Top

Inşelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract

Nr.crt.34

Tip speţă sentinţă penală

Titlul :Art.215 al.1,4,5 şi art.215 al.1,3,5 cod penal(înşelăciune prin emiterea de Cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract – infracţiuni de sine stătătoare

Data speţei 17.08.2007

Art.215 al.1,4,5 şi art.215 al.1,3,5 cod penal(înşelăciune prin emiterea de Cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract – infracţiuni de sine stătătoare

Tip sentinţă penală

Nr. dată 17.08.2007

Autor Tribunalul Vrancea

Domenii asociale

Procedură civilă şi penală

Materia: Art.215 al.1,4,5 şi art.215 al.1,3,5 cod penal – infracţiuni de sine stătătoare

Prin sentinţa penală din 17.08.2007 a Tribunalului Vrancea prin schimbarea încadrării juridice din art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. în art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C. pen. şi art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. a fost condamnat inculpatul R.F pentru infracţiunile de :

– înşelăciune prev.de art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani închisoare;

– înşelăciune prev.de art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani închisoare.

În baza art. 33 şi art. 34 lit.b C.pen. s-a stabilit ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare

În condiţiile art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prev.-de art. 64 lit.a şi b C.pen.

S-a obligat inculpatul R.F. la despăgubiri civile către părţile civile.

S-au anulat biletele la ordin şi filele CEC.

Prin aceeaşi sentinţă prin schimbarea încadrării juridice din art. 26 raportat la art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., în art. 26 raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen.,a fost achitată inc. V.I. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev.de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., în baza art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d C.pr.pen.

S-a reţinut că inc.R.F. a indus în eroare societatea comercială cu prilejul încheierii unor contracte prin emiterea mai multor bilete la ordin fără a avea disponibil în cont.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a mai reţinut că acesta a indus în eroare societatea comercială în scopul de a-i livra marfă în baza contractului emiţând două file CEC fără a avea disponibil în cont.

Instanţa a procedat în baza art.334 cpp la schimbarea încadrării juridice întrucât înşelăciunea prin emiterea de cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract sunt două infracţiuni de sine stătătoare.

Prin aceeaşi sentinţă a fost achitată inc.V.L. în baza art.11 pct.2 lit.a cpp raportat la art.10 lit.d cpp prin schimbarea încadrării juridice conform art.344 cpp pentru acelaşi motiv arătat mai sus, reţinându-se că aceasta nu a săvârşit o faptă penală de natură să atragă răspunderea penală, nefiind întrunite elementele constitutive sub aspectul laturii obiective a infracţiunii de complicitate la înşelăciune, din modul în care s-au derulat faptele nu a existat o înţelegere frauduloasă între cei doi inculpaţi.

Etichete: