Top

Anularea in parte a procesului verbal de contraventie

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:1457/10.12.2009

Autor:Judecatoria Adjud Contraventii

Anularea in parte a procesului verbal de contraventie.

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Jud Onesti la data de 03.04.2009 sub nr 1749/270/2009 petentul B.R.a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr 3054386/27.03.2009 intocmit de organul constator din cadrul IPJ Vrancea.

In motivarea plangerii contraventionale petentul a aratat ca procesul verbal de constatare a contraventiei este nelegal si nejust.

Plangerea nu a fost motivate in drept .

La dosarul cauzei a fost atasata copia procesului verbal de constatare a contraventiei ,copia cartii de identitate ,copia cartii de identitate a autoturismului cu nr.de inmatriculare Bc 33 RGB. .

Intimata ,legal citata in cauza nu s-a prezentat in fata instantei insa a formulat intampinare prin care a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a instantei.

In aparare a depus materialul probator ce a stat la baza incheierii procesului verbal(raportul intocmit de agentul constatator).

Prin sentinta civila nr 1336/28.04.2009 pronutata de Jud Onesti ,s-a decinat competenta solutionarii cauzei in favoarea Jud Adjud.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Jud Adjud sub nr 995/173/2009.

Petentul, legal citat in cauza , s-a prezentat in fata instantei si a formulat precizari la plangerea initial formulata .Petentul a mai invederat faptul ca la data de 27.03.2099 Politia mun Adjud i-a retinut in mod nelegal certificatul de inmatriculare al autoturismului marca Ford Tranzit cu nr BC 22 RGB ,aplicandu-i sanctiunea de 540 lei amenda ,intrucat inspectia tehnica periodica expira la o data ulterioara , 28.03.2009. A solicitat ca intimata sa prezinte in copie certificatul de inmatriculare al auto BC 22 RGB cu care intentioneaza sa isi dovedeasca sustinerile.

In cauza a fost administrate proba cu inscrisuri. Instanta,examinand actele si lucrarile dosarului a retinut ca prin procesul verbal seria CC nr. 3054386 din data de 27.03.2009 emis de IPJ Vrancea,petentul a fost sanctionat cu avertismemnt si amenda contraventionala de 540 lei,pe motiv ca la data de 27.03.2009 ora 06,30 pe str.M Kogalniceanu,din mun. Adjud, a condus autoturismul Ford cu nr BC 22 RGB avand defectiuni la sistemul de lumini si ITP expirat din data de 13.12.2008 , fapta ce constituie contraventie conform art.147 al 1 pct 3 din HG 1391/2006 si art 10 din OUG 195/ 2002 Rep.

In ce priveste contraventia prev de art 147 al 1 pct 3 din HG 1391/2006 ,intrucat petentul nu a contestat savarsirea acesteia ,instanta,fata de materialul probator ,va retina ca fapta a fost legal si temeinic retinuta si sanctionata.

In ce priveste cea de-a dpua fapta retinuta in sarcina sa ,instanta retine urmatoarele:

Petentul a aratat in plangerea formulata ca ,desi inspectia tehnia periodica pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare BC 22 RGB, expira la data de 28.03.2009,deci la o zi dupa efectuarea controlului ,acesta a fost nelegal sanctionat pentru savarsirrea acestei contraventii.

Fata de sustinerea petentului ,instanta a solicitat intimatei IPJ Vrancea ,sa comunice in xerocopie certificatul de inmatriculare din care rezulta data efectuarii ultimei inspectii tehnice ,intimata a precizat ca ,intrucat masura retinerii certificatului de inmatriculare a fost dezactivata la data de 30.04.2009 ,actul a fost predat detinatorului pentru incetarea motivului pentru care a fost retinut,iar o copie a acestuia poate fi emisa doar de Institutia Prefectului Bacau-SPCRPCIV Bacau.

Din copia certificatului de inmatriculare seria 97961 eliberat la data de 23.01.2003 pentru autovehiculul inmatriculat cu nrt BC 22 RGB conform evidentei informatizate detinuta de Institutia Prefectului Bacau –SPCRPCIV ,nu rezulta ca data expirarii ultimei verificari tehnice periodice a fost la 13.12.2008 ,conform sustinerilor intimatei din procesul verbal,ci doar ca certificatul cu acest nr. a fost emis la data de 23.01.2003 ,radiat la data de 24.04.2009 ,fiind emis la data de 24.04.2009 un nou certificat de inmatriculare cu nr. 214975 .

Procedura de contestare a procesului verbal de contravenţie si analiza laturii obiective a contravenţiei constatate prin actul constatator trebuie privita si prin prisma C. E. D. O. şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care in conformitate cu dispoziţiile art. 11 al.2 şi 20 din Constituţia Românei, face parte din dreptul intern ca urmare a ratificării acestei convenţii de către România prin Lg.30/1994.

Astfel, constatarea expirarii inspectiei tehnice petriodice a fost facuta de agentul constatator in baza inscrisului-certificat de inmatriculare retinut de acesta si nu doar potrivit constatarilor sale personale , astfel ca procesul verbal contestat de petent, nu se va bucura de prezumtia de temeinicie, petentul beneficiind de prezumţia de nevinovatie , sarcina probării celor constatate in procesul verbal aparţinand intimatei,cand constatarile agentului constatator s-au facut altfel decat prin propriile sale simturi.

Cum însă, intimata a avut o atitudine pasivă în cursul judecăţii, nedovedind cele reţinute în procesul verbal în sarcina petentului precum şi fata de sustinerile petentului instanţa va reţine că potrivit principiului conform caruia dubiul profita petentului ,acesta nu a săvârşit fapta ce constituie contravenţie reţinută în sarcina sa prin procesul verbal urmând a anula in parte in consecinta actul constatator.

Etichete: