Top

PENAL.Infractiuni economice

Asupra prezentului apel penal.

Prin sentinţa penală nr. 139 din 14.04.2010 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat în dosarul nr. …/287/2009 s-a dispus în baza art. 9 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal condamnarea inculpatului B A la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b cod penal pe durata de 1 an.

În baza art. 6 din Legea 241/2005 cu art. 41 al. 2 cod penal a fost condamnat inculpatul la 1 an închisoare .

În baza art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 cu art. 41 al. 2 cod penal a fost condamnat inculpatul la 1 an închisoare.

În baza art. 33-34 cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b cod penal pe durata de 1 an.

S-au aplicat dispoziţiile art. 71-64 lit. a teza a II a şi lit. b cod penal.

S-a luat act că prejudiciul cauzat părţii civile DGFP Buzău a fost rezolvat definitiv şi irevocabil prin sentinţa civila nr. 1088/19.12.2008 a Tribunalului Buzău.

În baza art. 118 lit. e cod penal a fost confiscată de la inculpat suma de 50.283 lei reprezentând sume cheltuite în interes personal şi trecerea acesteia în proprietatea statului, societatea fiind radiată.

A fost obligat inculpatul la 1500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La inceputul anului 2005 inculpatul a infiintat SC … Rm.Sarat si ca principal obiect de activitate constructii de cladiri si lucrari de geniu.

La data de 14.01.2008 lucratori din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor – Politia Rm.Sarat , s-au sesizat din oficiu in legatura cu faptul ca inculpatul a efectuat lucrari de constructi la diversi beneficiari folosind munca la negru, iar sumele incasate nu au fost evidentiate in actele contabile ale societatii, sustragindu-se astfel de la plata impozitelor si taxelor aferente catre bugetul consolidat al statului si totodata inculpatul ridica bani din contul societatii si ii foloseste intr-un interes contrar acesteia.

Pentru a se stabili cu exactitate situatia datoriilor societatii catre bugetul statului s-a cerut sprijinul inspectorilor fiscali din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau, care au efectuat un control de specialitate la firma respectiva si a constatat ca cele sesizate sint intemeiate.

In acelasi timp reprezentantii legali ai DGFP Buzau, au inaintat o plingere penala prin care solicitau deopotriva cercetarea administratorului societatii sub aspectul comiterii mai multor infractiuni economice.

In perioada 2005 –2007 inculpatul a inregistrat in contul societatii facturi de materiale ce provin de la firme fantoma , a inregistrat pe cheltuieli un numar de 148 facturi fictive cu valoare totala de 714.592 lei inclusiv TVA: SC … SRL societate care nu exista conform datelor de la Oficiul Registrului Comertului , a se vedea in acest sens fila 231 si 238 dosar, SC …. SRL , fila 228 , SC … SRL , SC …SRL si SC ….. SRL , filele 229-234, si prin aceasta s-a sustras de la plata unui impozit pe profit de 96.385 lei si TVA dedus nelegal 112.185 lei.

In aceiasi perioada a inregistrat cheltuieli pe baza unor facturi de materiale ce provin de la firme c exista si functioneaza legal dar care nu au avut relatii comerciale cu SC …. Rm.Sarat .

In conformitate cu actul de constatare al Garzii Financiare coroborat cu declaratiile administratorilor unor societati din Buzau sau din tara inculpatul a inregistrat 100 facturi fiscale fictive in valoare de 438.843 lei , cheltuieli insa care in realitate nu au fost efectuate, neavind relatii comerciale cu societatea administrata de inculpat , imprejurare care a condus la fraudarea bugetului statului cu suma de 124051 lei reprezentind 59008 lei impozit pe profit si 70047 lei TVA dedus nelegal.

Astfel, inculpatul s-a inregistrat in contabilitate cu 5 facturi emise de catre SC ….I SRL Buzau in valoare de 24.795 lei si SC …. SRL Buzau in valoare de 71.759 lei iar la controlul incrucisat la cele doua societati s-a constatat ca SC … SRL are ca principal obiect de activitate prepararea produselor din carne iar cealalta SC … SRL confectii, articole de imbracaminte , niciodata aceste societati nu au livrat catre inculpat materiale de constructii , a se vedea in acest sens nota de constatare coroborata cu nota explicativa a contabilei M S de la SC … (filele 86,89) dar si a administratorului de la fila 90 , precum si actele de la filele 92-93 dosar si verificarea de la filele 94-98 dosar.

In perioada 2005 – 2006 inculpatul a inregistrat la capitolul cheltuieli de materiale ce nu au fost recuperate prin facturare catre beneficiar sau prestari servicii, constatindu-se ca societatea a inregistrat 8 facturi de materiale de constructii in valoare de 39804 lei din care impozit pe profit 5472 lei iar TVA nedeductibil in suma de 5605 lei de la SC … Cluj (conform sesizarii de la fila 15 si a actului de control de la filele 31-32 dosar.

Din investigatiile comisarilor Garzii Financiare se retine ca in perioada 06.11.2005 – 22.06.2006 societatea administrata de inculpat a efectuat lucrari de constructii la aceiasi societate … Cluj , ce au constatat numai in manopera , materialele fiind puse la dispozitie de beneficiar ( a se vedea in acest sens contractele de subantrepriza nr.20/2005 si 26/2006 si actele aditionale ,cit si adresa SC …. Cluj de la fila 3 vol.II dosar penal,coroborate si cu raportarile de lucru intocmite de inculpat, filele 18,198, 37-40 , 56-64 si urmatoarele din vol.II dosar penal.

In luna martie 2007 inculpatul a inregistrat pe cheltuieli suma de 100 lei provenind dintr-un numar de 20 facturi prestari servicii emise de SC SRL Rm.Sarat,cheltuieli ce nu au fost recuperate prin facturare catre beneficiari.

Prin inregistrarea acestor facturi si nerecuperarea lor inculpatul s-a sustras de la plata unui impozit pe profit de 13.446 lei si 15.960 lei TVA conform actului de control de la filele 32-33 dosar.

Prin aceasta modalitate (inregistrare de cheltuieli neefectuate in realitate inculpatul a incasat suma totala de 139.804 lei prin care datora impozit pe profit de 18.948 lei si TVA deductibil 21.565 lei.

Totodata inculpatul a inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli efectuate nu in scopul societatii ci in scopul sau personal, astfel in anul 2005 societatea a achizitionat 290 m.p.parchet lemn fag in valoare de 24.502 lei de la SC … SRL Buzau , material ce a fost folosit la un imobil din strada Unirii nr.4, in perioada 2006 -2007 a achizitionat de la SC … SRL materiale de constructii in valoare de 21.777 lei, materiale ce au fost folosite pentru un imobil ce nu apartine societatii , operatiuni care insumeaza 42.257 lei si pentru care inculpatul s-a sustras de la plata unui impozit pe profit in suma de 6761 lei si TVA in suma de 8026 lei.

Inculpatul in acelasi timp a folosit in interes personal suma de 50283 lei (42257 lei + 8026 lei TVA incasat de inculpat).

In perioada 01-08.08.2008 societatea administrata de inculpat a fost verificata si de inspectorii financiari din cadrul ANAF Buzau , veirificare ce a cuprins perioada 13.01.2005 – 30.06.2008, ocazie cu care pe linga neregulile constatate de Garda Financiara Buzau , s-au constatat si altele .

Astfel, inculpatul a declarat societatea ca fiind platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor dar in realitate nu a calculat si nu a virat nici o suma de bani cu acest titlu, impozitul cu acest titlu fiind in cuantum de 20.639 lei.

S-a constatat ca datoreaza si impozit pe profit in cuantum de 129.608 lei, aceasta in raport de constatarile Garzii Financiare in sensul ca a inregistrat cheltuieli neefectuate, impozit pe dividente in cuantum de 17.656 lei evidentiat in contabilitatea anului 2006 , dar nedeductibil neachitat pina la aceasta data, TVA in suma de 211.127 lei ,impozit pe venituri de natura salariala datorind suma de 2279 lei.

Totodata s-a constatat ca societatea a inregistrat , retinut si nu a virat in intregime sumele datorate –contributia salariatilor la bugetul asigurarilor sociale de stat fiind restanta cu suma de 6236 lei, ca societatea datoreaza si suma de 486 lei –contributia salariatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributie la asigurari sociale de sanatate retinuta de la angajati in suma de 4148 lei, suma neachitata la bugetul consolidat al statului.

In faza de urmarire penala s-a dispus efectuarea unei expertize contabile , efectuata de expert O C V (filele 287-304 dosar) , raport ce a fost completat (filele 329-330 dosar).

Prin completarile aduse expertul a luat in calcul si facturile de la fila 305 dosar, emisa catre SC …SRL Cluj in valoare de 39.804 lei, impozitulpe profit diminuindu-se de la 109.983 lei la 108.326 lei si TVA-ul de la 211.807 lei la 200.617 lei.

Aceste concluzii ale raportului de expertiza completat au fost retinute si in actul de sesizare dar si de catre instanta.

In concluziile pe fond , aparatorul inculpatului a solicitat ca instanta sa aiba in vedere raportul de expertiza intocmt de expert B D care a efectuat lucrarea in faza de urmarire penala la cererea acestuia .

Instanta nu poate lua in consideratie acest raport de expertiza intrucit concluziile acestui expert au fost in contradictie flagranta cu probele de la dosar , acesta fiind audiat in faza de urmarire penala privitor la lucrarea intocmita, precizind ca a intocmit lucrarea pe baza declaratiilor inculpatului , recunoscind ca in evidenta contabila nu a gasit acte privind remedierea lucrarilor de constructii la SC … SRL Cluj si ca intradevar cheltuielile care nu au fost folosite in scopul societatii nu sint deductibile fiscal, etc.(a se vedea in acest sens declaratia de la fila 342-343 dosar)

Situatia de fapt expusa a fost stabilita cu procesul verbal din oficiu, sesizarea Garzii Financiare coroborat cu actul de control si anexele, verificarile incrucisate ale Garzii Financiare coroborate cu relatiile de la Oficiiul Registrului Comertului, procesul verbal de inspectie fiscala al DGFP,raport de expertiza contabila intocmit de expert O CV (filele 287-304 dosar) , raport de expertiza ce a fost completat in sensul ca s-au luat in calcul facturile (fila 305 dosar) catre SC …SRL Cluj in valoare de 39.804 lei impozitul pe profit diminuindu-se de la 109.983 lei la 108.326 lei si TVA-ul de la 211.807 lei la 200.617 lei,a se vedea in acest sens suplimentul depus la fila 329 -330 dosar, celelalte acte aflate la dosar, declaratii de martori, coroborate cu declaratiile inculpatului.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie susţinând că impozitul pe profit şi TVA-ul sunt stabilite de Garda Financiară Buzău care nu are competenţa de a stabili taxe şi impozite şi nici de a efectua control fiscal, astfel că nu datorează suma de 240.944 lei.

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente cauzei şi a motivelor de apel invocate, Tribunalul va respinge apelul de faţă pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptelor.

În urma probatoriului administrat în cauză s-a reţinut corect vinovăţia inculpatului pentru faptele deduse judecăţii.

Apărarea inculpatului ce constă în faptul că Garda Financiară a efectuat controlul dar nu are atribuţii în acest sens nu poate fi reţinută deoarece inspectorii fiscali din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău au efectuat control de specialitate la SC … Rm.Sărat şi au constatat că aspectele sesizate de Biroul de Investigare a Fraudelor sunt întemeiate.

De asemenea, în perioada 01.08.2008 – 08.08.2008 societatea administrată de inculpatul – apelant a fost verificată şi de inspectorii financiari din cadrul ANAF Buzău, verificare ce a cuprins perioada 13.01.2005 – 30.05.2008, ocazie cu care s-au descoperit şi alte nereguli faţă de cele deja constatate.

Raportul de inspecţie fiscală întocmit de DGFP Buzău nu a fost contestat de către inculpat. Acest raport de inspecţie fiscală se coroborează cu alte probe administrate în cauză.

Din analiza dosarului, rezultă că inculpatul – apelant a refuzat să pună la dispoziţia organelor de control documentele contabile, din acest motiv se înlătură şi apărarea inculpatului conform căreia deşi se reţine în actul de sesizare că există mai multe facturi fiscale emise de către furnizori către societatea administrată de inculpat în realitate s-au găsit şi s-au ataşat la dosar mai puţine facturi.

Faptele comise de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 9 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 6 din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 272 pct. 2 din Lg. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului instanţa de fond a aplicat pedepse corect individualizate, în raport de criteriile generale prevăzute de art. 72 cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptelor, precum şi persoana inculpatului care a recunoscut că nu este recidivist.

Pedepsele aplicate se situează la limita minimă prevăzută de textele de lege incidente în cauză.

Prin sentinţa civilă nr. 1088 din 19.12.2008 a Tribunalului Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a soluţionat latura civilă a cauzei.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că sentinţa atacată este legală şi temeinică, tribunalul în baza art. 379 pct. 1 lit. b cod procedură penală va respinge ca nefundat apelul declarat de inculpat.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 cod procedură penală.

Etichete: