Top

Plîngere prealabilă. Tardivitate

Domeniu: Procedură penală

Tip: decizie penală Nr. 236 din 04.04..2007

Autor: Tribunalul Vrancea – Sectia Penală

Plîngere prealabilă. Tardivitate

Fapta cu privire la care partea vătămată a formulat plîngere prealabilă a fost comisă după cum rezultă din aceasta la 17.06.2006; plîngerea prealabilă a fost înregistrată la Judecătoria Focşani.

Potrivit art. 284 alin. 1 C. pr. pen plîngere prealabilă se introduce de persoana vătămată la organul judiciar în termen de 2 luni de la data căînd aceasta a cunoscut cine este făptuitorul. Termenul de 2 luni fiind unul de procedură se calculează potrivit art. 186 alin. 3 C. pr. pen; fiind unm termen pe luni care se împlineste la 17.08.2006.

Cum plîngerea prealabilă a fost introdusă la Judecătoria Focşani la 04.09.2006 ea apare ca tardivă; nerespectarea termenului procedural atrage, potrivit art. 185 alin. 1 C. pr. pen sanctiunea decăderii din exercitiul dreptului si nulitatea actului procedural făcut peste termen.

În atare conditii plîngerea prealabilă apare ca fiind lovită de nulitate ceea ce conduce, dat fiind efectul ex nunc a nulitătii, la aprecierea ei ca fiind lipsă; cum sesizarea instantei de judecată în cazul infractiunii vizată de partea vătămată se face la plîngerea prealabilă, potrivit art. 180 C. pen., iar lipsa acesteia constituie o cauză de încetare a procesului penal, potrivit art. 10 lit. f C. pr. pen comb. Cu art. 11 pct. 2 C. pr. pen, tribunalul admite recursul si dispune reformarea solutiei primei instante potrivit dispozitivului prezentei

Etichete: