Top

REINCREDINTARE MINOR

Pe rol pronuntarea asupra actiunii civile de fata avand obiect reîncredintare minor formulata de reclamanta T.A. domiciliata in …… in contradictoriu cu paratul L.A. domiciliat in ……..

Dezbaterile cauzei au avut loc în sedinta publică din data de 23 februarie 2010 când s-au pus concluzii în fond ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, însă în vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului , pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise si pentru a se intocmi un referat de evaluare de catre …… s-a amânat pronunţarea astăzi 08 martie 2010 când în urma deliberării, se pronunţă următoarea sentinţă civila:

JUDECATA

Asupra actiunii civile de fata.

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. …..,

reclamanta …… domiciliata in …… a chemat in judecata pe paratul L.A. domiciliat in …….. solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna incredintarea miorului …… , cu obligarea paratului la pensie de intretinere in favoarea minorului .

In motivarea de fapt a actiunii se arata din relatiile de familie a rezultat miorul ……nascut la data de……

Precizeaza reclamanta ca prin sentinta civila nr. … din 7.05.2008 pronuntata de Judecatoria …..s-a dispus defacerea casatoriei , iar minorul a fost incredintat paratului .

Considera ca in prezent au aparut imprejuari noi din care rezulta ca este interesul superior al minorului sa-i fie incredintat spre crestere si educare deoarece paratul nu-i mai poate asigura condtiile necesare unei dezvoltari corespunzatoare, si pezinta toate garantiile morale si materiale i vederea incredintarii copilului. Precizeaza reclamanta ca s-a stabilit la domiciliul parintilor sai unde locuieste deja cu minorul in care beneficiaza de conditii optime pentru dezvoltarea personalitatii miorului .

In drept isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 44,86, 94, si l00 cod familie .

In dovedirea actiunii reclamata a depus copie xerox de pe certificatul de nastere al minorului sentinta civila nr. …. din 7 mai 2008 ramasa definitiva si irevocabila , referat de ancheta sociala .

Paratul a depus intimpinare prin care invoca inadmisibilitatea actiunii formulata de reclamanta , precizind ca reclamanta si-a abandonat copilul de 3 ani a plecat in strainatate si nu sa mai interesat de minor.

Precizeaza paratul ca reclamanta dorea sa scape de minor manifestindu-se violent fata de el, si ca nu este adevarat ca parintii reclamantei „ ar indragi nespus „ pe minor,nu este adevarata ca reclamanta are conditii optime materiale si morale pentru resterea copilului.

Mai arata paratul ca locuieste in Rm.Sarat in imobilul sorei sale avind 2 camere ,iar conform certificatelor medicale este clinic sanatos , este apt pentru cresterea si educarea minorului, solicita respingerea actiunii reclamantei.

In sprijinul intimpinarii paratul a depus in copii xerox acte medicale , copie xerox sentinta civila nr. …. din 20 martie 2008 pronuntata de Tribunalul Vaslui . copie xerox sentinta civila nr. …din 9 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Birlad .

Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria …. care prin sentinta civila nr. l693 /2009 s-a declinat competenta de solutionare conform art. l58 cod pr. civila in favoarea Judecatoriei ….., competenta teritorial sa solutioneze cauza.

Examinind actele si lucrarile de la dosar instanta retine urmatoarele .

Din relatiile de casatorie ale partilor a rezultat minorul …..nascut la data de 5.07.2004 .

Prin sentinta civila nr…… din 7.05.2008 pronuntata de Judecatoria Birlad s-a dispus desfacerea casatoriei din culpa comuna , iar minorul …..a fost incredintat paratului , reclamanta fiind plecata din tara.

Din declaratia martorei ….. instanta retine ca aceasta in calitate de sora a paratului l-a ajutat pe parat la cresterea copilului insa in cusul anului 2007 martora a ramas in domiciliul parintilor impreuna cu minorul paratul plecind la munca in tara.

In aceste conditii martora …. a mers la o casa de copii in Birlad unde a lasat minorul .

Ulterior fata de acesta s-a luat masura de protectuie speciala a plasamentului in regim de urgenta prin dispozitia …. din 3.l0.2007 si ulterior prin sentinta civila nr. … /20.03.2008 a Tribunalului Vaslui s-a dispus inlocuirea masurii de protrectie specaiala a plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului la familia T.V. , fiind respinsa cererea paratului de reincadrare a minorului in familia sa , datorita profilului psihologic al acestuia din care rezulta instalbilitatea afectiva si psihica a paratului concluzionindui-se ca acesta nu este apt din punct de vedere psihologic de a se ocupa de cresterea si ingrijirea minorului .

Prin sentinta civila nr. … /30.06.2009 ,a Tribunalului Vaslui ramasa defintiva si irevocabila prin decizia nr. …. /l4.l0.2009 , a Curtii de Apel Iasi a fost admisa actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu DGASPC , paratul T.V.si T.M.dispunindu-se incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului minorului Marius Marian si reintegrarea acestuia in familia mamei reclamante.

Din declaratiile martorilor audiati in cauza de fata ,ce a format obiectul dosarului nr. …./287/2009 ,al Judecatoriei Rm.Sarat instanta retine ca in prezent reclamanta locuieste in tara se ocupa de cresterea minorului , paratul vizitindu-l pe acesta in mod sporadic .

Din referatul de ancheta sociala instanta retine de asemenea ca reclamanta are conditii optime pentru cresterea si educarea minorului .

De asemenea urmare audierii miorului in camera de consiliu in prezenta psihologului instanta retine ca acesta este atasat de reclamanta s-a integrat in viata de familie si in mediul social in care in prezent se dezvolta .

De asemenea , minorul si-a manifestat dorinta de a ramine in continuare cu mama.

Fata de toate aceste considerente avind in vedere si virsta minorului ,instanta apreciaza ca este in interesul acestuia sa ramina in continuare cu mama ,urmind a admite actiunea si in baza art. l00 cod familie va incredinta reclamantei spre crestere si educare pe minorul ….. nascut la data de .. .

In baza art. 86-94 cod familie , instanta va obliga paratul la … lei lunar pensie de intretinere in favoarea minorului incepind cu data introducerii actiunii ,…. si pana la majoratul acestuia.

La stabilirea cuantumului pensiei de intretinere instanta a avut in vedere precizarile paratului la termenul din data de … , in sensul ca realizeaza un venit lunar net in cuantum de 800 lei .

Vazind si dispsozitiile art. 278 pct. 3 cod pr. civila.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila avand obiect reîncredintare minor formulata de reclamanta T.A. domiciliata in …..in contradictoriu cu paratul L.A.domiciliat in mun….

Incredinteaza reclamantei spre crestere si educare minorul M.M nascut la data de de 05.07.2004.

Obliga paratul la 200 lei pensie de intretinere in favoarea minorului incepind cu data introducerii actiunii 07.04.2009 si pana majoratul acestuia.

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi ….

Presedinte Grefier

RED

dact.

Etichete: