Top

PENAL.Tentativa de omor

Deliberând asupra prezentei plângeri, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată sub nr.151/114/2010 pe rolul Tribunalului Buzău, petiţionarul CN a formulat plângere împotriva rezoluţiei procurorului din 23 noiembrie 2009 de neîncepere a urmăririi penale faţă de făptuitorii AG pentru infracţiunea de tentativă de omor şi ME pentru infracţiunea de luare de mită.

A susţinut persoana vătămată că procurorul a tratat superficial plângerea sa în condiţiile în care la dosar sunt dovezi că cele două persoane au comis faptele de care sunt acuzate.

Prin sentinţa penală nr.24 din 02.03.2010 Tribunalul Buzău a respins plângerea petiţionarului deoarece susţinerile acestuia sunt neîntemeiate reţinând că scurgerea de gaze invocată de persoana vătămată a fost semnalată chiar de către făptuitorul AG ceea ce a condus la ridicarea contorului de către lucrătorii Distrigaz, iar în ceea ce o priveşte pe ME, aceasta nu avea calitatea de angajată a societăţii de furnizare a energiei electrice la data la care a fost instalat contorul electric.

Prin decizia nr.369 din 16.04.2010, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul petiţionarului, a casat cu trimitere sentinţa recurată motivat de faptul că hotărârea nu este semnată de judecătorul care a pronunţat-o fiind lovită de nulitate absolută conform art.197 alin.2 c.proc.pen.

Procedând la rejudecarea cauzei, instanţa constată plângerea persoanei vătămate CN ca fiind neîntemeiată, pentru cele ce urmează:

Făptuitorul AG este fratele soţiei petiţionarului.

Disputele dintre părţi se poartă asupra proprietăţii lăsate moştenire de AP, mama făptuitorului şi soacra petiţionarului.

Făptuitorul a instalat prin intermediul SC EMN SA – Filiala Buzău un contor electric la partea de imobil ce considera a fi a sa.

Făptuitoarea ME a avut calitatea de angajată a acestei societăţi, însă la data la care a fost instalat contorul, 17.07.2008, aceasta era pensionată şi nu avea cum să îndeplinească această operaţiune.

Cât priveşte comiterea infracţiunii de tentativă de omor, prevăzută de art.20 raportat la art.174 c.pen. de către AG, în sensul că acesta ar fi provocat în vara anului 2008 o defecţiune la instalaţia de gaze a imobilului cu intenţia de a-i suprima viaţa persoanei vătămate, din probe rezultă că în această perioadă, personal acest făptuitor a anunţat SC Distrigaz SA despre scurgerile de gaze la imobil, astfel că a fost necesară întreruperea furnizării gazelor naturale, în mod corect procurorul reţinând că fapta nu există.

Faţă de cele reţinute, nefiind indicii şi nici probe cu privire la comiterea de către cei doi făptuitori a faptelor imputate, în baza art.2781 alin.8 lit.a c.proc.pen. se va respinge plângerea ca neîntemeiată.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.2 c.proc.pen.

Etichete: