Top

Succesiuni ,mosteniri-constatare caducitate testament

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:804/14.10.2008 Autor:Judecatoria Succesiuni ,mosteniri-constatare caducitate testament

Prin cererea sa reclamanta C.C.,a chemat-o in judecata pe parata N.L. , ,pentru constatare caducitate testament. In motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca prin testamentul aut la Notariatul de stat al raionului Adjud la data de 23.02.1961,tatal sau,F.C.,a dispus de terenurile aflate in proprietatea sa in acel moment .Cum insa in anul decesului acestuia (1967) bunurile de care a dispus nu se mai aflau in patrimoniul sau ,fiind preluate de stat ,si obiectul testamentului nu mai era in fiinta ,testamemtul este caduc. In dovedirea cererii sale a solicitat proba cu inscrisuri. Cererea a fost motivata in drept potrivit art 924 c.civ. si a fost legal timbrata. Reclamanta legal citata in cauza nu s-a prezentat in instanta. Parata legal citata in cauza a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.In fapt a aratat ca la data la care autorul celor doua parti a testat in favoarea acestora si a sotiei sale,bunurile se aflau in patrimoniul sau ,dovada fiind T.P.nr 133944/oct 2001 care cuprinde aceste bunuri.Prin sent civ nr 169/2007 Jud Adjud a anulat partial T.P. mentionat in ceea ce privreste suprafata de 1300 mp teren situata in com Boghesti,jud Vrancea,T.15,p.477,478-.Textul de lege al art 924 c.civ vizeaza o cu totul alta situatie decat cea descrisa de reclamanta Parata prin aparator nu a solicitat probe in aparare. Analizand actele si lucrarile cauzei instanta a retinut urmatoarele: Prin testamentul aut la nr 113/23 februarie 1961 de Notariatul de stat al raionului Adjud,regiunea Bacau,def F.C.a dispus de inteaga sa avere (bunuri mobile si imobile)dupa moarte in favoarea sotiei sale si a descendentilor,inclusiv in favoarea fiicelor sale reclamanta si parata.Astfel defunctul a dispus ca suprafata de teren de 1432 mp constructii,situata in intravilanul satului Boghesti sa apartina ulterior incetarii sale din viata paratei F.L. Asa cum rezulta din considerentele sent civ nr 169/22.02.2007 pron de JUd Adjud si ale dec civ nr 659/19 iunie 2007 a Tribunalului Vrancea.,in baza disp legii 169/1997 si 1/2000 s-a emis T.p:nr 133944/oct 2001 de catre Comisia Judeterana Vrancea si pentru una dintre suprafetele de teren incluse in testament,tiltu emis pe numele reclamantei,insa ulterior prin hotararile pronutate ,titlul emis a fost partial anulat ,avandu-se in vedere dreptul exclusiv si personal de proprietate al paratei asupra suprafetei de teren de 1432 mp teren intravilan com Boghesti,de care defunctul a dispus prin testament . Potrivit art 924,928, si 927 c.civil ,caducitatea legatelor intervine doar in 4 cazuri,respectiv:in cazul decesului legatarului intervenit anterior decesului tetatorului,incapacitatea legatarului de a primi legatul la data deschiderii mostenirii,pieirea totala a bunului in timpul vietii testatorului si ,neacceptarea legatului de catre legatar. Instanta nu poate retine ca intrucat suprafetele de teren de care defunctul a dispus prin testament nu se mai aflau in patrimoniul testatorului la data incetarii sale din viata in urma cooperativizarii,a intervenit caducitatea testamentului pemntru urmatoarele motive: ,Asfel,chiar daca defunctul testator F.C., ar fi fost deposedat in timpul vietii de suprafata de teren ce face obiectul legatului cu titlu particular in favoarea legatarei parate,bunul trecand in proprietatea cooperativelor agricole de productie sau a statului,de dispozitile legilor privind fondul funciar(legea 18/1991 si urmatoarele), au beneficiat conform procedurii speciale , proprietarii deposedati sau mostenitorii testamentari sau legali ai acestora. Astfel mostenitorilor mentionat de lege li s-a conferit expres prin dispozitiile legale privind fondul funciar,dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate,asupra categoriilor de terenuri mentionate,Asa cum rezulta din hotararile judecatoresti pronuntate de Jud Adjud si de Tribulanul Vrancea ,cele doua parti,mostenitoare ale defunctului si-au exercitat deja drepturile de reconstituitre a dreptului de proprietate prin modalitatile prevazute de legile fondului funciar. In masa succesorala a def F.C. se includ atat bunurile existente la data deschiderii succesiunii cat si bunurile care au intrat ulterior in masa succesorala ,odata cu intrarea in vigoare a legii fondului funciar ,prin exercitarea dreptului ce s-a nascut in temeiul acestor legi,de a solicita reconstituirea. pentru persoanele indreptatite sau succesorii acestora , Cum insa in cauza din probele administrate rezulta nu sunt incidente nici unul dintre situatiile prevazute de disp art 924 si urm c.civ,nefiind astfel vorba de o imposibilitate de executare a legatului instituit de testator in favoarea paratei,valabil si nerevocat,instanta fata de dispozitiile legale invocate a respins actiunea formulata de reclamanta ca nefondata.

Etichete: ,