Top

Insolvenţă. Regimul actelor juridice anterioare începerii procedurii. Analizarea contractelor aflate în derulare. Criterii de menţinere sau renunţare

Materie: Insolvenţă

Tip: Hotărâre

Nr. hotărârii:44/01.02.2007

Autor: Tribunalul Vrancea

Secţia comercială şi de contencios adm. şi fiscal

Insolvenţă. Regimul actelor juridice anterioare începerii procedurii.

Analizarea contractelor aflate în derulare.

Criterii de menţinere sau renunţare.

Menţinerea sau denunţarea unor contracte în timpul procedurii insolvenţei se raportează la contractele în curs de executare, fiind excluse contractele executate sau substanţial executate.

Denunţarea se poate realiza din iniţiativa administratorului judiciar- art. 86 al.1 ipoteza a I-a sau din iniţiativa părţii contractante-ipoteza a II-a. Norma legală din al.1 este de ordine publică, fiind nulă clauza contractuală contrară. Al. 1 şi 2 sunt de aplicaţie generală.

Administratorul judiciar este suveran în opţiunea de a menţine sau denunţa contractul dar măsura este atacabilă la judecătorul sindic, conform art. 20 din Legea 85/2006.

Criteriul opţiunii este maximizarea averii debitorului.

Prin cererea înregistrată la nr. 79/91/2005, SC V&B Adm. şi Lichidare SRL, prin reprezentantul său legal, în calitate de lichidator al debitoarei SC E. SRL Focşani a solicitat,în contradictoriu cu SC F.SRL Focşani, denunţarea contractului de închiriere nr. 55/2005, pentru neplată chirie.

În drept, a invocat disp. art. 25 lit. c şi art. 86 din legea 85/2006.

Prin sentinţa civilă nr. 44/1.02.2007, Tribunalul Vrancea a admis cererea lichidatorului judiciar şi a denunţat contractul de închiriere.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Vrancea a avut în vedere împrejurarea că pârâta SC F. SRL nu a achitat chiria pentru o perioadă de 3 luni, deşi a fost notificată,astfel că,în vederea maximizării valorii averii debitoarei, contractul nu mai poate fi menţinut.

Etichete: