Top

PENAL.Furt autoturism

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr.-16/20.01.2009,Judecătoria Rm.Sărat a hotărât următoarele :

In baza art,20 raportat la art. 208 – 209 al.l lit. g si i codpenal cu aplicarea art. 37 lit.a cod penal condamna inculpatul N R , arestat in alta cauza la 3 ani inchisoare.

Constata ca prin sentinta penala nr. 302/2007 a Judecatoriei Rm.Sarat a fost anulata suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de l an si 6 luni inchioare aplicata prin sentinta penala nr. .. /2007 a Judecatoriei Rm.Sarat dispunindu-se ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare.

Dispune decontopirea pedepselor aplicate prin sentinta penala nr. … /2007 a Judecatoriei Rm.Sarat in pedepsele componente .

Constata ca infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat in prezenta cauza este concurenta cu infractiunile pentru care a fost condamnat anterior.

In baza art. 36 cod penal dispune contopirea pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata in speta de fata cu pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. ../2008 a Judecatoriei Buzau urmind ca in baza art. 33-34 cod penal inculpatul sa execute pedeapsa de 3 ani inchisoare.

Aplica art. 71+64 lit.a teza II-a si lit. b cod penal .

Deduce din pedeapsa alicata retinerea de 24 ore din data de l6.l2.2007 si perioada de executare respectiv arestul din data de 28.0l.2008.

Anuleaza mandatul de executare nr. … al Judecatoriei Rm.Sarat urmind a fi emis un nou mandat.

Ia act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila .

S-a reţinut în sarcina sa, că în data de 15.12.2007,în jurul orei 0,45 după ce a consumat alcool,a pătruns prin escaladarea gardului în domiciliul lui B Ş din comuna C. jud Buzău cu intenţia de a sustrage autoturismul Olcit cu nr.de inmatriculare VN….

A deschis porţile a împins autoturismul aproximativ 10 m spre drum apoi a pătruns în interior şi a smuls firele de l contact pentru a porni motorul.

Martorele N S şi D Ş au alarmat pe partea vătămată,inculpatul fugind în grabă abandonând o pereche de pantofi şi o geacă,în pantofi descoperindu-se o proteză ortopedică.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei.

În drept,instanţa a stabilit că fapta sa întruneste elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la furt calificat,prev.de art.20 rap la art.208-209 alin.1 lit.g si i cod penal si l-a condamnat la 3 ani închisoare.

Această hotărîre a fost pronunţată după ce Tribunalul Buzău a desfiinţat sentinţa penală pronunţată iniţial,dispunând rejudecarea cauzei în vederea contopirii pedepsei cu pedepse pentru infracţiuni concurente.

Împotriva acestei hotărîri au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Sărat si inculpatul N R.

Parchetul critică sentinţa pentru nelegalitate arătând că instanţa nu a ţinut seama de hotărîrea nr…./16.06.2008 a Judecătoriei Focsani,prin care s-au contopit pedepsele din sentinţele pe care Tribunalul le-a menţionat în decizia de desfiinţare.

Inculpatul a solicitat instanţei de control judiciar reducerea pedepsei la maxim 2 ani pentru a putea executa doar mandatul ce a fost emis anterior.

Tribunalul Buzău,prin decizia penală nr…./27.10.2009 a admis apelul inculpatului,a procedat la contopirea pedepselor în pedeapsa de 3 ani închisoare.

Curtea de Apel Ploieşti a trimis însă dosarul spre rejudecare întrucât instanţa de apel nu s-a pronunţat si asupra apelului Parchetului.

Procedând la rejudecarea Tribunalul constată că acestea sunt fondate,urmând a fi admise pentru următoarele considerente :

Inculpatul N R se face vinovat de săvârşirea infractiunii de tenativă de furt calificat comisă în data de 15.12.2007 si nu se impune o reducere a pedepsei având în vedere că pedeapsa de 3 ani reprezintă chiar minimul prevăzut de lege,în condiţiile în care acesta are numeroase condamnări pentru infracţiuni de acelaşi gen.

Apelul său urmează însă să fie admis ,ca si cel al Parchetului pentru efectuarea contopirilor ce se impun.

Astfel, din fişa sa de cazier judiciar,din hotărârile existente la dosar ( în mod deosebit sentinţa penală nr…./2008 a Judecătoriei Focşani) rezultă că N R suferit următoarele condamnări :

-sentinţa penală nr./2007 a Judecătoriei Rm.Sărat prin care a fost condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare sub supraveghere ;

– sentinţa penală nr./2007 a Judecătoriei Rm.Sărat prin care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare,anulându-se suspendarea pedepsei de 1 an si 6 luni din sentinţa penală nr./2007;

– sentinţa penală nr./2008 a Judecătoriei Buzău prin care a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an si 6 luni închisoare,revocându-se si suspendarea pedepsei de 1 an si 6 luni din sentinţa penală nr./2007;

Toate aceste hotărîri judecătoresti au fost avute in vedere de Judecătoria Focsani care a procedat la contopirea lor,între timp emiţând si mandatul de executare a epdepsei pentru 2 ani închisoare ,anulând mandatele emise anterior.

Se constată însă,că infracţiunea din prezenta cauză este săvârşită la 15.12.2007 fiind concurentă cu cele pentru care N R a fost condamnat prin sentinţele mai sus menţionate .

În această situaţie urmează ca Tribunalul să admită apelurile în baza art.379 pct.2 lit.a cod pr.penală,să defiinţeze în parte în latura penală sentinţa constatând existenţa concursului de infracţiuni şi a faptului că sentinţele mentionate au fost deja contopite iar în baza art.33-36 cod penal să contopească pedeapsa de 3 ani din această cauză cu toate pedepsele arătate anterior,urmând să execute în total 3 ani închisoare.

Va deduce din pedeapsa reţinerea din 16.12.2007 si perioada executată 28.01.2008-12.05.2009,dată la care acesta s-a liberat din executarea mandatului de 2 ani emis în baza sentinţei penale nr./2008 a Judecătoriei Focsani,dispunând emiterea unui nou mandat.

Celelalte dispoziţii vor fi menţinute iar cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului .

Etichete: