Top

Furt

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINTA PENALĂ NR. 1121 de la 18 Iunie 2010

Obiect: „ furt calificat „ prev. de art.208 al.1 – art.209 al.1 lit. e din C.p. cu aplic. art.99 din C.p.

(Cod:87)

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inc. RG , pentru infracţiunea de furt calificat , prev. de art.208 al.1 – art.209 al.1 lit. e din C.p. cu aplic. art.99 din C.p. constând în aceea că, în ziua de 31.03.2009 , aflându-se în piaţa centrală din mun. Bacău , a profitat de neatenţia părţii vătămate AM , sustrăgându-i acesteia din buzunar un portmoneu în care se afla suma de 18 lei.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost audiaţi inculpatul, partea vătămată AM şi martorii BI , LB şi s-a întocmit referatul de evaluare de către Serviciul de probaţiune.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 31.03.2009 inculpatul , însoţit de numiţii BB şi GF s-a deplasat în Piaţa Centrală a mun. Bacău. La un moment dat BB s-a urcat pe cântarul pus la dispoziţie contra cost de către partea vătămată AM. Profitând de acest lucru , inc. RG a sustras din buzunarul de la haina cu care era îmbrăcată partea vătămată după care a fugit.

Inculpatul a fost recunoscut ulterior de partea vătămată căreia i-a restituit suma aflată în portofel – 18 lei .

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, în drept, fapta inculpatului AG de a sustrage suma de 18 lei de la partea vătămată AM aflată într-un loc public, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. art. 208 al. 1 – 209 al.1 lit. e din C.p.

Întrucât la data comiterii infracţiunii, inculpatul era minor, urmează a-i aplica dispoziţiile referitoare la limitele răspunderii penale pentru minori, respectiv disp. art.99 al.3 Cod penal.

La alegerea sancţiunii ce se va aplica inculpatului minor, instanţa va avea in vedere criteriile generale, prev. de art. 100 Cod penal, dar şi faptul că la această dat inc. AG este major şi arestat în altă cauză

Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că nu se pot aplica măsuri educative şi va stabili o pedeapsă .

Având în vedere prejudiciul modic creat ( 180 lei ) instanţa va considera acest aspect o circumstanţă atenuantă conform art.74 al.2 din C.p. şi va aplica pedepse sub minimul prev. de art.209 din C.p. , respectiv 6 luni închisoare.

Totodată va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b din C.p. pe durata prev. de art.71 al.2 din C.p.

În ceea ce priveşte latura civilă instanţa va constata că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă .

Conform art.191 alin.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul să plătească statului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete: