Top

Contravenţii. Semnarea procesului verbal de contravenţie de către altă persoană decât contravenientul.

Prin plângerea contravenţionala petentul TP, s-a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie întocmit de către Consiliul Local Paşcani – Serviciul Politie Comunitara.

Se arata in motivarea plângerii ca, in fapt, prin procesul verbal contestat s-a dispus sancţionarea petentului in baza Hotărâri nr. 30/2002 a Consiliului Local Paşcani, fără insa a se preciza care este si articolul in baza căruia s-a sancţionat petentul. Se arata, de asemenea, ca procesul verbal de contravenţie nu a fost semnat de către petent ci de către soţia acestuia. Se contesta săvârşirea faptei reţinuta in sarcina petentului,respectiv deţinerea unei instalaţii improvizate de deversare a apei uzate, intimata nedeţinând nici o proba in susţinerea acesteia.

Intimata a formulat întâmpinare, arătând ca procesul verbal de contravenţie a fost semnat de către soţia petentului întrucât, deşi petentul a fost de fata la momentul întocmirii procesului verbal, acesta nu avea asupra sa ochelarii, neputând astfel semna personal. Împreuna cu întâmpinarea, intimata depune raportul agentului constatator, întocmit cu ocazia încheierii procesului verbal de contravenţie, precum si trei planşe foto reprezentând instalaţia improvizata de deversare a dejecţiilor si a apelor uzate aparţinând petentului (….)

Fata de plângerea formulata, având in vedere dispoziţiile legale aplicabile in materie, instanţa constata următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie întocmit de către Consiliul Local Paşcani – Serviciul Politie Comunitara s-a dispus amendarea petentului cu suma de 300 lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute de HCL nr. 30/2002, cap. II,pct.10 .

Potrivit declaraţiilor petentului, expuse in conţinutul plângerii, confirmate si de către însăşi intimata, procesul verbal de contravenite nu a fost semnat de către petent ci de către soţia acestuia. Motivul pentru care a semnat soţia petentului, la rubrica contravenient, este acela ca deşi petentul a fost de fata la întocmirea procesului verbal nu a fost in masuri sa semneze personal întrucât nu avea ochelarii asupra sa.

Potrivit art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient, iar in cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie sa fie confirmate de cel puţin un martor.

Având in vedere ca procesul verbal de contravenţie nu a fost semnat de catre petent, ci de către soţia acestuia, instanţa apreciază ca agentul constatator trebuia sa facă menţiuni cu privire la imposibilitatea petentului de a semna procesul verbal de contravenţie (lipsa ochelarilor) iar soţia acestuia sa semneze in calitate de martor, astfel cum prevede art. 19.

Fata de acest punct de vedere, plângerea contravenţionala apare ca nefiind semnata nici de către petent, semnătura soţiei sale ca si contravenient neputând suplini lipsa semnăturii, si nici de către un martor care sa fi atestat împrejurările care au dus la imposibilitatea contravenientului de a semna procesul verbal.

Având in vedere ca lipsa semnăturii contravenientului constituie cauza de nulitate absoluta, instanţa va admite plângerea si va anula procesul verbal de contravenţie.

Etichete: