Top

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la procuror. Probatoriu incomplet.

Pe rolul Judecatoriei Iasi a fost înregistrata plângerea formulata de petentul X. împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a intimatului Y. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 Cod penal.

Prin rezolutia atacata s-a retinut: „analizând materialul de urmarire penala se constata ca partea vatamata Y. nu a avut niciodata posesia asupra terenului în litigiu, astfel ca faptei reclamate îi lipseste unul din elementele constitutive si anume latura obiectiva”. Aceasta a fost întreaga motivare a rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala.

În cursul urmaririi penale au fost audiati petentul X (parte vatamata), intimatul Y. (învinuit), si au fost atasate titlurile de proprietate ale partilor, nefiind administrate alte probe.

Instanta, în baza art. 2781 al.8 lit.b Cod procedura penala, a admis plângerea, a desfiintat rezolutia, cauza fiind trimisa procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale, completarii probatoriului si dispunerii unei solutii motivate, întemeiata pe probele administrate.

Instanta a constatat ca rezolutia procurorului nu este motivata, nefiind mentionat niciun mijloc de proba din care sa rezulte ca partea vatamata Y. nu a avut niciodata posesia asupra terenului în litigiu.

Instanta a mai retinut ca infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 Cod penal presupune (în varianta reclamata) ocuparea în tot sau în parte, fara drept a unui imobil aflat în posesia altuia, fara consimtamântul acestuia.

În cauza nu au fost administrate probe pentru a se dovedi daca au existat sau nu o actiune de ocupare (care constituie elementul material al infractiunii) a unui teren aflat în posesia partii vatamate (petentului).

De asemenea, posesia, fiind o stare de fapt si nu un drept, nu poate fi dovedita prin titlurile de proprietate eliberate partilor, singurele probe administrate în afara de declaratiile partii vatamate si învinuitului care pot servi la aflarea adevarului numai în masura în care se coroboreaza cu alte mijloace de proba.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 2781 al.8 lit.b Cod procedura penala, instanta a admis plângerea, a desfiintat rezolutia, cauza fiind trimisa procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale, completarii probatoriului si dispunerii unei solutii motivate, întemeiata pe probele administrate.

Etichete: