Top

Competenta teritoriala alternativa. Norme supletive. Inadmisibilitatea invocarii din oficiu.

Materia: Competenta teritoriala

Nr/data: 18/11.01.2007

Decizie civila

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Competenta teritoriala alternativa. Norme supletive. Inadmisibilitatea invocarii din oficiu.

Prin sentinţa civilă nr. 3361/19.10.2006, Judecătoria Focşani a admis excepţia invocata din oficiu şi a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Adjud.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a motivat că pârâtul este domiciliat în comuna Homocea, Judeţul Vrancea.

Recursul este fondat.

Regula de drept comun înscrisă în art. 5 Cod proc.civilă, este că cererea se adresează instanţei de la domiciliu pârâtului.

Prin excepţie art. 9 cod proc. civilă, dispune că atunci când cererea este îndreptată împotriva mai multor pârâţi, competenţa aparţine oricăreia dintre instanţele de domiciliu, cu caracter relativ, ceea ce înseamnă că nu poate fi invocată din oficiu de instanţa.

In speţă, prin soluţia pronunţată, instanţa a încălcat dispoziţiile art. 304 pct.9 Cod proc. civilă, astfel că, în baza art. 312 alin.1 s-a admis recursul, s-a casat sentinţa si s-a trimis cauza la aceeasi instanta pentru continuarea judecatii.

Etichete: