Top

CITAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN PROCEDURA REGLEMENTATĂ DE LEGEA NR.64/1995

Prin sentinţa civilă nr.149/10.06.2004 Tribunalul Vrancea a admis cererea creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea de deschiderea a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoare SC,,Tofan Comixt”SRL Focşani.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs peste termen debitoarea SC,,Tofan Comixt” SRL Focşani, care a solicitat repunerea în termen motivat de faptul că sentinţa a fost comunicată la fostul său sediu, deşi la Oficiul Registrului Comerţului Vrancea conform încheierii judecătorului delegat nr.15616 din 4.06.2004 rezultă că are un nou sediu.

A mai arătat recurenta că nu a avut cunoştinţă de cererea introductivă pentru a putea formula contestaţie conform art.31 al.3 din Legea nr.64/1995 republicată şi modificată.

Recursul a fost constatat întemeiat motivat de faptul că:

– potrivit dispoziţiilor art.31 al.2 din Legea nr.64/1995 republicată

în termen de 40 de ore de la înregistrarea cererii creditorului, aceasta se comunică în copie debitoarei, iar un exemplar se afişează la uşa instanţei.

În cauză, din dovada de comunicare aflată la dosar, rezultă că cererea

creditoarei a fost afişată la uşa instanţei fără a fi comunicată debitoarei, încălcându-se astfel disp.art.31 al.2 din lege.

Neavând cunoştinţă de cererea introductivă, debitoarea nu a putut să beneficieze de disp.art.31 al.3 din lege, potrivit cărora în termen de 5 zile de la comunicare debitoarea poate contesta că s-ar afla în stare de insolvenţă.

Astfel, deşi Legea nr.64/1995 instituie o procedură specială, derogatorie în mare parte de la dreptul comun, şi care impune celeritate în soluţionare, păstrează anumite garanţii procedurale fundamentale, care să asigure o soluţionare echitabilă a cererilor în această materie. Aceste garanţii vizează dreptul la informare, respectiv dreptul de a i se comunica orice cerere care vizează o persoană juridică, la sediul acesteia, precum şi dreptul de a se apăra, respectiv dreptul de a contesta că s-ar afla în stare de insolvenţă drepturi care au fost încălcate de prima instanţă.

Pentru aceste considerente prin Decizia civilă nr.800/15.11.2004 C.A.Galaţi a admis recursul debitoarei SC,,Tofan Comixt”SRL Focşani, a casat sentinţa nr.149/10.06.2004 a Tribunalului Vrancea şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete: