Top

PENAL.VIOL

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr.610/P/2009 din 6.10.2009 prin care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului minor N.I.fiul lui ………… născut la data de ……… in municipiul …….. jud Buzău domiciliat in mun. ……..jud Buzău …..pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.197 alin.3 cu aplicarea art.99 si următoarele cod penal si a inculpatului B.I.fiul lui …….. născut la data de …………..Brăila domiciliat in comuna …… jud Buzău ,pentru infracţiunea de viol prev.de art.197 alin.3 cu aplicarea art.75 lit.c cod penal.

Prezenţa şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 09.03.2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa a dispus amânarea pronunţării pentru data de 17.03.2010, iar după deliberare,

INSTANŢA

Asupra prezentului proces penal.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului minor N.I.pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art.197 alin.3 c.pen. cu aplicarea art.99 c.pen. şi a inculpatului major B.I.pentru infracţiunea de viol prev.de art.197 alin.3 cu aplicarea art.75 lit.c c.pen. constând în aceea că în data de 18.09.2009, au întreţinut prin constrângere relaţii sexuale cu partea vătămată S.I.M în vârstă de 13 ani.

În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul major B.I.a susţinut că s-ar contura existenţa infracţiunii prev.de art.198 c.pen. şi nicidecum infracţiunea de viol prev.de art.197 alin.3 c.pen..

În susţinerea acestei cereri se arată că în momentul consumării relaţiilor intime, victima şi-ar fi manifestat tacit consimţământul iar pe de altă parte ar fi cunoscut vârsta reală a victimei.

Inculpatul minor N.I.solicită schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare în infracţiunea de tentativă de viol.

În esenţă, inculpatul minor susţine că nu a întreţinut relaţii sexuale cu minora care, de altfel, a confirmat această situaţie.

Tribunalul examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, prin prisma susţinerilor părţilor litigante reţine următoarele:

Partea vătămată D.I.M în vârstă de 13 ani locuieşte cu alţi fraţi şi cu părinţii într-o locuinţă improvizată, în condiţii promiscue, în satul …….. unde tatăl ei păzeşte cirezile de vaci ale sătenilor.

În data de 19.09.2009, tatăl D.G.a sesizat poliţia comunală că fiica sa, D.M. de 13 ani ar fi fost victima unui viol.

Tribunalul constată următoarea situaţie de fapt:

Minora D.I.M cunoştea un tânăr de 21 de ani care lucrase la tatăl său. În seara de 18.09.2009, minora a convenit să se întâlnească cu acest tânăr la marginea satului pentru a sta de vorbă şi pentru a se plimba cu maşina acestuia. În momentul în care minora, victima, a urcat în autoturismul acelui tânăr pe nume L.A., a observat şi prezenţa celor doi inculpaţi.

Cei patru s-au deplasat la locuinţa bunicilor inculpatului minor N.I.. Din autoturism au coborât inculpaţii şi partea vătămată, iar L.A. s-a întors cu propriul autoturism în sat.

Inculpaţii au condus-o pe partea vătămată într-un corp de casă nelocuit şi lipsit de mobilier, bunicii inculpatului minor locuind într-un alt corp de casă aflat în aceeşi curte.

Aici, cei doi inculpaţi au trecut la realizarea hotărârii de a întreţine relaţii sexuale cu minora D.M.. Minora D.M. a fost dezbrăcată de către inculpatul N.I., apoi, acesta, la semnul inculpatului major B.I.a părăsit încăperea.

În aceste momente, inculpatul major B.I.a întreţinut relaţii sexuale cu victima D.M.. Revenind în cameră, după un timp, precipitat inculpatul minor N.I.le-a spus celor doi să se îmbrace repede pentru că vine bunicul lui întrucât se aprinsese lumina în celălalt corp de casă.

În atare situaţie, inculpatul minor N.I.nu a mai revenit să întreţină, la rândul său, relaţii sexuale cu minora D.M..

Referitor la natura constrângerii exercitate asupra părţii vătămate, este evident că aceasta a fost de natură psihică. Împrejurarea că aceasta a fost introdusă într-o încăpere nemobilată şi neiluminată, i-a indus o stare de temere.

Temerea creată victimei i-a redus acesteia posibilitatea de a se opune, aflându-se într-o situaţie limită pentru vârsta sa fragedă de numai 13 ani.

Infracţiunea de viol este o infracţiune complexă şi presupune sub aspectul laturii obiective săvârşirea atât a unor acte de violenţă fie şi de natură psihică, căt şi a actului sexual în sine.

În speţă, inculpatul minor, la semnul inculpatului major, a părăsit încăperea, lăsându-l pe cel din urmă şi victima împreună, raportul sexual având astfel loc.

Este adevărat că procedând astfel, inculpatul minor l-a ajutat pe inculpatul major plecând de la locul unde s-a consumat fapta, dar nu înseamnă că fapta a fost săvârşită de două persoane aşa cum prevede art.197 alin.2 lit.b c.pen., întrucât nu este vorba de o participare concomitentă de natură a contribui la înfrângerea voinţei victimei.

Pe de altă parte, actul sexual al inculpatului minor N.I.cu victima nu a mai avut loc datorită aprinderii intempestive a sistemului de iluminat din corpul de casă în care locuia bunicul acestuia.

Ori, acţiunea inculpatului minor este oprită din motive independente de voinţa acesteia.

Aşa fiind, există tentativă la săvârşirea infracţiunii de viol pentru că minorul N.I.luase hotărârea de a avea raport sexual cu victima şi pusese efectiv în executare această rezoluţie. Astfel inculpatul minor, în momentele prealabile, înfrânsese voinţa victimei prin introducerea acesteia în acea încăpere, prin faptul că o dezbrăcase, dar executarea nu şi-a produs efectul, a fost oprită prin aprinderea intempestivă a luminii în corpul de casă alăturat unde se afla bunicul acestuia.

Raportat la cele expuse, tribunalul va respinge cererea inculpatului major B.I.privind schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare în infracţiunea prev.de art.198 c.pen.

Este cert că în cazul inculpatului major B.I.există infracţiunea de viol prev.de art.197 al.3 cu aplicarea art.75 lit.c c.pen. pentru considerentele expuse şi explicitate în drept.

În cazul inculpatului minor N.I., încadrarea corectă dată faptei este tentativa la viol prev.de art.20 c.pen. raportat la art.197 alin.3 c.pen. cu aplicarea art.99 c.pen.

În urma probatoriului administrat în cauză se demonstrează cu prisosinţă vinovăţia celor doi inculpaţi.

Tribunalul apreciază că cei doi inculpaţi trebuie să beneficieze de circumstanţe atenuante prev.de art.74-76 c.pen. întrucât aceştia se află în plină formare a personalităţii psiho-sociale.

Pe tot parcursul procesului penal, cei doi inculpaţi au dovedit că au realizat gravitatea faptei pe care o regretă sincer.

Pe de altă parte, victima provine dintr-o familie modestă, cu o situaţie materială precară şi nu a beneficiat de condiţii optime de educaţie.

Scopul pedepselor ce vor fi aplicate celor doi inculpaţi poate fi atins şi fără executare în regim de detenţie, avându-se în vedere aceleaşi argumente precum şi lipsa de antecedente penale, poziţia sinceră, recunoaşterea faptei, regretul sincer manifestat, precum şi acordul exprimat faţă de pretenţiile civile ale părţii vătămate.

Raportat la cele expuse, tribunalul va în conformitate cu prevederile art.334 c.proc.pen. va respinge cererea inculpatului major B.I.privind schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare, prevăzută de art.197 alin.3 cu aplicarea art.75 lit.c c.pen. în infracţiunea prevăzută de art.198 c.pen.

În conformitate cu prevederile art.334 c.proc.pen., va admite cererea inculpatului minor N.I.şi va dispune schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare, prevăzută de art.197 alin.3 în referire la art.99 c.pen., în infracţiunea prevăzută de art.20 c.pen. raportat la art.197 alin.3 c.pen. în referire la art.99 c.pen.

În baza prevederilor art.197 alin.3 c.pen. cu aplicarea art.75 lit.c c.pen. şi art.74-76 lit.a c.pen. în referire la art.80 c.pen. va condamna pe inculpatul major B.I.la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare.

În conformitate cu prevederile art.65 c.pen. va interzice inculpatului B.I.pe o durată de 2 ani drepturile prevăzute în art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b c.pen.

În baza art.86 indice 1 – 86 indice 2 c.pen. va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 6 ani.

În conformitate cu prevederile art.86 indice 3 c.pen., pe durata termenului de încercare, inculpatul B.I.se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău la datele stabilite de această instituţie;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În conformitate cu dispoziţiile art.86 indice 4 c.pen. va atrage atenţia inculpatului B.I.

În conformitate cu prevederile art.88 c.pen. va deduce la zi reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 22.09.2009.

În conformitate cu prevederile art.350 alin.(3) lit.b c.proc.pen. va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului B.I, arestat preventiv. de sub puterea mandatului de arestare nr.27 din 23.09.2009 emis de Tribunalul Buzău în dosarul nr……/2009, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza prevederilor art.20 c.pen. raportat la art.197 alin.3 c.pen. cu aplicarea art.74-76 c.pen. în referire la art.99 şi art.109 alin.3 c.pen. va condamna pe inculpatul minor N.I.la pedeapsa de 1(unu) an închisoare.

În conformitate cu prevederile art.110 indice 1 c.pen. şi art.110 c.pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani.

În conformitate cu prevederile art.110 indice 1 c.pen., pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, va încredinţa supravegherea minorului tatălui său N.N.iar după împlinirea vârstei de 18 ani, acesta se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău la datele stabilite de această instituţie;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În conformitate cu prevederile art.110 indice 1 alin.2 c.pen., va atrage atenţia inculpatului minor N.I..

Se va deduce la zi reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 22.09.2009.

În conformitate cu prevederile art.350 alin.3 lit.b c.proc.pen. va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor N.I., arestat preventiv, de sub puterea mandatului de arestare nr.28 din 23.09.2009 emis de Tribunalul Buzău în dosarul nr……../2009, dacă nu este arestat în altă cauză.

Va constata că D.G.în calitate de reprezentant legal al părţii vătămate minore D.M. a primit câte 500 lei cu titlu de daune morale de la B.A. – tatăl inculpatului B.I.şi de la N.N.- tatăl inculpatului minor N.I..

Va obliga în solidar pe inculpatul B.I.şi inculpatul minor N.I., acesta din urmă în solidar cu tatăl său N.N.să achite părţii vătămate D.I.M suma de 19.000 lei cu titlu de daune morale.

Va obliga pe fiecare inculpat, inculpatul minor N.I.în solidar cu partea responsabilă civilmente N.N.la 100 lei – onorar apărător oficiu pentru partea vătămată D.M..

Va obliga pe fiecare inculpat, pe inculpatul minor N.I.în solidar cu partea responsabilă civilmente N.N.la câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 150 lei onorar apărător oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În conformitate cu prevederile art.334 c.proc.pen. respinge cererea inculpatului major B.I.privind schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare, prevăzută de art.197 alin.3 cu aplicarea art.75 lit.c c.pen. în infracţiunea prevăzută de art.198 c.pen.

În conformitate cu prevederile art.334 c.proc.pen., admite cererea inculpatului minor N.I.şi dispune schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare, prevăzută de art.197 alin.3 în referire la art.99 c.pen., în infracţiunea prevăzută de art.20 c.pen. raportat la art.197 alin.3 c.pen. în referire la art.99 c.pen.

În baza prevederilor art.197 alin.3 c.pen. cu aplicarea art.75 lit.c c.pen. şi art.74-76 lit.a c.pen. în referire la art.80 c.pen. condamnă pe inculpatul major B.I.fiul lui ……….. născut la data de …….. în municipiul Brăila domiciliat in comuna ……. jud Buzău CNP ……., la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare.

În conformitate cu prevederile art.65 c.pen. interzice inculpatului B.I.pe o durată de 2 ani drepturile prevăzute în art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b c.pen.

În baza art.86 indice 1 – 86 indice 2 c.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 6 ani.

În conformitate cu prevederile art.86 indice 3 c.pen., pe durata termenului de încercare, inculpatul B.I.trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău la datele stabilite de această instituţie;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În conformitate cu dispoziţiile art.86 indice 4 c.pen. atrage atenţia inculpatului B.I.

În conformitate cu prevederile art.88 c.pen. deduce la zi reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 22.09.2009.

În conformitate cu prevederile art.350 alin.(3) lit.b c.proc.pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului B.I, arestat preventiv. de sub puterea mandatului de arestare nr.27 din 23.09.2009 emis de Tribunalul Buzău în dosarul nr……./2009, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza prevederilor art.20 c.pen. raportat la art.197 alin.3 c.pen. cu aplicarea art.74-76 c.pen. în referire la art.99 şi art.109 alin.3 c.pen. condamnă pe inculpatul minor N.I.fiul lui ………… născut la data de 2.09.1992 in ……. jud Buzău domiciliat in mun. …….., la pedeapsa de 1(unu) an închisoare.

În conformitate cu prevederile art.110 indice 1 c.pen. şi art.110 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani.

În conformitate cu prevederile art.110 indice 1 c.pen., pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, încredinţează supravegherea minorului tatălui său N.N.iar după împlinirea vârstei de 18 ani, acesta trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău la datele stabilite de această instituţie;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În conformitate cu prevederile art.110 indice 1 alin.2 c.pen., atrage atenţia inculpatului minor N.I..

Deduce la zi reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 22.09.2009.

În conformitate cu prevederile art.350 alin.3 lit.b c.proc.pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor N.I., arestat preventiv, de sub puterea mandatului de arestare nr.28 din 23.09.2009 emis de Tribunalul Buzău în dosarul nr.4256/114/2009, dacă nu este arestat în altă cauză.

Constată că D.G.în calitate de reprezentant legal al părţii vătămate minore D.M. a primit câte 500 lei cu titlu de daune morale de la B.A.- tatăl inculpatului B.I.şi de la N.N.- tatăl inculpatului minor N.I..

Obligă în solidar pe inculpatul B.I.şi inculpatul minor N.I., acesta din urmă în solidar cu tatăl său N.N.să achite părţii vătămate D.I.M suma de 19.000 lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe fiecare inculpat, inculpatul minor N.I.în solidar cu partea responsabilă civilmente N.N.la 100 lei – onorar apărător oficiu pentru partea vătămată D.M..

Obligă pe fiecare inculpat, pe inculpatul minor N.I.în solidar cu partea responsabilă civilmente N.N.la câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 150 lei onorar apărător oficiu.

Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

Etichete: