Top

PENAL.Furt

Asupra apelurilor penale.

Prin sentinţa penală nr.48 din 26.05.2010, Judecătoria Pogoanele a dispus în baza art. 20 raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin.1 lit. b), g), i) cu aplicarea art. 37 lit. b) din Codul penal condamnarea inculpatului CGA, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 18/19.07.2007).

În baza art. 210 raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin.1 lit. g) cu aplicarea art. 37 lit. b) din Codul penal s-a dispus condamnarea inculpatului CGA la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 05.09.2007).

În baza art. 217 alin. 1 cu aplicarea art. 37 lit. b) din Codul penal a fost condamnat inculpatul CGA la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere (faptă din 05.09.2007).

S-a constatat că infracţiunile prevăzute de art. 20 raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. b), g), i) cu aplicarea art. 37 lit. b) din Codul penal, art. 210 raportat la art. 208 alin. 1, 4 – 209 alin. 1 lit. g) cu aplicarea art. 37 lit. b) din Codul penal şi art. 217 alin. 1 cu aplicarea art. 37 lit. b) din Codul penal, pentru care inculpatul a fost dedus judecăţii în prezenta cauză, sunt concurente cu infracţiunea prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 cu aplicarea art. art. 37 lit. b) din Codul penal (faptă din data de 24.01.2009), pentru care acesta a fost condamnat la pedepsele de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) şi lit. b) din Codul penal, prin sentinţa penală nr. 175 din 12.11.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 3388/114/2009, rămasă definitivă prin nerecurarea deciziei penale nr. 2 din 08.01.2010 a Curţii de Apel Ploieşti.

În baza art. 36 alin. 1 raportat la art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. 1 din Codul penal s-a dispus contopirea pedepselor de 2 ani închisoare, 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare, stabilite prin prezenta sentinţă, cu pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 175 din 12.11.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău, şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, sporită cu 2 ani şi 6 luni, în total 8 ani şi 6 luni închisoare, alături de care s-a aplicat şi pedeapsa de 2 ani interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) şi lit. b) din Codul penal.

În baza art. 71 alin.2 din Codul penal a fost aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art.64 lit.a)- b) din Codul penal.

În temeiul art. 36 alin. 3 din Codul penal s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată, începând cu data de 27.07.2009 la zi.

A fost anulat mandatul de arestare preventivă nr. 14/2009 emis de Tribunalul Buzău şi s-a dispus emiterea unui alt mandat de arestare în baza prezentei sentinţe.

A fost admisă acţiunea civilă exercitată de partea vătămată – parte civilă TV.

În baza art. 14 si art. 346 din Codul de procedură penală raportat la art. 998 si următoarele din Codul civil s-a dispus obligarea inculpatului CGA sa platească părţii vatamate – parte civila TV suma de 3.000 lei, reprezentând despagubiri civile pentru daune materiale.

În baza art. 191 din Codul de procedură penală s-a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 950 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 400 lei reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei in contul Baroului de Avocaţi Buzău, conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 100/12.08.2009 şi nr. 128/05.01.2010.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

În după-amiaza zilei de 18.07.2007 inculpatul CGA a plecat de la stâna părţii vătămate TV, unde lucra ca îngrijitor de animale, şi s-a deplasat în satul Gara C, având asupra sa mai multe bucăţi de brânză pe le-a vândut acolo.

Cu banii obţinuţi din vânzarea brânzei inculpatul a cumpărat băuturi alcoolice într-un bar de lângă staţia C.F.R., pe care le-a consumat.

În jurul orei 23.00 inculpatul a plecat către stână, iar când a ajuns în dreptul imobilui părţii vătămate NT, observând că acesta nu era luminat, a luat hotărârea de a sustrage bunuri.

În realizarea acestei hotărâri infracţionale, inculpatul a sărit gardul şi s-a deplasat în dreptul unei ferestre, iar cu ajutorul unui cuţit pe care-l avea asupra sa, a îndepărtat cuiele de la giurgiuveaua unei ferestre şi a scos cele două bucăţi de geam.

Una dintre bucăţi s-a spart în momentul în care a încercat să o scoată, iar pe cealaltă a aşezat-o lângă fereastră.

Ulterior inculpatul a deschis fereastra din interior şi a pătruns în imobil, unde a căutat bunuri într-un şifonier şi mâncare în frigider.

Auzind zgomote în casă, pentru a nu fi surprins, inculpatul, fără a lua nici un bun, a părăsit imobilul pe unde intrase şi a sărit gardul acestuia şi s-a îndreptat spre stâna la care lucra.

La data de 07.09.2008, pe timp de noapte, după ce în prealabil consumase băuturi alcoolice, inculpatul CGA a luat calul şi căruţa aparţinând părţii vătămate TV, de la stâna la care lucra şi unde era găzduit, pentru a se deplasa în localitatea C, la un bar.

La plecare inculpatul a fost observat de martorii BI şi MDC, ciobani care lucrau la aceeaşi stână.

După ce a consumat băuturi alcoolice la un bar din satul CG, în jurul orei 23.00, inculpatul s-a hotărât să se întoarcă la stână cu atelajul.

În timp ce se deplasa spre stână, calul a refuzat să mai tragă căruţa (potrivit declaraţiei inculpatului), iar inculpatul l-a înjunghiat cu un cuţit briceag de mai multe ori în zona gâtului, omorându-l.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele şi inculpatul criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub următoarele aspecte.

Parchetul a susţinut că instanţa de fond a reţinut în mod greşit incidenţa dispoziţiilor art.37 lit. b) C.pen. cu privire la recidiva postexecutorie în condiţiile în care pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatului CGA a fost considerată ca executată la 15.05.2008, ulterior comiterii infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul în prezenta cauză. În aceste condiţii se impunea ca instanţa să aplice dispoziţiile art.61 C.pen. cu privire la menţinerea sau revocarea liberării condiţionate.

Inculpatul a criticat sentinţa pentru nelegalitate susţinând că sporul de pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare este nejustificat în condiţiile în care are de executat o pedeapsă de 6 ani închisoare.

Tribunalul, verificând sentinţa apelată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar, motivelor de apel invocate, precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept potrivit art. 371 alin.2 şi 378 C.proc.pen. va reţine că ambele apeluri sunt fondate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect împrejurările în care au fost comise infracţiunile deduse judecăţii, precum şi vinovăţia inculpatului ce rezultă din mijloacele de probă administrate, respectiv, declaraţiile părţilor vătămate, procesele-verbale de cercetare la faţa locului, planşele fotografice, declaraţiile martorilor BI, MDC, RA, NLA, PN, BRVI, SV şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor în cursul urmăririi penale iar în faza de cercetare judecătorească nu a mai dorit să dea alte declaraţii (fila 109 – dosar fond).

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că prin sentinţa penală nr.11/2004 a Judecătoriei Pogoanele, definitivă prin decizia penală nr.106/2004, inculpatul CGA a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare din executarea căreia a fost liberat condiţionat la 03.05.2006, cu un rest de 743 zile închisoare rămas neexecutat, astfel încât această pedeapsă a fost considerată ca executată la 15 mai 2008.

Inculpatul a comis infracţiunile din prezenta cauză la 18.07.2007 şi 07.09.2007, în termenul de încercare al liberării condiţionate pentru pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 11/2004 astfel încât urmează a se dispune, în conformitate cu art.334 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice pentru cele trei infracţiuni cu reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art.37 lit. a) C.pen.

Avându-se în vedere condiţiile concrete în care au fost comise faptele, pericolul social ridicat al acestora, datele ce caracterizează persoana inculpatului, tribunalul constată că pedepsele aplicate sunt corect individualizate şi urmează a fi menţinute.

În baza art.33 lit. a) – 34 li. b) C.pen. se vor contopi toate cele trei pedepse aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare.

În baza art.61 C.pen. se va revoca liberarea condiţionată pentru 743 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.11/2004 a Judecătoriei Pogoanele, motivat de faptul că inculpatul a comis trei infracţiuni la scurt timp după liberarea condiţionată la data de 03.05.2006.

Se va contopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare cu restul de 743 zile închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 4 ani închisoare.

Se va constata că infracţiunile pentru care a fost dedus judecăţii inculpatul sunt concurente cu infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 175/2009 a Tribunalului Buzău.

În baza art. 36 alin. 1, art. 34 lit. b), art. 35 C.pen. se va contopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare cu pedeapsa de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) C.pen., inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, sporită cu 1 an şi 6 luni închisoare, în total 7 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a), b) C.pen.

Tribunalul a apreciat că se impune reducerea sporului de pedeapsă de la 2 ani şi 6 luni închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare motivat de cuantumul pedepselor aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii şi de faptul că inculpatul execută o pedeapsă de 6 ani închisoare, pentru o faptă concurentă.

Restul dispoziţiilor sentinţei fiind legale şi temeinice se vor menţine.

Faţă de aceste considerente, în baza art.379 pct.2 lit. a) C.proc.pen. se vor admite ambele apeluri urmând ca sentinţa să se desfiinţeze în parte, în latura penală, conform celor arătate mai sus.

În baza art.192 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare în apel inclusiv onorariu apărător din oficiu de 200 lei rămân în sarcina statului.

Etichete: