Top

PENAL.Art.215 al.1,3,4,5 cod penal Individualizare pedeapsă

INSTANŢA

Asupra prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. 101/P/2008 din 18.03.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului I F pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal , art. 9 alin.1 lit a şi b din Legea nr. 241/2005 , art. 272 alin.1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 republicată toate cu aplicarea art. 37 lit. a şi b Cod penal, art. 11 din Legea nr. 76/2002 , art. 84 alin.1 pct.2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 şi art. 6 din Legea 241/2005 , cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 33 lit a Cod penal.

Analizând întregul material probator administrat în cauză , instanţa va reţine în fapt următoarele :

Inculpatul I F a preluat S.C. … SRL la data de 24.09.2007 de la R D G şi M V. Deoarece inculpatul mai era administratorul unei societăţi comerciale , l-a menţinut ca asociat cu 1% din capitalul social pe Mihalcea Valentin , dar în realitate numai inculpatul avea drept de reprezentare. Obiectul de activitate era comercializarea produselor nealimentare . Între cei doi asociaţi s-a încheiat convenţia din 11.10.2007, în care se stabilesc competenţele fiecăruia.

La data de 5.11.2007 între … SRL Bucureşti şi SC … Bucureşti se perfectează contractul de distribuţie nr. 12, prin care societatea administrată de inculpat se angaja să cumpere băuturi alcoolice.

Plata facturilor , conform art. 7.4 din contract, urma să se facă la 60 zile de la recepţia mărfii pentru prima comandă cu fila CEC , neadmiţându-se alt instrument de plată fără acordul furnizorului. Ulterior , înţelegerea s-a modificat, acceptându-se şi alte instrumente de plată.

La momentul încheierii contractului , inculpatul a emis o filă CEC , pe care a completat-o personal cu suma de 57165,70 lei – scadentă la 12.01.2008 (CEC seria BK nr. 01298633) când se împlinea termenul de 60 zile e la prima livrare.

Expedierea mărfii s-a făcut la 12.11.2007 când , conform facturii 139, s-au livrat bunuri în valoare de 28.582,85 lei cu factura 143 şi la 01.12.2007 când inculpatul a ridicat marfa în valoare de 28.582,85 lei cu factura 157. Livrarea din 19.11.2007 , în valoare de 14.169 lei, pentru care inculpatul a emis fila CEC BK 303 nr. 01298635 cu titlu de garanţie , este considerată o expediţie intermediară, deoarece părţile au convenit ca această comandă să fie achitată cu numerar , lucru care chiar se şi petrece , parţial fiind achitată suma de 3.000 lei. Cu toate acestea , îl introduce la decontare şi este refuzat la plată la 24.11.2007 , pe motiv de lipsă totală de disponibil, trăgătorul aflat în interdicţie.

Întrucât livrarea celei de-a doua tranşe din prima comandă a întârziat până la 01.12.2007 , cei doi administratori au convenit ca prima fila CEC (01298633) să fie anulată şi în schimbul ei să fie emise alte două file CEC in valoare de circa 28.000 lei fiecare , completate integral de inculpat, mai puţin data şi suma.

Filele CEC BK 30301298636 – in valoare de 35.000 lei şi BK 303 01298634 – în valoare de 10.496,56 lei , introduse la plată la 02.12.2007 si respectiv la 14.12.2007 , au fost refuzate la plata la 19.12.2007 pentru lipsă totală disponibil.

Din materialul probator administrat a rezultat că fila CEC 303 01298636 în valoare de 35.000 lei a fost înmânată directorului general P N , la rugămintea acestuia pentru a obţine un credit bancar, aspect recunoscut de parte cu ocazia confruntului dintre cei doi.

La data de 21.12.2007 a fost introdusă la plată fila CEC BK 303 nr. 01298639 , fila in valoare de 22.165, 70 lei , refuzată la plată la data de 24.12.2007 pentru „ lipsă totală disponibil , CEC prezentat la termen , trăgător aflat în interdicţie”.

Ulterior, inculpatul şi partea vătămată P N au stabilit ca pentru compensarea pagubei să-i livreze marfa pe care o avea pe stoc , respectiv produse electronice. Cu factura BZ B 1036/24.12.2007 , în valoare de 74.710 lei , SC … SRL îi livrează marfă , pe care o înregistrează şi o vinde mai departe abia in luna august 2008 cu suma de 28582,85 lei , motiv pentru care se constituie parte civilă cu suma de 39.807, 29 lei

Analizând relaţia comercială a celor doi se poate observa că deşi în contract termenul de plată era 60 zile de la livrarea mărfii , beneficiarul CEC-ului nu a respectat clauza contractuală , introducând la plată fila CEC în valoare de 35.000 lei anterior împlinirii termenului.

În urma confruntării dintre inculpatul I F şi P N a rezultat că acesta din urmă avea cunoştinţă de faptul că inculpatul I F nu avea disponibil în cont , motiv pentru care faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 84 pct.2 şi 3 din Legea nr. 59/1934, respectiv emiterea unui CEC fără a avea disponibil şi emiterea unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale.

În toamna anului 2007, inculpatul a luat legătura cu A N – reprezentanta SC … SRL Bucureşti pentru a achiziţiona de la această societate produse din piele naturală şi sintetică. Modalitatea de plată s-a stabilit de comun acord a fi ordinul de plată sau fila CEC , la diferite termene, mai întâi la 60 de zile, cu obligaţia ca plata TVA-ului aferent să se facă in 30 de zile. Pentru prima livrare in valoare de 43.940,53 lei , TVA-ul in suma de 7.015,71 lei este achitat cu fila CEC.

In data de 05.11.2007 , inculpatul emite două file CEC în valoare de 18.424,82 lei cu scadenţă la 07.01.2008 şi respectiv 18.500 lei cu scadenţă la 18.12.2007 . Ambele au fost refuzate la plată pe motiv de lipsa disponibil în contul trăgătorului şi trăgător aflat în interdicţie bancară.

La data de 13.11.2007 inculpat a mai achiziţionat de la această societate piele ecologică în valoare de 12.396,56 lei , achitând cu O.P. suma de 1900 lei iar pentru diferenţă emite fila CEC in valoare de 10.496,56 lei , scadentă la 14.12.2007 , dar refuzată la plată la 19.12.2007 pentru lipsa disponibil.

Pentru facturile fiscale din datele de 05.12.2007 şi 13.12.2007 , în valoare de 9.455,38 lei , inculpatul a emis fila CEC cu scadenţă la 08.01.2008 , care la 16.01.2008 a fost refuzată la plată.

La data de 09.01.2008 inculpatul a întocmit un angajament de plată în care recunoaşte debitul către S.C. … SRL în valoare de 56.876,76 lei şi se angajează să-l achite până la 10.02.2008 , angajament care nu este respectat.

S.C. Passo Doble SRL Bucureşti se constituie parte civilă cu suma de 56.876,76 lei.

Fapta inculpatului I F întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune , prevăzute de art. 215 alin. 1,4 Cod penal.

Începând cu data de 20.10.2007 , SC … SRL s-a aprovizionat cu diferite produse de la SC … SRL Buzău în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 8404 din 08.10.2007. Plata produselor , conform contractului , urma să se facă în termen de 14 zile de la emiterea fiecărei facturi iar la data de 29.11.2007 a fost încheiat actul adiţional nr. 9925, stabilindu-se ca termen de plată 60 de zile de la data emiterii fiecărei facturi.

La încheierea contractului inculpatul a lăsat drept garanţie o filă CEC doar semnată şi stampilată, fără a completa toate elementele esenţiale.

Din declaraţia numitului C L – şef punct de lucru Buzău a rezultat că pentru a căpăta încrederea furnizorului , inculpatul a achitat primele facturi , după care a solicitat un termen mai mare de plată , încheind în acest sens adiţionalul sus –menţionat. A continuat să se aprovizioneze cu marfă în valoare de 115.620,63 lei, dar nu a mai făcut nici o plată , motiv pentru care fila CEC lăsată cu titlu de garanţie a fost completată de salariaţii … SRL Buzău şi introdusă spre decontare , dar refizată pe 05.02.2008 pentru „lipsă disponibil şi client în interdicţie bancară”.

Societatea păgubită s-a constituit parte civilă cu suma de 115.620,63 lei

Din declaraţia inculpatului dată in faza de urmărire penală rezultă că acesta recunoaşte că a achiziţionat marfa facturată şi a comercializat-o , încasând parţial contravaloarea acesteia. Recunoaşte cuantumul prejudiciului sus-menţionat.

Ţinând cont de faptul că fila CEC nu poate constitui o garanţie , nefiind decât un instrument de plată , faptele acestuia întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune , prevăzută de art. 215 alin.1,3,4 Cod penal şi infracţiune la Legea CEC-ului , prevăzută de art. 84 pct.3 din legea nr. 59/1934.

În baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 75/04.10.2007 , inculpatul I F s-a aprovizionat cu marfă de la SC …. SRL … judeţul … . Şi in acest caz a lăsat garanţie o fila CEC doar semnată şi ştampilată , fără a avea completate celelalte elemente esenţiale. Plata urma să se facă în termen de 15 zile de la emiterea facturii.

Din declaraţia numitului P C – reprezentant vânzări al părţii civile , cât şi din declaraţia inculpatului rezultă că s-a aprovizionat cu materiale de construcţii în valoare de 31.810,11 lei , din care a achitat 25.270 lei , rămânând un prejudiciu de 6540,11 lei . Pentru recuperarea prejudiciului reprezentanţii S.C. … SRL … au completat fila CEC şi au introdus-o la plată , dar banca a refuzat-o pe motiv de „lipsă disponibil , client in interdicţie bancară”. Această societate se constituie parte civilă cu suma de 6.540,11 lei . Inculpatul a recunoscut cuantumul prejudiciului şi motivează neplata prin faptul că a intrat in interdicţie bancară . În acelaşi timp recunoaşte că marfa a fost comercializată către un şantier din … şi altul din ….

Faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune , prevăzute de art. 215 alin. 1,3,4 Cod penal şi infracţiunea la Legea CEC-ului , Prevăzută de art. 84 pct.3 din Legea nr. 59/1934.

Între SC …. SRL şi SC …. SRL Bucureşti s-a încheiat un contract de vânzare – cumpărare de la data de 19.12.2007 pentru livrare de oţel beton. In luna decembrie 2007 , inculpatul a lăsat o filă CEC cu titlu de garanţie. Aceasta a achiziţionat marfă în valoare de 45.349,79 lei conform facturilor fiscale existente la dosar , dar a achitat numai 18.000 lei. Pentru diferenţa rămasă neachitată , reprezentanţii furnizorului au completat fila CEC , lăsată drept garanţie cu suma de 27.349,83 lei , sumă refuzată la plată de bancă şi cu care societatea se constituie parte civilă.

Inculpatul nu a recunoscut in totalitate acest prejudiciu, considerând că prejudiciul real este de 5-6.000 lei , deoarece a returnat o parte din marfă , dar nu poate face dovada în acest sens.

Faptele acestuia întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune , prevăzută de art. 215 alin. 1,3,4 Cod penal şi infracţiune la Legea CEC-ului prevăzută de art. 84 pct.3 din Legea nr. 59/1934.

Prejudiciul total produs prin înşelăciune cu file CEC este mai mare de 200.000 lei , respectiv 206.387,3 lei , fapta sa întrunind elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 5 Cod penal , cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Pe perioada cercetării , societatea administrată de inculpat a fost verificată de Garda Financiară … , întocmindu-se in acest sens procesul verbal nr. 502493 din 25.07.2008 . Din cuprinsul acestuia rezultă că învinuitul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale in perioada 2007 – 2008 datorând bugetului de stat suma de 259.322,73 lei din care impozit pe profit 88.475,67 lei , TVA -105.071,31 lei , impozit pe dividende 65.775,75 lei.

Tot din actul de control al Gărzii Financiare rezultă că inculpatul şi-a însuşit in mod ilegal , contrar intereselor economice ale societăţii suma de 1.226.379,93 lei.

Cu ocazia audierii , acesta şi-a însuşit actul de control parţial considerând că obligaţiile către stat au fost stabilite fără a lua in calcul şi cheltuielile pe care nu le poate dovedi cu acte justificative.

Din conţinutul actului de control rezultă că SC … SRL a fost înfiinţată in anul 2006 , având administratori pe numiţii R D C şi M V I. De la aceştia , in luna septembrie 2007 , inculpatul cesionează societatea , devenind asociat unic majoritar si administrator . In actele societăţii acesta figurează ca administrator încă din luna iulie 2007 . Astfel, in perioada 03.07.2007 – 21.09.2007 , inculpatul a comercializat către SC … materiale de construcţii în valoare de 213.792,71 lei, încasată integral prin bancă , fără a înregistra în contabilitate aceste operaţiuni , astfel societatea s-a sustras de la plata impozit pe profit in suma de 28.744,7 lei şi TVA in valoare de 34.134,7 lei.

In perioada octombrie – decembrie 2007 , organul de control a identificat un număr de 8 furnizori de la care s-a aprovizionat societatea administrată de învinuit şi respectiv un număr de 42 de achiziţii in valoare de 1.070.584,4 lei , pe care nu le-a înregistrat in evidenţa contabilă a societăţii. Decontarea acestor produse s-a făcut parţial in suma de 80.928 lei , o parte a fost compensată iar diferenţa nu este achitată nici in prezent.

Tot in baza rulajului de cont bancar au fost identificaţi de organul de contril si beneficiarii produselor livrate de SC … SRL, comisarii Gărzii reconstituind astfel o parte din veniturile realizate de societate in acea perioadă iar pentru furnizori si beneficiarii neindentificaţi au fost estimate veniturile , in vederea stabilirii datoriei către bugetul consolidat al statului. Astfel, s-a stabilit că societatea a realizat venituri in suma de 741.310,16 lei , la care se adaugă TVA colectat in suma de 140.848,9 lei, încasările societăţii fiind estimate la 882.158,98 lei , care de asemenea nu au fost evidenţiate in contabilitate in perioada octombrie – decembrie 2007.

S-a mai constatat că la data intrării in societate agentul economic avea înregistrate in evidenţa contabilă a societăţii obligaţii fiscale cu reţinere la sursă in valoare de 5.231 lei , pe care nu le-a virat bugetului consolidat al statului in termenul prevăzut de lege. Din această suma , 358 lei reprezintă prejudiciul produs prin sustragerea de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Concluziile organului de control sunt cele de mai sus , faptele inculpatului întrunind elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii , fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin.1 lit a şi b , art. 6 din Legea 241/2005 , art. 111 din Legea nr 76/2002 si art. 272 alin.1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 republicată.

Inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru infracţiuni de acelaşi gen prin sentinţa penală nr. 1996/2002 a Judecătoriei … definitivă prin decizia penala nr. 707/2003 a Curţii de Apel … ( 4 ani si 2 luni închisoare), prin sentinţa penală nr. 479/2004 a Judecătoriei … , definitivă prin decizia penală nr. 1176/2004 a Curţii de Apel … ( 3 ani şi 8 luni închisoare) , prin sentinţa penală nr. 705/2007 a Judecătoriei … definitivă la data de 24.10.2007 prin decizia penală nr. 1516/2007 a Curţii de Apel …

În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 37 lit. a şi b Cod penal ( cu excepţia infracţiunilor prevăzute de art. 111 din Legea nr. 76/2002 şi art. 84 alin. 1 pct.2 şi 3 din Legea nr. 59/1934).

Prin sentinţa penală nr. 311 din 17.04.2009 pronunţată de Judecătoria … definitivă la 18.05.2009 prin neapelare inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru o infracţiune concurentă cu cele din prezentul dosar .

S-a emis mandatul de executare a pedepsei nr. 676/18.05.2009 pentru perioada 15.04.2008 – 31.10.2009, Inculpatul a fost liberat condiţionat la 16.06.2009 in baza sentinţei penale 1107/ 11.106.2009 a Judecătoriei ,…

Prin sentinţa penală nr. 42 din 25.02.2009 Tribunalul … l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă rezultantă de 12 ani închisoare pentru infracţiuni concurente cu cele din prezenta cauză , însă sentinţa nu este definitivă , inculpatul declarând recurs împotriva deciziei Curţii de Apel … .

La individualizarea pedepselor se vor avea in vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege , gradul de pericol social al faptelor , precum şi persoana inculpatului care dă dovadă de perseverenţă infracţională şi este recidivist.

Reţinând vinovăţia inculpatului , instanţa urmează să-l condamne in baza art. 215 alin. 1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal la o pedeapsă de 12 ani închisoare.

În baza art. 64-66 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a lit b şi c Cod penal pe durata de 5 ani cu începere de la data executării pedepsei.

În baza art. 9 alin. 1 lit a,b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal si art. 37 lit a,b Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare .

Va aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata de 3 ani.

In baza art. 272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit a,b Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 111 din Legea 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

In baza art. 84 alin.1 pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare .

În baza art. 6 din Legea nr. 241 /2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare .

Va constata că infracţiunile sunt concurente cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 311/17.04.2009 a Judecătoriei … ( definitivă prin neapelare la 18.05.2009).

Va descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare ( s.p. 311/2009 ) în pedepsele individuale de 4 ani închisoare , 4 ani si 2 luni închisoare ( s.p. 1996/2002 Judecătoria ….) , 3 ani şi 8 luni închisoare (s.p. 479/2004 Judecătoria …) şi 4 ani închisoare , 3 ani 7 luni si 24 zile închisoare ( s.p. 705/2007 Judecătoria … ). Înlătura sporul de 1 an închisoare.

Conform art. 33, 34, 35 şi 36 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. 311/2009 , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare , sporită cu 1 an închisoare , in total având de executat 13 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit a teza a II-a , lit b şi c Cod penal pe durata a 5 ani de la data executării pedepsei.

Va aplică dispoziţiile art. 71, 64 lit a teza a II-a şi lit b si c Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 61 alin.2 Cod penal va revoca beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 330 zile neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 705/2007 Judecătoria … , definitivă prin decizia penala nr. 1516/24.10.2007 a Curţii de Apel … , rest ce se contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă , inculpatul având de executat 13 ani închisoare .

Conform art. 88 Cod penal deduce din pedeapsă perioada executată 15.04.2008 – 16.06.2009 ( liberat condiţionat prin sentinţa penala nr. 1107/11.06.2009 a Judecătoriei … ).

Va obliga pe inculpat in solidar cu S.C. … SRL Bucureşti reprezentată de lichidator … la despăgubiri civile către părţile civile , astfel : 39.807,29 lei către …. SRL Bucureşti , 56.876,76 lei către SC … SRL Bucureşti , 115.620, 63 lei către SC … SRL , 6540,11 lei către S.C. … SRL …, 27.349, 83 lei către SC … SRL … şi 259.322,73 lei către DGFP … şi la penalităţile de întârziere calculate până la achitarea debitelor.

Va obliga pe inculpat să aducă in patrimoniul SC … SRL … suma de 1.226.379,93 lei pe care a însuşit-o şi folosit-o in interes personal.

Va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr 676 din 18.05.2009 emis de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe.

Va dispune comunicarea hotărârii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului , după rămânerea definitivă.

Va obliga pe inculpat in solidar cu SC … SRL Bucureşti reprezentată de lichidator judiciar … la 2500 lei cheltuieli judiciare către stat din care 1200 lei in faza de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 215 alin. 1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal condamnă pe inculpatul I F, la o pedeapsă de 12 ani închisoare.

În baza art. 64-66 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a lit b şi c Cod penal pe durata de 5 ani cu începere de la data executării pedepsei.

În baza art. 9 alin. 1 lit a,b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal si art. 37 lit a,b Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare .

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata de 3 ani.

In baza art. 272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit a,b Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 111 din Legea 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

In baza art. 84 alin.1 pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare .

În baza art. 6 din Legea nr. 241 /2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare .

Constată că infracţiunile sunt concurente cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 311/17.04.2009 a Judecătoriei … ( definitivă prin neapelare la 18.05.2009).

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare ( s.p. 311/2009 ) în pedepsele individuale de 4 ani închisoare , 4 ani si 2 luni închisoare ( s.p. 1996/2002 Judecătoria …) , 3 ani şi 8 luni închisoare (s.p. 479/2004 Judecătoria …) şi 4 ani închisoare , 3 ani 7 luni si 24 zile închisoare ( s.p. 705/2007 Judecătoria …. ). Înlătura sporul de 1 an închisoare.

Conform art. 33, 34, 35 şi 36 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. 311/2009 , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare , sporită cu 1 an închisoare , in total având de executat 13 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit a teza a II-a , lit b şi c Cod penal pe durata a 5 ani de la data executării pedepsei.

Aplică dispoziţiile art. 71, 64 lit a teza a II-a şi lit b si c Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 61 alin.2 Cod penal revocă beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 330 zile neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 705/2007 Judecătoria … , definitivă prin decizia penala nr. 1516/24.10.2007 a Curţii de Apel … , rest ce se contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă , inculpatul având de executat 13 ani închisoare .

Conform art. 88 Cod penal deduce din pedeapsă perioada executată 15.04.2008 – 31.10.2009 ( liberat condiţionat prin sentinţa penala nr. 1107/11.06.2009 a Judecătoriei Ploieşti ).

Obligă pe inculpat in solidar cu S.C. … SRL Bucureşti reprezentată de lichidator … la despăgubiri civile către părţile civile , astfel : 39.807,29 lei către … SRL Bucureşti , 56.876,76 lei către SC … SRL Bucureşti , 115.620, 63 lei către SC … SRL , 6540,11 lei către S.C. … SRL …, 27.349, 83 lei către SC … SRL Bucureşti şi 259.322,73 lei către DGFP … şi la penalităţile de întârziere calculate până la achitarea debitelor.

Obligă pe inculpat să aducă in patrimoniul SC … SRL Bucuresti suma de 1.226.379,93 lei pe care a însuşit-o şi folosit-o in interes personal.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr 676 din 18.05.2009 emis de Judecătoria … şi emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe.

Dispune comunicarea hotărârii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului , după rămânerea definitivă.

Obligă pe inculpat in solidar cu SC … SRL Bucureşti reprezentată de lichidator judiciar … la 2500 lei cheltuieli judiciare către stat din care 1200 lei in faza de urmărire penală.

Cu apel in 10 zile de la comunicare.

Etichete: , , ,