Top

Stabilire domiciliu minor si pensie de intretinere

SC.538/18.02.2009

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta ………….. a chemat in judecata pe paratul ………………….., solicitând in contradictoriu cu acesta stabilirea domiciliului minorului la locuinţa sa, precum si obligarea sa la plata unei pensii lunare de întreţinere. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca s-a casatorit cu paratul la 9 iunie 1989, din casatoria lor rezultând minorul ……………. (născut la 25.11.1994). In anul 2002, paratul a parasit familia, stabilindu-se in Spania, iar in anul următor, reclamanta a plecat si ea la munca in Italia. Minorul a rămas la bunica sa materna, iar reclamanta vine periodic in tara si contribuie material la întreţinerea copilului, astfel ca doreşte sa il ia cu ea in străinătate, pentru a-l şcolariza si educa acolo. In ceea ce priveşte paratul, acesta ia legătura rar cu minorul si trimite sporadic sume de bani, insuficiente pentru asigurarea nevoilor zilnice. Din aceste motive, reclamanta considera necesar a se stabili domiciliul la locuinţa sa.

2. Legal citat, paratul a depus in apărare o serie de înscrisuri, pentru a dovedi ca reclamanta nu are condiţii propice de creştere a minorului si ca nu prezintă suficiente garanţii morale in acest sens.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul reclamantei si totodată a procedat la audierea minorului in Camera de consiliu.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamanta ……………… si paratul ……………. sunt casatoriti din data de 09.06.1989, fapt atestat de certificatul de casatorie seria N.D. nr. 035515. Din casatoria acestora a rezultat minorul …………………….. (născut la data de 25.11.1994).

5. Conform art. 100(3) din Codul Familiei in caz de neînţelegere între părinţi cu privire la domiciliul minorului, „instanţa judecătorească, ascultând autoritatea tutelară, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de zece ani, va decide, ţinînd seama de interesele copilului.”

6. Prin urmare, instanţa urmează sa aprecieze asupra temeiniciei acţiunii luând in considerare nu numai posibilităţile materiale ale părinţilor săi, ci si pozitia exprimata de către acesta atunci când a fost audiat de către instanţa in Camera de consiliu, precum si de concluziile raportului de ancheta sociala.

7. Astfel, din ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine ca reclamanta prezintă suficiente garanţii morale si materiale pentru a se stabili domiciliul minorului la locuinţa sa. După plecarea reclamantei la munca in străinătate, acesta a rămas in grija bunicii materne, insa ii trimite in mod constant bani si pachete cu bunuri.

8. Prin urmare, in ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la stabilirea domiciliului minorului, instanţa apreciază ca este întemeiat, urmând a fi admis.

9. Cat priveşte obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere, Codul familiei prin art. 107 se arata ca „copilul minor este întreţinut de părinţii săi”, […] iar „in caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere datorată de părinţi minorului, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi, se vor stabili de instanţa judecătorească, cu ascultarea autorităţii tutelare.”

10. Pe cale de consecinţa, instanţa va admite si acest capăt de cerere, obligând paratul la plata unei pensii lunare de întreţinere in folosul minorului, in cuantumul arătat de art. 94(3) din Codul familiei, respectiv o pătrime din veniturile sale nete.

Etichete: