Top

PENAL.Infractiuni comerciale

Pe rol fiind judecarea actiunii penale cu care a fost sesizata instanta prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria RS , privind pe inculpatul A.V. care a fost dedus judecatii pentru savarsirea infractiunilor de:

– stopaj la sursa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constand in aceea ca in calitate de administrator al SC in perioada 2004 – 2009 a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividende in suma totala de 70.052 lei dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat si retinut de la salariati dar nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 7.775 lei si

– folosire cu rea credinta a creditelor societatii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal, constand in aceea ca in perioada respectiva a folosit in interes personal suma de 176.240 lei (din suma de 378.580 lei) in conditiile in care societatea inregistra datorii catre bugetul consolidat al statului.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: inculpatul A.V. personal si asistat de avocat ZC, lipsind partea civilă, partea responsabilă civilmente SC şi partea civilă SC .

S-a expus referatul cauzei de către grefier care invedereaza instantei ca procedura este legal indeplinita, cauza a fost amanata fata de cererea inculpatului de a achita prejudiciul, după care :

Avocat ZC, arata ca inculpatul nu a fost in masura a achita prejudiciul, nu are alte cereri de formulat, solicita cuvantul pe fond.

Reprezentantul Parchetului nu are cereri de formulat, solicita cuvantul pe fond.

Instanta, in temeiul art. 339 Cod procedura penala, constata terminata cercetarea judecatoreasca si in conformitate cu dispozitiile art. 340 Cod procedura penala acorda cuvantul pe dezbateri.

Reprezentantul Parchetului arata ca inculpatul a fost trimis in judecata pentru savirsirea infractiunilor de stopaj la sursa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constand in aceea ca in calitate de administrator al SC in perioada 2004 – 2009 a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividende in suma totala de 70.052 lei dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat si retinut de la salariati dar nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 7.775 lei si folosire cu rea credinta a creditelor societatii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal, constand in aceea ca , in perioada respectiva a folosit in interes personal suma de 176.240 lei (din suma de 378.580 lei) in conditiile in care societatea inregistra datorii catre bugetul consolidat al statului.

Arata ca faptele indeplinesc elementeloe constitutive ale infractiunilor descrise mai sus, inculpatul se face vinovat de savarsirea acestor infractiuni.

Solicita condamnarea inculpatului in baza textelor de lege aratate.

Solicita a se constata ca in baza sentintei civile nr. 623/13 mai 2010 pronuntata de Tribunalul B Sectia comerciala si de contencios administrativ, SC a fost lichidata si radiata de la Registrul Comertului.

Solicita a se face aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. A Cod penal privind concursul de infractiuni.

Solicita a fi confiscata de la inculpat suma de 176240 lei.

Ca modalitate de executare a pedepsei apreciaza ca rolul educativ al acesteia poate fi atins si fara executare, urmand ca instanta sa faca aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal, respectiv suspendarea conditionata a executarii pedepsei.Solicita a se face aplicarea dispozitiilor art. 71-64 lit. a teza a-IIa si lit b Cod penal.

Dupa ramanerea definitiva a hotararii, Solicita a se comunica un exemplar al acesteia la Registrul comertului.

Fata de punctul de vedere exprimat de catre expertul parte ce nu se coroboreaza cu celelalte probe de la dosar, solicita respingerea acestui punct de vedere.

Cu obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat ZC pentru inculpat, in circumstantiere cu privire la fapta de stopaj la sursa arata ca, asa cum se arata in raportul de expertiza si raportul de inspectie fiscala, inculpatul nu a omis sa inregistreze operatiunile, conditii in care acesta nu a avut nici un moment intentia de a ascunde infractiunea. Totodata suma reprezentand contributii nevirate la buget este o suma relativ mica.

Cu privire la suma de 70.052 lei arata ca inculpatul nu a putut efectua platile, neavand lichiditati, aspect confirmat si de expertiza dar si datorita crizei economice.

Solicita ca pedeapsa ce se va aplica pentru aceasta infractiunesa fie cobarata sub minimul special prevazut de lege si a se aplica dispozitiile art. 81 Cod penal.

Cu privire la fapta de stopaj la sursa ce a fost retinuta in sarcina inculpatului arata ca nu exista nici o proba ca ar fi existat credite pe numele societatii, motiv pentru care solicita achitarea inculpatului pentru aceasta infractiune.

In replica, reprezentantul parchetului, fata de concluziile aparatorului inculpatului cu privire la prima infractiune referitor la aspectul ca inculpatul nu ar fi avut intentia de a se sustrage sau ascunde infractiunea, arata ca in realitate este vorba desptre infractiunea de stopaj la sursa adica inculpatul a inregistrat sumele dar nu le-a virat la bugetul statului.

Cu privire la concluziile privind cea de a doua infractiune, folosirea cu cu rea credinta a creditelor societatii, infractiunea se refera la faptul ca inculpatul a folosit banii in scopuri personale si nu a putut justifica suma de 176.240 lei, situatie in care nu se poate afirma ca nu exista infractiune. Aceasta exista fiind indeplinite atat latura obiectiva cat si latura subiectiva.

Avocat ZC invedereaza instantei ca inculpatul nu a avut intentia de savarsire a infractiunii.

In replica reprezentantul parchetului arata ca prin afirmatia „ a nu avea avea intentia” aparatorul inculpatului se contazice in concluzii.

Inculpatul AV, avand ultimul cuvant, arata ca va achita suma de 7.775 lei. Lasa la aprecierea instantei pedeapsa ce i se va aplica.

INSTANŢA

Asupra procesului penal de fata,

Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria RS nr. 1066/P/2009 ,s-a pus in miscare actiunea penala si trimis in judecata pe inculpatul A.V. care a fost dedus judecatii pentru savarsirea infractiunilor de:

– stopaj la sursa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constand in aceea ca in calitate de administrator al SC in perioada 2004 – 2009 a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividende in suma totala de 70.052 lei dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat si retinut de la salariati dar nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 7.775 lei .

– folosire cu rea credinta a creditelor societatii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal, constand in aceea ca in perioada respectiva a folosit in interes personal suma de 176.240 lei (din suma de 378.580 lei) in conditiile in care societatea inregistra datorii catre bugetul consolidat al statului.

In rechizitoriu se arata ca la data de l2.06.2009 , lucratorii di cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei RS , s-au sesizat din oficiu in legatura cu faptul ca admistratorul SC a efectuat lucrari de constructie la diverse firme din jud. Prahova si Bucuresti folosind forta de munca la negru iar veniturile realizate nu le-a evidentiat in intregime in contabilitatea societatii sustragandu.-se astfel de la plata taxelor si impozitelor aferente bugetului consolidat al statului precum si alte nereguli de natura financiar contabila.

In acest context DGFP B a dispus efectuarea unui control realizat in luna iunie 2009 , cuprinzind perioada 2004-2009.

Arata ca urmare verificarilor s-au constatat urmataorele.

Inculpatul a infiintat societatea SC in anul 2004 avind ca obiect de activitate , constructii cladiri si lucrari de geniu .

a).In anul fiscal 2004 societatea a inregistrat un profit net de l03.324 lei repartizat in intregime pentru plata dividentelor ce au fost ridicate in lunile iunie si septembrie 2005.

Impozitul pe dividente evidentiat in contabilitate de 9832 lei a fost achitat insa s-a constatat ca datora in realitate l0.332 lei , cu 500 lei mai mult suma neachitata.

In anul fiscal 2005 societatea a inregistrat un profit net de 3l.790 lei, pentru are se cuvinea un impozit pe dividente in suma de 5086 lei.

Desi dividentele nu au fost ridicate in anul 2006 impozitul datorat a avut scadenta 3l.l2.2006 , dar nu a fost achitat.

In anul fiscal 2006 societatea a avut un profit net ion suma de 2l2.538 lei , repartizat in totalitate pentru plata dividentelor impozitul evidentiat si inregistrat in contabilitate fiind de 34.005 lei.

Dividentele pentru acest an au fost ridicat in luna iunie 2007 , astfel ca impozitul datorat de 34.005 lei , nu a fost achitat.

In anul fiscal 2007 societatea a inregistrat in evidenta contabila un impozit in suma de 36.l72 lei , in realitate organul de inspectie a apreciat ca pentru acest an , societatea datoreaza un impozit fiscal de 30.46l lei ( mai mic cu 57ll lei decat cel evidentiat de inculpat in realitate ) dar nu a achitat aceasta suma.

In anul fiscal 2008, societatea a inregistrat un profit net in suma de 273.230 lei , pentru care s-a apreciaz ca nu datoreaza impozit pe dividente deoarece invinuitul pana la data inspectiei fiscale nu a ridicat dividentele.

A concluzionat aratand ca societatea administrata de invunuit datoreaza la bugetul de stat cu titlul de impozit pe dividente suma totala de 70052 lei, plus majori de intirziere.

b). La capitolul impozitul pe venituri de natura salariala s-a constatat ca invinuitul a calculat si retinut acest impozit in cuantum de 3049 lei , a achitat ll7 lei , raminind nevirata suma de 293l lei.

c) La capitolul contributia salariatilor la bugetul asigurarilor sociale de stat ,s-a constatat ca invinuitul A.V. a calculat si retinut aceasta contributie de 5362 lei , a achitat in parte , raminind de plata suma de 2945 lei.

d). La capitolul contributia salariatilor la fondul pentru asigurarile sociale de sanatate societatea a calculat si retinut de la asigurati , suma de 3397 lei , dar nu a virat-o in integime la buget societatea datorind suma de l734 lei.

e). La capitolul contributia salariatilor la bugetul asigurarilor de somaj , societatea a calculat si retinut de la acestia suma de 395 lei , raminind neachitata suma de l65 lei.

In total arata ca societatea datoreaza bugetului consolidat al statului suma de 7775 lei la care se mai adauga si suma datorata cu titlul de impozit pe dividente de 70.052 lei , astfel ca rezulta in mod indubitabil ca societatea administrata de inculpat datoreaza bugetului consolidat al statului un total 77.827 lei.

Se mai arata ca prin rezolutia din data de l8.08.2009,s-a confirmat propunerea de incepere a umaririi penale impotriva invinuitului si pentru infractiunea de folosire a bunurilor societatii in alte scopuri prevazuta de art. 272 din legea 3l/l990 pentru suma de l76.240 lei.

Cu privire la aceasta infractiune arata ca din continutul balantei de verificare rezulta ca in contul 53ll – casa in lei- la data de 3l.03,.29009 societatea are un sold scriptic de 378.580 lei .

Potrivit registrului de casa aferent lunii iulie acesta urma sa aiba in cont efectiv suma de l76240 lei.

In legatura cu aceasta suma de bani invinuitul a precizat ca in realitate nu are nici un ban toate sumele fiind folosite in interesul societatii dar nu a adus nici o dovada in acest sens.

Mai arata ca in cauza nu s-au luat masuri asiguratorii si ca prin sentinta comerciala nr. 934 din l5.l0.2009 a Tribunalului B sectia comerciala s-a declansat procedura insolventei societatii SC fiind numit administrator judiciar AI.

In fata instantei de judecata fiind interogat inculpatul a declarat ca nu a achitat la stat obligatiile pe care le avea societatea insa de acord sa le achite.

Nu a stiut ca trebuia sa achite impozit pe dividente.

Cu privire la sumele arate in rechizitoriu care reprezinta prejudiciu creat statului , arata ca sunt exagerate si ca solicita o expertiza contabila pentru a se stabili cu exactitate ce datorii are societatea si pentru cat urmeaza sa raspunda.

Prin adresa de la fila 8 dosar partea civila DGFP B s-a constituit parte civila cu suma de 78.l06 lei ,reprezentind :70.052 lei , impozit pe dividente ,2945 lei contributii la asigurarile sociale , l734 lei contributii asigurari sociale sanatate , l65 lei contributii asigurari de somaj , datorata de angajator ,279 lei contributia la asigurari somaj retinuta de la asigurati si 293l lei impozit pe venit din salariu.

Instanta a admis cererea inculpatului privind rezolvarea corecta a laturii civile si a dispus efctuarrea unei expertize contabile de catre expert AG ce a fost depusa la filele 58-64 dosar.

Tot la cererea inculpatului s-a admis si un expert parte pentru efectuarea unei expertize contabile efectuata de expert Macovei Liviu ce a fost depusa la filele 68-77 dosar.

In raportul de expertiza expertul AG concluzioneaza ca sumele retinuite in actul de sesizare al instantei au fost corect stabilite in raportul de inspectie fiscala al DGFP B.

Expertul a analizat fiecare operatiune contabila si a raspuns obiectivele solicitate de inculpat in final stabilind aceleasi sume ca si organul de inspectie fiscala.

Expertul parte ML a concluzionat ca impozitele si contributiile despre care se face vorbire in raportul de inspectie fiscala in suma de 38.l66 lei nu reprezinta sume neinregistrate in evidenta contabila sau ascunse de la impozitare.Acestea sunt sume ce se regasesc inregistrate la datale cind operatiunile economice s-au produs dar care nu au fost prinse in totalitate in declaratiile prezentate la DGFP B.In cuprinsul raportului de inspectie nu se vorbeste de raspunderea admnistratorului in legatura cu neinregistrarea ascunderea sau stopajul la sursa ale acestor impozite si contributii ci doar de nedeclararea lor.

In privinta sumei de 368,580 lei , arata ca are provenienta exclusiva din disponibilitatile banesti ale societatii si putea fi justificata daca organul de inspectie avea in vedere dividentele de plata la data controlului in suma de 273.230 lei cat si plafonul maxim admis de legea 3l/l990 pentru utilizarea de catre administrator a unor sume de bani apartinind societatilor comerciale pe care le administreaza.

La data de 7.l2,20l0 inculpatul prin aparator a precizat ca a achitat o parte din prejudiciu astfel ca sa dispus ca partea civila DGFP B sa precizeze care ceste cuantumul actual al acestuia.

Prin adresa depusa la fila l20 dosar , DGFP B precizeaza ca suma cu care se constituie parte civila este cea aratata initial de 78l06 lei , iar cu adresa de la fila l2l dosar , precizeaza ca inculpatul a achitat o suma de 700 lei dar priveste alte operatiuni si nu cele care fac obiectul diosarului de fata. La dosar filele l22-l24 s-a depus copia sentintei civile nr. 623 /l3 mai 20l0 , a Tribunalului B sectia comerciala , din care rezulta ca societatea SC este lichidata si radiata din registrul comertului .

De altfel anterior lichidatorul AI prin cererea de la fila 29 dosar a facut cunoscut despre acesata situatie aratind ca a fost descarcat de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la societatea SC, inculpatul fiind totodata obligat sa suporte pasivul debitoarei in suma de 286.573 lei.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .

Societatea comerciala SC a fost infiintata in anul 2004 avind ca administrator pe inculpatul A.V. si ca obiect de activitate constructii , cladiri si lucrari de geniu.

In luna iunie 2009 ,lucratorii de politie din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei RS s.au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca administratorul societatii SC a efectuat lucrari de constructii lşa diverse firme din Prahova si Bucuresti folosind forta de munca la negru , si neevidientind veniturile realizate in contabilitatea societatii sustragindu-se astfel de la plata taxelor si impozitelor aferente bugetului consolidat al statului .

Astfel s-a declansat un control in luna iunie 2009 , care a vizat perioada activitatii societatii 2004-2009.

S-a constatat ca inculpatul in calitate de administrator al SC in perioada 2004-2009 , a inregistrat in contabilitate profit pentru care a calculat impozit pe dividente in suma totala de 70.052 lei , dar pe care nu l-a achitat si de asemenea a calculat , retinut de la salariati si nu a virat catre bugetul consolidat al statului suma de 7775 lei reprezentind : 293l lei impozit pe salarii , 2945 lei contributia salariatilor la bugetul asigurarilor sociale de stat , l734 lei contributia asigurarilor sociale si l65 lei contributia salariatilor la bugetul asigurarilor de somaj.

Totodata inculpatul a folosit cu rea credinta creditele societatii folosind in interes personal suma de l76.240 lei.

Cu inscrisurile atasate la dosarul Parchetului RS precum si cu expertiza efectuata in faza de judecata la cererea inculpatului s-a dovedit situata de fapt aratata in rechizitoriu concluziile din raportul e expertiza executat de expert AG ajungind la aceleasi sume stabilite de catre organul de inspectie fiscala.

Cu privire la concluziie din raportul de expertiza efectuat de expertul parte ML acestea nu pot fi primite de instanta deoarece calculele pe care le-a facut nu se coroboreaza cu celalalte probe administrate la dosar.

Cu privire la infractiunea prev. de ar. 272 din legea 3l/l990 inculpatul a precizat ca sumele de bani au fos folosite in interesul societatii si nu in interes personal dar nici in faza de urmarire penala a si nici in fata instantei nu a adus nici o proba in acest sens.

In concluzie instanta retinind vinovatia inculpatului in comiterea infractiunilor pentru care a fost dedus judecatii va hotari astfel .

In baza art. 6 din Legea 241/2005 cu art. 41 al. 2 Cod penal va dispune condamnarea inculpatului pe AV, la 2 ani inchisoare.

In baza art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 cu art. 41 al. 2 Cod penal va condamna acelasi inculpat la 2 ani inchisoare.

In baza art. 33-34 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 ani.

Se va aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit. b Cod penal.

Se va aplic art. 71 al. 5 Cod penal.

Se va atrage atentia conform art. 359 Cod procedura penala.

Cu privire la latura civila a cauzei instanta vazind cererea de constituire de parte civila urmeaza aobliga inculpatul obliga inculpatul la 78106 lei catre DGFP B reprezentand: impozit pe dividente, contributii la asigurari sociale, sanatate, somaj si impozit pe venit din salarii.

Cu inscrisul depus la dosar respectiv sentinta civila 623 din l3 mai 20l0 s-a facut dovada ca societatea comerciala SC a fiost lichidata si radiata din Registrul Comertului astfel ca urmeaza a se constata aceasta imprejurare si pe cale de consecinta va dispune confiscarea de la inculpatul A.V. a sumei de 176240 lei ce a fost folosita in interes personal.

Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii se va comunica la Registrul comertului.

In baza art. l9l cod pr.penala obliga inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

In baza art. 6 din Legea 241/2005 cu art. 41 al. 2 Cod penal condamna inculpatul A.V. , la 2 ani inchisoare.

In baza art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 cu art. 41 al. 2 Cod penal condamna acelasi inculpat la 2 ani inchisoare.

In baza art. 33-34 Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 ani.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit. b Cod penal.

Aplic art. 71 al. 5 Cod penal.

Atrage atentia conform art. 359 Cod procedura penala.

Obliga inculpatul la 78106 lei catre DGFP B reprezentand: impozit pe dividende, contributii la asigurari sociale, sanatate, somaj si impozit pe venit din salarii.

Constata ca SC, in baza sentinta civila nr. 623/15.05.2010 a Tribunalului B Sectia Comerciala a fost lichidata si radiata din Registru comertului si in consecinta dispune confiscarea de la inculpatul A.V. a sumei de 176240 lei ce a fost folosita in interes personal.

Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii se va comunica la Registrul comertului.

Obliga inculpatul la 1000 lei cheltuilei judiciare catre stat.

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare si comunicare.

Etichete: