judecătoriei Galaţi şi, în baza disp. art.61 al.1 C.pen., contopeşte acest rest cu

pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare, inculpatul A I urmând să execute pedeapsa cea mai

grea de 3 ani şi 4 luni închisoare sporită la 3 ani şi 7 luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului A I pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

Conform art.36 al.3 C.pen. deduce din durata pedepsei perioada executată de data de

08.05.2007 la zi.

Dispune anularea mandatului de executare nr.928/2007 emis în baza sentinţei penale

nr. 699/2007 a Judecătoriei Galaţi şi emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei

sentinţe penale.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 699/2007 a Judecătoriei Galaţi.

6. Condamnă pe inculpatul S T- la o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.264 al.1 C.pen..

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului S T pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

În baza art.81, 82, 71 al.5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării

pedepsei închisorii, precum şi a pedepsei accesorii, aplicate inculpatului S T pe durata

termenului de încercare de 2 ani şi 5 luni.

Conform art.359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83

C.pen., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

7. Condamnă pe inculpatul D C- la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.26 C.pen. în referire la art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a, g C.pen. cu

aplicarea art.41 al.2 C.pen..

Condamnă pe inculpatul D C la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art. 254 al.1 C.pen..

În baza disp. art.33 lit.a C.pen., art.34 lit.b C.pen. contopeşte cele două pedepse de

câte 3 ani închisoare, inculpatul D C urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani

închisoare.

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului D C pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev de art. 64 lit. a tz.II, b C.pen..

În baza art.861, 862, 71 al.5 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării

pedepsei închisorii, precum şi a pedepsei accesorii, aplicate inculpatului D C pe durata

termenului de încercare de 5 ani.

Conform art.863 al.1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul D C se va

supune următoarelor măsuri de supraveghere :

– să se prezinte periodic la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Galaţi, la datele stabilite de acest serviciu;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi

orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de

existenţă.

Conform art.359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864

C.pen., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării

pedepsei.

Dispune confiscarea sumei de 100 RON, depusă la CEC – Sucursala Galaţi, conform

chitanţei nr.466468/1 din 11.04.2006 (fila 26 dosar urmărire penală).

În baza art. 14 C.pr.pen., art. 347 C.pr.pen., art. 998, 1000 al.3, 1003 Cod civil obligă

în solidar inculpaţii C I, D I, C A I, M T, A I şi D C, acesta în solidar şi cu partea responsabilă

civilmente S.C. C S.R.L. Galaţi, să plătească părţii civile S.C. F S.R.L. Galaţi suma de

2.866,70 lei cu titlu de despăgubiri civile .

Respinge celelalte pretenţii ale părţii civile S.C. F S.R.L. Galaţi, precum şi cererea

acesteia de introducere în cauză a numitului O F în cAtate de parte responsabilă civilmente şi

de obligare a acestuia la despăgubiri.

Conform art. 189 C.pr.pen. onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 400 lei, va fi

avansat către Baroul Galaţi din fondul Ministerului Justiţiei.

In baza art. 191 al 1, 2, 3 C.pr.pen. obligă pe inculpaţii C I, D I şi C A I la plata a câte

250 lei, fiecare, pe inculpaţii M T, A I, S T şi D C, acesta în solidar cu partea responsabilă

civilmente S.C. C S.R.L. Galaţi, la plata a câte 350 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare

către stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţii C I şi C A I şi de la

comunicare pentru inculpaţii D I- domiciliat in Galaţi, str. Zambilelor nr. 2 şi f.f.l in com.

Şendreni, jud. Galaţi, S T- domiciliat in sat Frumuşiţa, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi, M T-

domiciliat in Galaţi, str. Privighetorii nr. 33, A I- deţinut in Penitenciarul Galaţi, D C-

domiciliat in Galaţi, str. Feroviarilor nr. 2, bl. C1, ap. 54, pentru partea vătămată SC F SRL

GALAŢI- str. Traian nr. 446 şi pentru partea responsabilă civilmente SC C SRL GALAŢI-

Galaţi, str. Panciu nr. 13, Galaţi. Str. Narciselor nr. 12, bl. G4B, ap. 25 şi prin afişare la uşa

Consiliului Local al com. Vânători, jud. Galaţi.

Pentru a dispune astfel s-au reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 109/P/2005 din 26.06.2006 al Parchetului de pe lângă Tribunalul

Galaţi s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpaţilor:

1. D I, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de: art.208 al. 1 Cod penal rap. la art.209 al. 1

lit.a,g Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal;

2.C I, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de: art.255 al.1 Cod penal, cu aplic.art.37

lit.b Cod penal, art.208 al.1 rap. la art.209 al.1 lit.a,g Cod penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal,

aplic.art.37 lit.b Cod penal şi art.78 al.2 din OUG nr. 195/2002, cu aplic.art.37 lit.a Cod penal;

3.C A I , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de: art.208 al. 1 Cod penal rap. la art.209 al.

1 lit.a,g Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal;

4.M T, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de: art.208 al. 1 Cod penal rap. la art.209 al. 1

lit.a,g Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal;

5.A I, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de: art.208 al.1 rap. la art.209 al.l lit.a,g Cod

penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal, cu aplic.art.37 lit.a Cod penal;

6.S T pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.264 al.l Cod penal;

7.D C, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de: art.254 al.l Cod penal şi art.26 Cod

penal în ref. la art.208 al.l rap. la art.209 al.l lit.a,g Cod penal.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii C M

„Fortu M”, „D F”, „Horaţiu” pentru infracţiunea prevăzută de art.208 al.l Cod penal rap. la

art.209 al.l lit.a,g Cod penal, deoarece fapta nu a fost săvârşită de aceştia şi faţă de făptuitorul

Leahu Silviu art.26 Cod penal în ref. la art.208 al.l rap. la art.209 al.l lit.a,g C. penal,

deoarece fapta sesizată nu există.

Examinând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine următoarele :

În luna decembrie 2004, inculpatul C I a hotărât, uzând de ajutorul paznicului D C, să

sustragă tablă şi fier vechi de la Ferma B5- Vânători aparţinând părţii vătămate SC F SRL

Galaţi. Pentru executarea rezoluţiei infracţionale, inculpatul C I a apelat la inculpaţii D I, M T,

A I, C A-Ionut.

Inculpatul D C era angajat la SC C SRL Galaţi, în funcţia de agent de pază, având

sarcini profesionale în obiectivul „F B 5″. Principalele atribuţii de serviciu ale acestuia

erau: legitimarea şi înregistrarea în

registrul de persoane a oricărei persoane ce intra în unitate pe timp de zi cu

probleme de serviciu, înregistrarea tuturor autovehiculelor care intrau în societate şi

controlarea acestora, controlarea angajaţilor la ieşirea din unitate după terminarea

programului, nepermiterea accesului persoanelor străine în unitate pe timp de noapte,

patrularea pe timpul nopţii pentru prevenirea actelor de furt sau distrugere (adresă şi acte SC

C SRL Galaţi, file 27-29 dosar urm.penală).

Condiţiile fiind astfel create, în seara zilei de 09.12.2004, inculpaţii C I, D I,

M T, C A-I, A I s-au deplasat ta Ferma B 5-Vânători şi, cu complicitatea inculpatului D C, au

pătruns în incinta SC F SRL Galaţi, (adresă p.văt., f.15-23; decl.inc. f.80-133 dos.u.p.).

Deplasarea la SC F SRL Galaţi, punctul de lucru din comuna Vânători, s-a

făcut cu camioneta ARO, GL, proprietatea martorului C M (fratele inculpatului C I). Asupra

lor, inculpaţii au luat un aparat autogen, 2-3 butelii de oxigen şi furtunuri pentru a putea

tăia foile de tablă în vederea uşurării transportării acestora.(p.v., f.7; planşa foto, f.8-14

dos.u.p).

În această modAtate, in data de 09.12.2004 inculpaţii au sustras 1500 kg tablă şi fier

pe care le-au transportat la soacra inculpatului C I iar de aici le-au valorificat la diverse

societăţi de profil.

După aceea, inculpaţii C I, D I, M T, C A I şi A I s-au deplasat la Ferma B5

Vânători, in seara de 14.12.2004, camioneta ARO GL fiind condusă de inculpatul C I deşi,

in acea perioadă avea permisul suspendat. În spate au urcat inculpaţii D I, C A I, M T şi A

I. Tot in spate aveau aparatul autogen, 3 butelii de oxigen si furtunuri (p.v.f.7, planşa

fotografică, f.8-14, decl.inc.f.80-133 dos.u.p.).

Menţionez că după săvârşirea actului material din seara de 09.12.2004, inculpatul D I,

reAzând gravitatea faptei, a mers în audienţă la martorul B C, director general la partea

vătămată SC F SRL Galaţi. Inculpatul a făcut cunoscută activitatea infracţională şi a precizat

că mai urmează să aibă loc şi alte sustrageri. Înainte de deplasarea din seara de 14.12.2004,

inculpatul D I a luat legătura cu o persO de la SC F SRL Galaţi şi a făcut cunoscut că

urmează să aibă loc o nouă sustragere. Astfel, conducerea părţii vătămate a reAzat o

„pândă” pentru seara de 14.12.2004. (decl. martori, f.31-38, 45-56 dos.u.p; f.125,127 vol.I

dos. fond).

În momentul în care au ajuns la poarta Fermei B 5 Vânători, inculpatul C I a coborât

din maşină şi a mers la inculpatul D C, solicitându-i să le permită accesul în curte pentru a

sustrage fier şi tablă. Inculpatul D C a fost de acord cu propunerea şi în acest sens a primit

de la inculpatul C I suma de 1.000.000 lei vechi (formată din 10 bancnote a 100.000 lei

ROL). În momentul imediat următor, inculpatul C I a urcat din nou în maşină şi a pătruns în

curte după ce inculpatul D C a deschis poarta, (decl. inc. f.80-133 dos.u.p).

Inculpaţii C I, A I, D I, M T şi C A I au început să descarce din camionetă

ustensilele necesare tăierii materialelor feroase, (tuburile de oxigen, furtunurile, aparatul

autogen, butelia de aragaz). După descărcarea acestora, doi dintre inculpaţi au luat o foaie

de tablă şi au urcat-o în camionetă.(p.v., f.7; planşă fotografică, f.8-14; decl. inc. f.80-133

dos.u.p).

Toate aceste împrejurări au fost observate pe deplin de către martorii B D şi C S

care făceau parte din echipa de intervenţie a SC C SRL Galaţi. S-a procedat la

somarea inculpaţilor care, în momentul în care au constatat că au fost depistaţi, au

fugit. S-a procedat la imobilizarea inculpaţilor D I, D C şi C I.(p.v. depistare, f.24,

decl. mart. f.31-38 dos.u.p, filele 126, 218 vol.I dos. fond).

Ulterior, la Postul de Poliţie Vânători au fost aduşi şi ceilalţi inculpaţi.

Declaraţiile acestora au fost consemnate prezenţa martorului asistent B D. Cu prilejul

percheziţionării inculpatului D C, asupra acestuia s-a găsit suma de 1.000.000 lei vechi

formată din 10 bancnote de câte 100.000 ROL, seriile : 035B7426241, 035A6670387,

032A675864, 016A1246019,022A4381417, 022C5462215, 026D4238038,

033A7706281, 014D1098125, 015A1999507. Banii au fost ridicaţi şi depuşi la CEC –

Sucursala Galaţi.(p.v. f.25; dovadă, f.26 dos.u.p).

Cu ocazia cercetărilor efectuate la faţa locului, în curtea Fermei B 5 Vânători s-au

găsit 3 tuburi oxigen, o butelie aragaz, furtunurile aferente, aparatul de sudură, fragmente

de tablă grasă, urme de metal topit (zgură), recipiente de tip pct.21 . (pr-verbal cercetare la

faţa locului, f. 7; planşa fotografică, f.8-14 dos.u.p).

La data de 28.02.2006, martorul B D C a recunoscut pe planşa fotografică pe

inculpaţii C I şi D I ca fiind doi dintre autorii infracţiunii de furt cAficat, persoane pe

care le-a imobilizat în incinta fermei. De asemenea, a recunoscut pe inculpaţii M T, A I

şi C A I ca fiind cei prinşi de echipa operativă în zona sustragerilor, (p.v. planşa

fotografică, f. 62-73 dos.u.p.).

La data de 01.03.2006, martorul C S a recunoscut pe planşa fotografică pe numiţii

D I şi C I ca fiind cei prinşi în incinta fermei, (p.v. planşe fotografice, f.74-79 dos.u.p).

Inculpatul D I a recunoscut comiterea celor două acte materiale şi a făcut

cunoscută activitatea infracţională martorului B C martor care confirmă această

împrejurare.(decl. mart.f.45-51 dos.u.p, fila 125 vol.I dos. fond).

Deoarece inculpatul C I avea permisul de conducere suspendat în perioada de

referinţă a solicitat inculpatului S T să susţină că el a condus autovehiculul. Din adresa

Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Galaţi, rezultă că în perioada 15.10.2004- 13.01.2005, inculpatul C I a avut permisul de

conducere suspendat pentru defecţiuni tehnice (adresă, f.30 dos.u.p.).

Inculpatul D I a susţinut că în perioada 9-14.12.2004 a mai avut loc un act

material, la care însă nu a participat , afirmaţie care nu poate fi primită întrucât nu se

coroborează cu alte probe administrate în cauză.

În rechizitoriu s-a reţinut că în perioada 9-14.12.2004 inculpaţii C I, C A I, A I şi M

T, cu ajutorul inculpatului D C, ar fi sustras prin mai multe acte materiale cantitatea de

11.986 kg. fier, aspect care nu este confirmat de probele administrate în cauză.

Coroborând probele administrate în cauză Tribunalul reţine că inculpaţii C I ,C A I,

A I ,Mihai T şi D I au participat la comiterea a două acte materiale, cu ajutorul

inculpatului D C, primul la data de 09.12.2004 , când au sustras cantitatea de 1 500 kg. fier

(declaraţiile inculpatului D I coroborate cu declaraţiile inculpatului C A I şi cu declaraţiile

martorului B C, B D C, C S), iar cel de-al doilea la data de 14.12.2004, când activitatea

infracţională a fost întreruptă de intervenţia organelor de la firma de pază (declaraţiile

inculpaţilor D I, C I , C A I , M T , A I , declaraţiile martorilor B C , Caşu Mihaela , B D C,

C S , procesul verbal de depistare , planşele foto, actele şi inventarele depuse de partea

vătămată).

În consecinţă tribunalul va reţine ca fiind sustrasă de inculpaţi doar cantitatea de

1.500 kg fier . Actul material din 14.12.2004, care a rămas în faza tentativei , va fi reţinut

în forma continuată a infracţiunii de furt.

În cauză nu se poate reţine că s-ar fi sustras 11.986 kg fier , aşa cum susţine partea

vătămată , întrucât capacitatea autocamionetei folosite de inculpaţi la transportul fierului

era doar de 1 500 kg , ceea ce ar fi impus efectuarea a circa 8(opt) curse , ceea ce nu rezultă

din probele administrate în cauză.

Susţinerile inculpaţilor C I, C A I (date în cAtate de învinuit, precum şi în faza de

judecată ) M T şi A I, cum că nu ar fi participat la actul material din 09.12.2004 vor fi

înlăturate întrucât nu se coroborează cu alte probe administrate în cauză.

Nici susţinerile aceloraşi inculpaţi cum că s-ar fi deplasat la Ferma B5 s-a făcut

pentru ca inculpatul C I să cumpere fier iar ceilalţi pentru a-l ajuta , nu pot fi primite

întrucât nu se coroborează cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor

existente în cauză.

Din contră faptul că s-au deplasat la fermă după lăsarea întunericului , cu

materialele necesare tăierii, că au fugit în momentul depistării de către echipa de

intervenţie , denotă că aceştia cunoşteau pe deplin scopul pentru care s-au deplasat acolo

, respectiv pentru sustragerea materialelor feroase.

Chiar inculpatul D C a arătat că inculpaţii îi solicitaseră să le permită accesul în

unitate pentru a sustrage materiale feroase.

Declaraţiile inculpatului C I cum că nu ar fi condus autocamioneta „ARO” de la

Galaţi până la Ferma B5 din comuna Vânători , pe drum public, la data de 14.12.2004, şi că

acest lucru ar fi fost făcut de inculpatul S T vor fi înlăturate întrucât din probele

administrate în cauză rezultă contrariul.

În acest sens în declaraţia sa olografa inculpatul D C a precizat că în seara de

14.12.2004, în jurul orelor 20.30, a venit la poarta unităţii un autovehicul A„ARO” de la volanul

căruia a coborât un tânăr de aproximativ 30 ani, brunet (inculpatul C I) care i-a propus să-i

permită să intre cu maşina în interiorul unităţii pentru a sustrage nişte fier.

Din declaraţia olografa a inculpatului A I, dată în 15.12.2004, rezulta că cel care a

condus camioneta „ARO” este inculpatul C I. Din declaraţia inculpatului A I rezultă că tot

inculpatul C I este cel care a coborât de la volan şi a discutat personal cu paznicul (inculpatul

D C) care apoi a deschis porţile.

Din declaraţia olografa a inculpatului M T, dată la 14.12.2004 imediat după depistare)

rezultă că într-adevăr camioneta „ARO” a fost condusă de inculpatul C I.

Din declaraţia olografa a inculpatului C A I dată la 14.12.2004 (ziua depistării) rezultă

că, la data de 14.12.2004, însoţit de ceilalţi inculpaţi, s-au deplasat la Ferma B 5 cu

autocamioneta „ARO” condusă de inculpatul C I.

Din declaraţiile martorilor B D C şi C S (f. 30-36 dosar urmărire penală , f. 126,

218 vol. I dosar fond), nu rezultă că persoana care ar fi condus autocamioneta ar fi plecat

de acolo, cum, neadevărat, susţine inculpatul S T.

Pentru aceleaşi motive vor fi înlăturate şi susţinerile inculpatului S T în sensul că

el ar fi condus autocamioneta şi nu inculpatul C I, declaraţiile acestuia fiind date pro causa

pentru a menţine varianta inculpatului C I şi, implicit , pentru a-l favoriza şi ajuta să scape

de răspunderea penală.

Nici menţiunea inculpatului C I cum că nu ar fi cunoscut că inculpatul D C era

paznic nu poate fi primită întrucât din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine

că acesta a cunoscut cAtatea inculpatului D C (agent de pază) şi, pentru ca acesta să nu-şi

îndeplinească atribuţiile de serviciu ( în speţă de a nu permite accesul persoanelor străine în

incinta fermei) i-a dat suma de 1.000.000. ROL.

Cu privire la inculpatul D I se va reţine doar comiterea actului material din

09.12.2004 întrucât pentru actul din 14.12.2004 s-a desesizat şi a anunţat reprezentantul

părţii vătămate despre această sustragere, sesizare care a condus la prinderea autorilor.

Situaţia de fapt şi vinovăţia inculpaţilor pentru săvârşirea faptelor reţinute în

sarcina lor sunt pe deplin dovedite prin coroborarea probelor administrate în cauză şi pe care

le-am arătat mai sus .

În drept, fapta inculpaţilor C I, M T, C A I, A I, care în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale comune, la datele de 09, 14.12.2004, pe timp de noapte, au sustras şi au

încercat să sustragă de la SC F SRL Galaţi, punct de lucru Ferma B 5 Vânători 1500 kg

tablă şi fier, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt cAficat în formă

continuată, prevăzută de art.208 al.l Cod penal rap. la art.209 al.l lit. a,g Cod penal cu

aplic.art.41 al.2 Cod penal.

Fapta inculpatului D I de a sustrage, împreună cu inculpaţii mai sus menţionaţi, la data de

09.12.2004 , 1.500 kg tablă şi fier de la partea vătămată SC F SRL Galaţi, punct de lucru

Ferma B 5 Vânători, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt cAficat,

prevăzută de art.208 al.l Cod penal rap .la art.209 al.l lit.a,g Cod penal.

Fapta inculpatului D C care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale , la datele de 09

, 14.12.2004, i-a ajutat pe inculpaţii mai sus menţionaţi, să săvârşească infracţiunea de furt

cAficat în împrejurările mai sus menţionate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii

de complicitate la furt cAficat în formă continuată, prevăzută de art.26 Cod penal în ref. la

art.208 al.l Cod penal rap. la art.209 al.l lit.a,g Cod penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.

Fapta inculpatului D C de a primi suma de 1.000.000 lei ROL, la

data de 14.12.2004, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, în sensul de a permite

accesul în incinta societăţii în vederea sustragerii de materiale feroase, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art.254 al.l Cod

penal.

Fapta inculpatului C I care, la data de 14.12.2004, a dat suma de , 1.000.000 lei ROL

inculpatului D C – agent de pază pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art.255 al.l Cod penal.

Fapta inculpatului C I de a conduce pe drumurile publice, la data de 14.12.2004

un autovehicul deşi avea dreptul de a conduce suspendat, întruneşte elementele constitutive

ale infracţiunii prevăzută de art.78 al.2 din OUG nr.195/2002.

Fapta inculpatului S T care, în seara de 14.12.2004, fară o înţelegere prealabilă sau în

timpul comiterii faptei, de a declara că a condus autovehiculul nr.GL pentru a-1 ajuta pe

inculpatul C I să nu răspundă penal, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de

favorizare a infractorului, prevăzută de art.264 al.l Cod penal.

Întrucât O.U.G. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost

republicată, dându-se o nouă numerotare textelor, unele dispoziţii fiind mai favorabile,

urmează a se dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina

inculpatului C I din infracţiunea prevăzută de art. 78 al .2 din OUG 195/2002 cu aplicarea

art. 37 lit. b C.pen. în infracţiunea prevăzută de art. 86 al 2 din OUG 195/2002, republicată,

cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen şi art. 13 C pen.

Cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor C

I, C A I şi M T din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al.1 lit. a,g C.pen cu

aplicarea art. 41 al.2 C.pen în infracţiunile prev. de art. 20 C.pen raportat la art. 208 al.1-

209 al .1 lit. a,g C.pen, pentru fapta din 14.12.2004, şi de art. 208 al.1-209 al .1 lit. a,g

C.pen cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen, pentru faptele din 9-13.12.2004, precum şi cererea de

schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului D C din

infracţiunea prev. de art. 26 C. penal raportat la art. 208 al.1-209 al.1 lit. a,g C.pen cu

aplicarea art. 41 al .2 C.pen. în infracţiunile prev. de art. 20 C.pen raportat la art. 26 C.pen

raportat la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g C.pen (faptă din 14.12.2004) şi de art. 26 C.pen

raportat la art. 208 al .1-209 al.1 lit. a,g C.pen cu aplicarea art. 41 al .2 C.pen (fapte din 9-

13.12.2004) sunt nefondate , urmând a fi respinse, întrucât aşa cum am arătat, s-a dovedit pe

deplin că aceştia au participat la cele două acte materiale, ( din 9.12.2004 şi 14.12.2004 ),

tentativa din data de 14.12.2004 fiind absorbită în conţinutul complex al infracţiunii de furt

cAficat în formă continuată ( coautorat pentru inculpaţii C I, C A I şi M T şi

complicitate pentru inculpatul D C).

Cererile aceloraşi inculpaţi de achitare în baza art. 10 lit. c C.pr.pen. pentru faptele

anterioare datei de 14.12.2004 sunt nefondate pentru considerentele ce s-au arătat mai

sus.

Cererea inculpatului A I de achitare în baza art. 10 lit. c C.pr.pen. este de asemenea

nefondată întrucât din probele administrate în cauză a rezultat participarea la comiterea celor

două acte materiale de furt cAficat.

Nefondată este şi cererea incubaţilor C A I şi C I de achitare în baza art. 10 lit. d

C.pr.pen. pentru comiterea infracţiunii de furt cAficat, motivat de faptul că ar fi avut intenţia

de a cumpăra fierul , întrucât, aşa cum s-a reţinut în situaţia de fapt, aceştia au cunoscut

pe deplin scopul deplasării la ferma părţii vătămate ,respectiv sustragerea de materiale

feroase.

Cererea inculpatului C I de achitare în baza disp .art. 10 lit. d C.pr.pen. pentru

săvârşirea infracţiunii de dare de mită motivat de faptul că lipseşte intenţia mituirii,

cAtatea de funcţionat a inculpatului D C , că SC C SRL nu este o unitate din cele

prevăzute de art. 145 C.pr.pen. sau că activitatea SC C SRL ar fi început în martie 2005

şi că această societate nu ar fi existat în decembrie 2004 , este nefondată pentru

considerentele ce se vor arăta în continuare.

SC C SRL Galaţi a fost înfiinţată în anul 1995 şi există şi în prezent ( f. 143 vol. I

dosar fond ).

Inculpatul confundă această societate cu o alta , SC C Security SRL Galaţi, care a

fost înfiinţată în noiembrie 2004 ( f. 98-109 vol. I dosar de fond).

Faptul că SC C SRL nu este o unitate din cele prevăzute la art. 145 C.pen nu

influenţează asupra existenţei infracţiunii de dare de mită.

Inculpatul D C avea cAtate de funcţionar conform art. 147 al .2 C.penal , fiind

angajat la SC C SRL în funcţia de agent de pază iar la data faptelor asigura paza Fermei B

5 aparţinând părţii vătămate , având ca atribuţii, printre altele , de a interzice accesul

persoanelor străine pe timp de noapte în incinta fermei ( f. 27-29 dosar u.p.) , aspect ce

era cunoscut de inculpatul C I.

Nefondată este cererea inculpatului C I de achitare în baza art. 10 lit. a C.pr.pen.

pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al .2 din OUG 195/2002 , motivat de faptul că

nu ar fi fost depistat conducând fără permis, întrucât , din probele administrate în cauză,

rezultă cu certitudine că el a fost cel care a condus autocamioneta pe drumul public dintre

Galaţi şi Vânători în seara zilei de 14.12.2004 , cu toate că avea permisul de conducere

suspendat.

Faptul că nu a fost depistat în trafic de către organele de poliţie nu are influenţă

asupra existenţei acestei infracţiuni câtă vreme există suficiente alte probe care să

dovedească vinovăţia inculpatului.

Cu privire la cererea inculpatului S T de aplicare a unei sancţiuni cu caracter

administrativ, tribunalul constată că această cerere este nefondată întrucât ţinând cont de

împrejurările comiterii faptei , valorile sociale lezate ( relaţiile privind înfăptuirea justiţiei ),

persoana acestuia (care nu s-a prezentat în faţa instanţei decât o singură dată şi nu a

recunoscut fapta ), fapta comisă de acesta prezintă gradul de pericol social al unei

infracţiuni.

Se va aplica fiecărui inculpat câte o pedeapsă cu închisoarea pentru infracţiunile

comise avându-se în vedere criteriile generale de individuAzare a pedepsei prevăzute de art.

72 C. penal , respectiv : dispoziţiile părţii generale ale C. penal, limitele de pedeapsă,

gradul de pericol social al faptei, persoana făptuitorului, împrejurările care atenuează sau

agravează răspunderea penală.

Inculpatul C I se află în stare de recidivă postexecutorie , urmând a se reţine în

încadrarea juridică a infracţiunilor comise disp .art. 37 lit. b C.pen., faţă de condamnarea

de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 140/2002 a Judecătoriei Galaţi

(executată în perioada 14.05.1999-30.04.2002 când a fost liberat condiţionat, rămânând un

rest neexecutat de 13 zile închisoare ).

Nu se vor reţine circumstanţele atenuante prev. de art. 74 al .1 lit. c şi al. 2 C. penal,

întrucât inculpatul C I nu a avut o comportare sinceră în cursul procesului penal, iar faţă de

împrejurările comiterii faptelor şi persoana acestuia nu se impune reţinerea unor asemenea

circumstanţe.

Faptul că este căsătorit şi are 3 copii minori va fi avut în vedere la individuAzarea

pedepsei.

În consecinţă se va aplica inculpatului C I câte o pedeapsă cu închisoarea pentru

fiecare infracţiune comisă, orientate către minimul special, după care se va face aplicarea art.

33,34 C. penal.

Având în vedere natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul C I este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al

.1 lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca

pedeapsă accesorie, conform art. 71 C. penal.

Cu privire la inculpatul D I se constată că se află în stare de recidivă postexecutorie,

urmând să se reţină în încadrarea juridică a faptei disp. art. 37 lit. b C. penal, faţă de

condamnarea de 9 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 139/1996 a Tribunalului

Galaţi (executată în perioada 21.06.1995-14.02.2001, când a fost liberat condiţionat , cu un

rest rămas neexecutat de 1 222 zile închisoare ).

Acesta a recunoscut fapta comisă, a avut un comportament sincer în cursul

procesului penal şi a ajutat la prinderea celorlalţi inculpaţi , urmând să se reţină în favoarea

acestuia circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 al .1 lit..c C. penal.

Se va aplica inculpatului D I o pedeapsă cu închisoarea , sub minimul special ,

conform art. 76 al.1 lit. c C. penal.

Având în vedere natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul D I este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al

.1 lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca

pedeapsă accesorie, conform art. 71 C. penal.

Acestuia nu i se poate aplica disp .art. 81,82 C. penal întrucât este recidivist.

Inculpatul C A I nu are antecedente penale însă nu vor fi reţinute circumstanţele

prev. de art. 74 al.1 lit. a C. penal întrucât simpla lipsă a antecedentelor penale nu conduce

la concluzia că acesta ar fi avut o conduită bună anterior faptei, în lipsa altor probe, dar,

aceste aspecte, vor fi avute în vedere la individuAzarea pedepsei .

Se va aplica inculpatului C A I o pedeapsă cu închisoarea egală cu minimul special.

Ţinând cont de natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al .1

lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca pedeapsă

accesorie, conform art. 71 C. penal.

Având în vedere că inculpatul C A I se află la primul impact cu legea penală

tribunalul apreciază că acesta se poate îndrepta şi fără executarea pedepsei urmând ca, în

baza art. 81,82, 71 al .5 C.pen , să se dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei

închisorii precum şi a pedepsei accesorii .

Inculpatul M T nu avea antecedente penale anterior faptei deduse judecăţii, însă,

ulterior, prin sentinţa penală nr. 2216/2006 a Judecătoriei Galaţi, definitivă la 16.03.2007,

a fost condamnat la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de

art. 180 al .2 C.penal ( faptă din 25.12.2005 ), cu suspendare condiţionată a executării

pedepsei.

Se va aplica inculpatului M T o pedeapsă cu închisoarea egală cu minimul special.

Conform art. 85 al.1 C. penal se va dispune anularea suspendării condiţionate a

executării pedepsei de 4 luni închisoare şi va contopi cu pedeapsa aplicată prin prezenta

hotărâre, conform art. 36 al.1 , 33, 34 C.pen , inculpatul urmând să execute pedeapsa cea

mai grea.

Ţinând cont de natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al .1

lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca pedeapsă

accesorie, conform art. 71 C. penal.

Având în vederea lipsa antecedentelor penale (la data comiterii faptei deduse

judecăţii) tribunalul apreciază că pronunţarea hotărârii constituie un avertisment şi că

inculpatul M T nu va mai comite fapte penale urmând ca , în baza art. 86 1 , 86 2 , 86 5 al.

2, art. 71 al .5 C. penal , să se dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

închisorii, precum şi a pedepsei accesorii .

Inculpatul va respecta disp. art. 86 3 al.1 C. penal , stabilind ca organ de

supraveghere Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Inculpatul A I se află în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de condamnarea

de 6 ani şi 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1871/2001 a Judecătoriei

Galaţi ( a început executarea la 27.11.2002 fiind liberat condiţionat la 13.01.2004 , cu un

rest neexecutat de 1010 zile închisoare ), urmând a se reţine în încadrarea juridică a faptei

disp .art. 37 lit. a C. penal.

Din fişa de cazier mai rezultă că a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni

închisoare , prin sentinţa penală nr. 699/2007 a Judecătoriei Galaţi definitivă la 02.05.2007 ,

pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 al .1-209 al.1 lit. a,g,i C. penal cu aplicarea

art. 41 al .2 , 37 lit. a, 74 lit. c , 76 lit. c C. penal (faptă din august 2004).

Conform art. 61 C. penal s-a revocat liberarea condiţionată pentru restul de 1010 zile

închisoare ,stabilindu-se o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare.

S-a emis mandatul de executare nr. 928/2007 şi a început executarea la data de

08.05.2007 , urmând să expire la data de 07.05.2010.

Se constată că fapta din august 2004 este concurentă cu fapta dedusă judecăţii.

Se va aplica inculpatului A I o pedeapsă cu închisoarea orientată spre minimul

special.

Se va descontopi pedeapsa de 3 ani închisoare ( s.p. 699/2007) în pedepse

componente .

Conform art. 36 al.1 C.pen, art. 33,34 C.pen se va contopi pedeapsa ce se aplică

prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Se va menţine revocarea liberării condiţionate pentru restul de 1010 zile închisoare

şi se va stabili o pedeapsă rezultantă conform art. 61 al.1 C. penal.

Ţinând cont de natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al .1

lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca pedeapsă

accesorie, conform art. 71 C. penal.

Se va deduce perioada executată de la 08.05.2007 la zi.

Se va anula vechiul mandat de executare şi se va dispune emiterea unui nou mandat

de executare.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 699/2007 a Judecătoriei

Galaţi.

Inculpatul S T nu are antecedente penale .

Se vor aplica acestuia o pedeapsă cu închisoare orientată spre minimul special .

Ţinând cont de natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al .1

lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca pedeapsă

accesorie, conform art. 71 C. penal.

Având în vedere că este la primul impact cu legea penală tribunalul apreciază că

acesta se poate îndrepta şi că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea pedepsei ,

urmând ca , în baza art. 81,82 , 71 al. 5 C. penal , să se dispună suspendarea condiţionată a

executării pedepsei închisorii , precum şi a pedepsei accesorii.

Inculpatul D C nu are antecedente penale şi a recunoscut săvârşirea faptelor, însă,

ţinând cont de împrejurările comiterii faptei , importanţa valorilor sociale lezate , nu pot fi

reţinute circumstanţele atenuante , dar , aceste aspecte, vor fi avute în vedere la

individuAzarea pedepsei.

Cererea acestuia de achitare în baza disp. art. 10 lit. c C.pr.pen. , întrucât nu ar fi avut

cAtatea necesară , este nefondată, întrucât din probele administrate în cauză rezultă cu

certitudine că la momentul faptei era angajat al SC C SRL Galaţi în funcţia de agent de

pază , funcţie în care a primit de la inculpatul C I suma de 1.000.000 lei ROL pentru a le

permite celorlalţi inculpaţi accesul în incinta fermei , contrar atribuţiilor pe care la avea .

Se va aplica inculpatului D C câte o pedeapsă cu închisoarea egală cu minimul

special , după care se va face aplicarea art. 33,34 C. penal , acesta urmând să execute

pedeapsa cea mai grea .

Ţinând cont de natura şi gravitatea faptelor comise, precum şi persoana sa,

tribunalul apreciază că inculpatul este nedemn să exercite drepturile prev. de art. 64 al .1

lit. a teza II şi lit. b C. penal , urmând să dispună interzicerea acestor drepturi ca pedeapsă

accesorie, conform art. 71 C. penal.

Având în vedere că este la primul impact cu legea penală, că a recunoscut faptele

comise, tribunalul apreciază că pronunţarea hotărârii constituie un avertisment şi, chiar fără

executarea pedepsei , inculpatul D C nu va mai comite fapte penale, urmând ca , în baza

art. 86 1 , 86 2 , 71 al. 5 C. penal, să se dispună suspendarea sub supraveghere a executării

pedepsei închisorii, precum şi a pedepsei accesorii.

Pe durata termenului de încercare inculpatul va respecta normele de supraveghere

prev. de art. 86 3 al.1 C. penal, stabilind ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune

de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Conform art. 254 al .3 C.pen se va dispune confiscarea sumei de 100 RON (

1.000.000.ROL) pe care inculpatul D C i-a primit de la inculpatul C I.

Pe latură civilă, partea vătămată SC F SRL Galaţi s-a constituit parte civilă cu

suma de 35.373,08 RON reprezentând contravaloarea a 11.986 kg fier, solicitând

obligarea în solidar a inculpatului, a părţii responsabile civilmente SC C SRL Galaţi şi

numitului O F ( administrator şi asociat unic al SC C SRL Galaţi la data faptelor ) la

acoperirea prejudiciului (f. 15,174 vol. I dosar fond ).

Aşa cum am arătat în situaţia de fapt inculpaţii C I, C A I, M T, A I şi D I au

sustras cu ajutorul inculpatului D C doar cantitatea de 1 500 kg. fier în valoare de

28.667.028,6 ROL (calculată astfel : 229.068.670 lei : 11.986 kg = 19.111,3524 LEI /kg ;

19.111,3524 lei/kg x 1 500 kg =28.667.028,6 ROL )

La calcularea prejudiciului s-au avut în vedere procesele verbale de inventariere ( f.

18-23 dosar urm. pen ), calculându-se un preţ mediu pe kilogramul de fier, majorările

ulterioare ale preţului fierului nefiind dovedite de partea civilă.

În consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale (existenţa

prejudiciului, a faptei ilicite, a legăturii de cauzAtate şi a vinovăţiei inculpaţilor ) urmează ca

în baza art. 14, art. 347 C.p.p. , art. 998 , 1000 al. 3, 1003 C. civil , să fie obligaţi în solidar

inculpaţii C I, C A I, M T , D I, A I şi D C, acesta în solidar şi cu partea responsabilă

civilmente SC C SRL Galaţi ( al cărui prepus era la data comiterii faptelor – f.16,17 vol. I

dosar fond ; f. 27-29 dosar urm. pen ), la plata sumei de 2.866,70 RON ( 28.667.028,6

ROL), despăgubiri civile, către partea civilă SC F SRL Galaţi şi vor fi respinse celelalte

pretenţii ale acesteia .

Cererea părţii civile de introducere în cauză a administratorului şi asociatului unic

al SC C SRL Galaţi, O F , în cAtate de parte responsabilă civilmente şi de obligare a

acestuia la despăgubiri este nefondată , urmând a fi respinsă, întrucât nu s-a dovedit

existenţa unor acte sau fapte ilicite ale acestuia ( în cAtate de administrator şi /sau asociat ),

care să aibă vreo legătură de cauzAtate cu faptele deduse judecăţii şi prejudiciul cauzat de

inculpaţi părţii vătămate.

Etichete: