Top

Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Potrivit art. 1436 cod civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea timpului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiintare.

Dispoziţiile art.1437 cod civil, referitoare la tacita relocaţiune, sunt aplicabile în condiţiile în

care după expirarea termenului contractual, locatarul a păstrat netulburat posesia imobilului.

Contractul de închiriere prelungit de drept pe termen nedeterminat, va putea fi denunţat oricând, cu notificarea concediului, de către oricare dintre părţile contractante.

Raportul juridic litigios s-a născut pe temeiul contractului de închiriere încheiat la 7.05.1998, în baza căruia Consiliul Local Medgidia, în calitate de locator, a transmis în beneficiul pârâtei – societate comercială pe acţiuni, folosinţa imobilului situat în Medgidia, str. Decebal nr.14, pentru amenajarea sediului administrativ.

Termenul închirierii a fost stabilit la 2 ani, cu începere de la 1.05.1998 până la 30.06.2000, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părţilor.

Prin Hotărârea nr.86/2000, Consiliul Local a decis sistarea contractului de închiriere, al cărui termen expirase în fapt cu trei luni anterior emiterii actului administrativ, iar pârâta a rămas în toată această perioadă în folosinţa imobilului şi a plătit chiria către locator.

Potrivit art. 1436 cod civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea timpului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiintare.

În raport de situaţia de fapt reţinută, în speţă au devenit incidente dispoziţiile art. 1437cod civil, potrivit cărora după expirarea termenului stipulat prin contractul de locaţiune, dacă locatarul rămâne şi e lăsat în posesie, atunci se consideră locaţiunea ca reînnoită, efectele ei urmând să fie reglementate după regulile referitoare la locaţiunea fără termen.

Aşadar, prin efectul tacitei relocaţiuni, contractul de închiriere existent între părţi s-a prelungit de drept pe termen nedeterminat, putând fi, în condiţiile art. 1436 alin.2 cod civil, denunţat oricând, de către oricare dintre părţile contractante.

Sunt considerentele pentru care se va constata că reclamanta în mod legal a procedat la anunţarea concediului, în intenţia de a sista contractul de închiriere, astfel că acţiunea a fost admisă.

(sentinţa civilă nr. 2884 COM/ 8.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 207/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: