Top

Admiterea plingerii in calea de atac a recursului şi trimiterea cauzei la prima instanta pentru rejudecare

Domeniu: plângere art. 278 ind.1 C.p.p.

Tip: sentinţă

Nr. 73/18.02.2008

Autor: Judecătoria Adjud

Admiterea plingerii in calea de atac a recursului şi trimiterea cauzei la prima instanta pentru rejudecare.

Prin plingerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 241/173/2007 si conf. art. 2781 Cod procedura penala petentul P.V. a contestat masurile dispuse de procuror prin Rezolutia nr. 645/P/28.10.2006 şi nr. 419/II/2/08.12.2006, ambele ale Parchetului de pe lingă Judecatoria Adjud.

Fapta reclamata de petentul P.V. la organele de urmrire penală a constat in aceea că in calitate de mandatar al mamei sale, M. E. a formulat plingere penala impotriva numitilor A. J. şi moştenitorilor lui P. V., respectiv P. I., P. J. şi P. L., pentru infractiunea de tulburare de posesie,prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, relatind ca acestia i-au ocupat din suprafata de 1,00 ha teren a cărei proprietară este in baza titlului de proprietate nr. 127586/iulie 2001, suprafata de 2.000 m.p, pe o lungime de 444,45 m şi lăţime de 4,5 m.

In urma administrarii probelor, prin rezolutia nr. 645/P/26.10.2006 Parchetul de pe lingă judecatoria Adjud a confirmat propunerea de neincepere a urmaririi penale fata de intimaţii A. J., P. I., conform art. 10 lit. e C.p.p, retinindu-se ca acestia au comis fapta din eroare, avindu-se in vedere ca nu există semne de hotar intre proprietati şi delimitarea terenurilor s-a facut in functie şi de ceilalti vecini şi conform art. 10lit. c C.p.p, faţă de intimatii P. J. şi P. L., retinindu-se ca faptele nu au fost comise de ei acestia nefiind vecini de teren cu petentul, toţi pentru infractiunile de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal.

Împotriva acestei rezolutii a formulat plingeri petentul, conform art. 2781 C.p.p, care i-au fost respinse, mai întîi prin rezolutia prim procurorului Parchetului Adjud nr. 419/II/2/2006 şi apoi prin sentinta penala nr. 137/20.03.2007 a Judecatoriei Adjud, retinindu-se ca solutiile date de procuror sunt legale şi temeinice.

Împotriva acestei sentinte, petentul P.V. a declarat recurs, care i-a fost admis prin decizia penala nr. 349/30.05.2007 a Tribunalului Vrancea, prin care: a fost casata sentinta recurata, a fost admisă plingerea petentului P.V., au fost desfiinţate ambele rezolutii ale Parchetului Adjud, numai cu privire la făptuitorul P. I., s-a pus în mişcare actiunea penală doar împotriva acestuia pentru infractiunea de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi apoi s-a trimis cauza spre solutionare in fond la Judecatoria Adjud.

În rejudecare, s-a pus problema dacă P.I. putea fi citat in calitate de inculpat pentru infractiunea prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, avind in vedere că organul de urmarire penala a dispus in privinta lui neinceperea urmaririi penale prin rezolutia atacata de petent, iar Tribunalul Vrancea a dispus, prin decizia de casare, punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui, fără a exista deci, una din cele doua faze ale procesului penal, aceea de urmarire penale.

Instanta de fond analizind aceste aspecte şi avind in vedere caracterul obligatoriu al deciziei instantei de control, a dispus citarea făptuitorului P.I. in calitate de inculpat, intrucit actiunea penala a fost pusă in miscare impotriva lui prin decizia de casare a Tribunalului Vrancea, s-au administrat probele solicitate de părti şi s-a dat solutie pe fondul cauzei, in sensul că inculpatul P.I. a fost achitat pentru infractiunea prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, conform art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.p.p, pentru lipsa laturii subiective a infractiunii şi in conformitate cu art. 2781 alin. 8 lit. c Cod procedura penală, singura solutie posibilă in cauza.

Etichete: