Top

Ordonanta presidentiala-obligatia de a face

Domeniu:Civil

Tip:sentinta

NR/Data:442/22.05.2008

Autor:Judecatoria Adjud Ordonanta presidentiala-obligatia de a face. Reclamanta SC S. SR L, a chemat in judecata pe parata SC DISTRIGAZ SRL, pentru ca pe calea ordonanţei preşedinţiale, să fie obligata parata, provizoriu pana la soluţionarea fondului sa procedeze la deblocarea contorului pentru furnizarea gazului metan instalat la sediul societăţii reclamante In motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 08.04.2008, parata a procedat in mod abuziv , nelegal si netemeinic la blocarea şi sigilarea contorului de gaz metan instalat la sediul reclamantei, fapt ce a condus la sistarea gazului metan. In baza procesului verbal de conciliere din 28.02.2008 un metrolog din cadrul paratei a constatat ca reclamanta suprasolicita contorul de gaz. La 28.02.2008 reclamanta a contactat o firma pentru verificarea lucrărilor periodice şi a instalaţiei de utilizare gaze naturale şi nu s-a constatat nici o neregula.

Reclamanta s-a conformat si la data de 29.02.2008 a schimbat contorul de gaz, montând unul de o capacitate mare, insa parata nu a dat drumul la furnizarea gazului metan. Urmare a acestei masuri societatea este pusa în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea, aspect ce duce la cauzarea de prejudicii motelului si restaurantului ce funcţionează în cadrul societăţii.

Examinând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele :

Potrivit dispoziţiilor art. 581 Cod pr .civila instanţa va putea sa ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârzierea, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Din înscrisurile depuse la dosar de reclamantă nu rezultă că între părţi exista un litigiu pe rolul unei instanţe, astfel că luarea măsurii solicitate pe calea ordonanţei preşedinţiale nu ar avea caracter vremelnic, conform aert.581 Cod pr. civila, ci definitiv.

Nici celelalte susţineri ale reclamantei , nu rezulta din probele administrate în cauza, conform cărora pârâta a procedat la blocarea şi sigilarea contorului de gaz metan al reclamantei, şi faptul că în prezent reclamanta s-a conformat obligaţiei de a intra în legalitatea fata de constatările făcute de organele de control ale paratei, conform procesului verbala de constatare /28.02.2008). De asemenea nu rezulta ca in prezent contorul de gaz metan amplasat la sediul reclamantei nu ar mai fi suprasolicitat, prin montarea unei instalaţii de o capacitate mai mare.

Faţă de cele arătate instanţa urmează sa respingă cererea ca nefondată.

Etichete: