Top

Plangere

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub nr. 2009 la 15.12.2009, petenta S.C. D S.R.L. a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu organul constatator Inspectoratul de politie al judetului V (IPJ V), sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria AP nr. /28.10.2009.

In motivarea plangerii petentul a aratat ca procesul verbal este lovit de nulitate absoluta deoarece nu i-a fost inmanat in termen de o luna de la incheierea acestuia. Petenta a mai aratat ca procesul verbal este lovit de nulitate intrucat societatea nu poate fi subiect activ al contraventiei retinute, deoarece in dispozitiile Legii nr. 333/2003 nu sunt prevazute obligatii in sarcina sa legate de organizarea sistemului de paza. Petenta a precizat ca s-a retinut o fapta si a fost sanctionata alta, iar din cuprinsul procesului verbal nu rezulta care este gradul concret de pericol social al faptei retinute, motiv pentru care procesul verbal este lovit de nulitate absoluta in raport de prevederile art. 16 din O.G. nr. 2/2001.

In drept, plangerea a fost intemeiata pe art. 16, art. 25 alin 2 raportat la art. 26 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, art. 5 alin. 1, art. 60 lit. a), art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003.

La dosarul cauzei au fost atasate copii de pe procesul verbal de contraventie seria AP nr. 1009536/28.10.2009 si de pe procesul verbal de inmanare (f. 4-5).

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in baza art. 15 lit. i) din Legea 146/1997.

La termenul din data de 16.02.2010, instanta a procedat la audierea martorului asistent din procesul verbal de contraventie, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar (f. 21).

La termenul din data de 16.03.2010, petenta a depus la dosar o cerere completatoare a plangerii contraventionale.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul-verbal seria AP nr. 1009536, incheiat la data de 28.10.2009, petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala de 2000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 333/2003 si sanctionate de art. 60 lit. a) si art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003. Contraventia a constat in faptul ca petenta nu a intocmit planul de paza pentru punctul de lucru B, str. T nr. 3 (Depozit), conform prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 333/2003, desi a fost atentionata.

Procedand la verificarea legalitatii procesului verbal contestat, in conformitate cu dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor imperative ale art. 17 din acelasi act normativ.

Instanta va analiza mai intai motivele de nulitate invocat de petent, primul dintre acestea fiind faptul ca procesul verbal nu i-a fost comunicat in termen de o luna.

Potrivit art. 25. alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal se inmaneaza sau, dupa caz, se comunica, in copie, contravenientului. Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

De asemenea, art. 14. alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 stipuleaza ca executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Analizand actele depuse la dosar, instanta constata ca procesul verbal de constatare a contraventiei AP nr. 1009536 a fost intocmit in data de 28.10.2009, data la care contravenientul nu a fost de fata la intocmirea sa.

Din procesul verbal incheiat cu ocazia comunicarii procesului verbal de contraventie catre petenta (f. 5), rezulta ca procedura de comunicare a fost efectuata in data de 03.12.2009, prin inmanarea procesului verbal catre administratorul societati petente.

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus si faptul ca procesul verbal a fost comunicat petentei la mai mult de o luna de la data aplicarii sanctiunii, instanta apreciaza ca motivul de nulitate invocat de petenta este intemeiat intrucat a operat prescriptia executarii sanctiunii amenzii contraventionale.

Desi acest aspect vizeaza momentul executarii sanctiunii contraventionale, instanta apreciaza ca, prin incidenta prescriptiei, procesul verbal de contraventie nu mai poate fi pus in executare, astfel ca se impune anularea lui.

Instanta trebuie sa dea efect aspectelor care sunt intemeiate si care au fost invocate de petenta prin plangerea contraventionala, pentru a nu o pune pe aceasta in situatia de a astepta faza de executare a unei amenzi care nu ii mai poate fi imputata, perioada in care petenta ar figura cu o datorie neachitata fata de stat, si in situatia de a exercita o noua actiune in contestatie la executare, cu achitarea taxelor de timbru aferente.

In ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de petenta referitor la descrierea faptei contraventionale, instanta apreciaza ca acest motiv este neintemeiat, deoarece in procesul verbal fapta este descrisa potrivit prevederilor legale care o sanctioneaza.

Instanta apreciaza ca nici motivul de nulitate referitor la faptul ca societatea nu poate fi subiect activ al contraventiei retinute nu este intemeiat deoarece, potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 333/2003 planul de paza trebuie sa fie intocmit de catre societate, iar art. 60 lit. a) coroborat cu art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 sanctioneaza nerespectarea acestei obligatii.

Motivul de nulitate referitor la lipsa martorului nu poate fi retinut deoarece procesul verbal a fost incheiat in prezenta unui martor asistent care l-a semnat in aceasta calitate, martorul fiind audiat si de catre instanta.

Din considerentele mentionate mai sus, instanta urmeaza sa admita plangerea formulata de petenta si sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie AP nr. 1009536, incheiat in data de 28.10.2009 pe numele petentei S.C. D S.R.L. si exonerarea acesteia de la plata amenzii contraventionale de 2000 lei.

Etichete: