Top

Competenta teritoriala

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:1262/12.11.2009 Autor:Judecatoria Competenta teritoriala.

Prin cererea formulata de catre reclamantul T. I.I., inregistrata pe rolul Jud Adjud la nr 1692 /173 din 26.08.2009 ,a solicitat ,in contradictoriu cu parata M. I.M. iesirea din indiviziune de pe urma def T..I. .

In motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca la data de 30.06.2007 a decedat def M. I.M. cu mostenitorii partile din prezenta cauza in calitate de fii .

Masa succesorala a def.se compune din suprafetele de teren cuproinse in TP 46889/1995,138857/2005,12789/1993,31297/1994,138858/2005,o casa de locuit si o anexa –bucatarie de vara .

Reclamanta a mai aratat ca intre parti a intervenit o intelegere privind impartirea bunurilor ramase,de care solicita ca instanta sa ia act.

Legal citate in cauza ,reclamantul a fost reprezentat in fata instantei de judecata la termenul din data de 12.11.2009 prin mandatar ,T E.si prin mandatar avocat ,parata fiind lipsa .La acelasi termen de judecata reclamantul, prin mandatari, a precizat ca ultimul domiciliul al defunctei a fost in localitatea T. ,jud.N..

Examinand actele si lucrarile cauzei ,fata de disp.art 14,si art 19 c.p.civ ,instata a invocat din oficiu exceptia de necompetenta teritoriala a jud Adjud. Potrivit art 14 Cod procedura civila ,in materie de mostenire ,sunt de competenta instantei de la ultimul domiciliu al defunctului cererile privitoare la mostenire , precum si cele pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia , iar potrivit art 19 c.pr.civ ., partile pot conveni prin inscris sau declaratie verbala in fata instantei, doar in pricinile privitoare la bunuri in sensul ca acestea sa fie judecate de alte instante decat acelea care potrivit legii au competenta teritoriala ,afara de cazurile prev la art 13-16 c.proc.civc.. Potrivit art 159 pct 3 c.pr civ necompetenta teritoriala este de ordine publica daca partile nu o pot inlatura .

Astfel,dispozitia art 14 c.p.c.are caracter imperativ de ordine publica,de la care parttile nu pot deroga ,iar instantele sunt tinute sa o respecte din proprie initiativa atunci cand partile nu o invoca.

Din sesizarea pentru deschiserea procedurii succesorale nr 400/14.08.2009 eliberat de Primaria com Tarcau,jud Neamt, in ce o priveste pe def T.I. de pe urma careia partile solicita partajarea averii succesorale ,coroborata si cu precizarile reclamantului prin mandatar , facute in instanta la termenul de judecata din 12.11.2009 ,conform carora defuncta a avut ultimul domiciliu efectiv anterior datei decesului , in com Tarcau,jud Neamt, (neprezentand insa relevanta locul unde defuncta a decedat) ,instanta retine ca ultimul domiciliu al defunctei a fost in aceasta localitate, aflata în raza de competenţă teritorială a Judecătoriei Bicaz,jud Neamt si nu a Jud Adjud.

Este de principiu ,ca dispozitiile art 13 si 14 din c.pr.civ reglementeaza doua cazuri de competenta teritoriala absoluta, in materie de bunuri nemiscatoare si respectiv ,succesiuni.In ipoteza in care cele doua dispozitii legale intra in coliziune,ca in prezenta cauza,in sensul ca bunurile imobile ce fac obiectul iesirii din indiviziune se afla pe raza teritoriala a Jud Adjud ,iar ultimul domiciliu al def. s-a aflat in com Tarcau,jud Neamt,atat practica judiciara cat si doctrina sunt unanime in sensul ca prevaleaza disp.art 14 c.pr,civ, .argumente in acest sens fiind topografia textelor,ordinea reglementarii(intai art 13 ,si ulterior disp art 14, care deroga de la disp.art 13 si prevaleaza)dar si considerente privind buna administrare a justitiei ,indeosebi sub aspect probatoriu, intrucat la ultimul domiciliu al defunctului,care este si locul deschiderii succesiunii, se gasesc ,de obicei,inscrisuri privind raporturile juridice dintre def si mostenitorii sai,testamente autentice sau olografe .

Potrivit art 158 c.pr.civ instanţa urmează a se pronunţa cu precădere asupra excepţiilor care fac de prisos cercetarea cauzei pe fond.

Astfel,conform textelor de lege indicate va admite excepţia de necompetentă teritorială a Judecătoriei Adjud, urmând conform art. 158 Cod proc. civ sa declina competenţa pentru soluţionarea legală a cauzei, către instanţa competenta, conform dispozitivului ce urmează.

Etichete: