Top

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel :

Prin sentinţa penală nr. … din 25.03.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul cu nr. 13930/200/2009 s-a dispus astfel :

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g,i C. penal cu aplicarea art. 37 lit. a,b C. penal a condamnat pe inculpatul M G , la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 06/07.09.2009).

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.e,g C. penal cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal şi 37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (fapte din 25.09.2009 şi 27.10.2009).

În baza art.192 al.2 C.penal cu aplicarea art.37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu (faptă din 27.10.2009).

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.e C. penal cu aplicarea art. 37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 24.11.2009).

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g,i C. penal cu aplicarea art. 37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 07/08.01.2010).

In baza art 33 lit a-34 lit b C pen au fost contopite cele cinci pedepse aplicate, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.61 C.penal s-a revocat restul de 438 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 1 lună aplicată prin sentinţa penală nr./28.02.2007 a Judecătoriei Buzău,rest ce se va contopi cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală,inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani şi 6 luni.

În baza art.71 C.pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.88 C.penal s-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada reţinerii şi arestării preventive,respectiv 10.09.2009 şi 13.01.2010 la zi.

În baza art. 350 C.procedură penală s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului.

A fost obligat inculpatul să plătească părţii vătămate S.C. … S.R.L. BUZĂU – prin reprezentant legal C M, cu sediul în Buzău, jud.Buzău, suma de 1136 lei şi părţii vătămate C. V. F. domiciliat în Buzău, jud.Buzău, suma de 170 lei reprezentând despăgubiri civile.

S-a luat act că părţile vătămate V C, domiciliat în Buzău, jud.Buzău, S.C…. S.R.L. BUZĂU, cu sediul în Buzău, jud.Buzău şi R. G, domiciliat în Buzău, jud.Buzău, nu s-au constituit părţi civile.

În baza art.118 alin.1 lit.e şi alin.5 C.penal s-a confiscat de la inculpat suma de 250 lei cu care partea vătămată V C nu s-a constituit parte civilă şi 385 lei reprezentând suma obţinută din vânzarea bunurilor şi cu care cumpărătorii de bună credinţă nu s-au constituit părţi civile .

În baza art.118 alin.1 lit.b C.penal s-a confiscat de la inculpat contravaloarea unei şurubelniţe folosite la săvârşirea uneia dintre fapte.

În baza art. 191 C.proc.pen. a fost obligat inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare din care 700 lei onorarii apărători oficiu.

Pentru a hotărî astfel , instanţa de fond a reţinut in fapt următoarele :

În seara zilei de 06.09.2009 inculpatul s-a deplasat în cart.Dorobanţi 2, la un bar unde a consumat băuturi alcoolice până în jurul orelor 22,00 când a plecat spre casă mergând pe jos pe str.Al.Marghiloman, iar la un moment dat s-a oprit în faţa magazinului SC … SRL pe care s-a hotărât să îl spargă.

În acest scop s-a deplasat acasă de unde a luat o şurubelniţă revenind la magazin în jurul orelor 00,30 unde a forţat uşa de acces dar pentru că nu a reuşit să o deschidă a spart geamul de la uşă cu umărul intrând în magazin prin orificiul creat.

Din interiorul magazinului inculpatul a sustras mai multe produse alimentare şi nealimentare ( diferite şampoane, energizante, salam, brânză topită etc.) bunuri pe care le-a pus în două sacoşe plecând spre casă, pe drum aruncând şurubelniţa la un tomberon.

La data de 07.09.2009 inculpatul a vândut o parte din bunurile nealimentare martorei B E D contra sumei de 35 lei fără a-i spune acesteia că, respectivele bunuri proveneau din furt. Bunurile au fost recuperate de la martoră şi restituite administratorei C M.

Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului au fost găsite două foiteje de aluat şi o cutie de energizant ce proveneau din comiterea faptei din noaptea de 06/07.09.2009.

De la faţa locului au fost ridicate fragmente de urme papilare care s-au dovedite a fi create de impresiunea degetului arătător de la mâna dreaptă, respectiv de impresiunea degetului inelar de la mâna stângă a inculpatului.

La data de 25.09.2009, în jurul orelor 19,15 inculpatul se deplasa pe str.Transilvaniei din mun.Buzău şi văzând că, în faţa magazinului SC …SRL Buzău situat pe str… se afla parcată o bicicletă, acesta s-a hotărât să o sustragă.

Astfel, profitând de faptul că, partea vătămată C V F a stat câteva minute în magazin inculpatul a luat bicicleta, s-a urcat pe ea şi s-a deplasat pe str.Depozitului.

La data de 27.10.2009, în jurul orelor 22,30 inculpatul se deplasa pe str.Transilvaniei, iar la un moment dat a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate V C care are două intrări, una dinspre … şi alta dinspre str…., de unde a sustras o bicicletă de mărime medie.

Inculpatul s-a deplasat pe lângă bicicletă pe str.Lăstunului.

În data de 24.11.2009, în jurul orelor 15,30-16,00 inculpatul a intrat în barul SC … SRL Buzău –Bd.M-şal Averescu unde s-a aşezat la o masă cu mai multe persoane necunoscute. Profitând de neatenţia vânzătoarei care se afla în cealaltă încăpere a barului pentru a servi un alt client, inculpatul s-a deplasat în spatele tejghelei, iar de pe un raft a sustras 72 pachete de ţigări pe care le-a introdus într-o sacoşă ieşind din bar.

Cu bunurile respective inculpatul s-a dus la domiciliul martorului T D căreia i le-a vândut pentru suma de 220 lei, martorul consumând ţigările respective.

În noaptea de 07/08.01.2010, între orele 00,00-01,30 inculpatul a plecat de acasă ajungând pe str.Pasajului. A sărit gardul în curtea locuinţei părţii vătămate R G, s-a deplasat la rastelul metalic ce era prevăzut cu un lacăt pe care l-a forţat, din rastel, de pe raftul superior a sustras patru butelii tip Sigma de culoare albastră dintre care trei cu guler şi una fără guler. Inculpatul a transportat butelii la domiciliul său câte una rând pe rând.

În următoarele zile inculpatul a vândut o butelie martorului S M pentru suma de 40 lei şi trei butelii martorului D M C pentru suma de 90 lei.

Cele patru butelii au fost recuperate de la martorii menţionaţi anterior şi predate părţii vătămate.

În drept, faptele inculpatului constând în aceea că, în noaptea de 06/07.09.2009, în jurul orelor 00,30 inculpatul a pătruns prin spargerea geamului uşii de acces în magazinul SC … SRL situată în mun.Buzău, str. administrat de C M, de unde a sustras mai multe produse alimentare şi nealimentare în valoare de 950 lei prejudiciul recuperat parţial şi că, în zilele de 25.09.2009 şi 27.10.2009 a sustras două biciclete în valoare totală de 420 lei aparţinând părţilor vătămate CVF şi V C, iar în noaptea de 27.10.2009, în jurul orelor 22,30 a pătruns fără drept în curtea părţii vătămate V C de unde a sustras bicicleta menţionată anterior, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de 208 al.1, 209 al.1, lit.g,i C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal şi art.208 al.1, 209 al.1, lit.e,g C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal şi art.37 lit.a,b C.penal şi art.192 al.2 C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal.

Faptele inculpatului M G constând în aceea că, în ziua de 24.11.2009, în jurul orelor 15,30-16,00 a sustras din raftul barului SC … Buzău 72 pachete ţigări mărcile Kent şi Marlboro, valoarea prejudiciului fiind de 615 , iar în noaptea de 07/08.01.2010, în jurul orelor 00,30-01,30 a sustras escaladând gardul de acces în curtea locuinţei părţii vătămate R G, dintr-un rastel metalic prin distrugerea lacătului, patru butelii tip Sigma în valoare de 400 lei întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni de furt calificat, prevăzute de art.208 al.1, 209 al.1, lit.e C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal, respectiv art.208 al.1, 209 al.1, lit.g,i C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal.

Faptele săvârşite de inculpat au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie prevăzute de art.37 lit.a,b C.penal, inculpatul fiind condamnat anterior pentru mai multe infracţiuni de acelaşi gen ca cele deduse prezentei judecăţi, condamnarea de 3 ani şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr./2003 a Judecătoriei Buzău atrăgând starea de recidivă postexecutorie, iar cea de 3 ani şi 1 lună dispusă prin sentinţa penală nr./2007 a Judecătoriei Buzău atrăgând starea de recidivă postcondamnatorie inculpatul fiind arestat la data de 20.03.2007 şi liberat condiţionat la data de 04.02.2009 cu un rest rămas neexecutat de 438 zile.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , susţinând că pedeapsa aplicată este prea aspră si că nu se face vinovat de comiterea unora dintre infracţiunile pentru care a fost condamnat .

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente cauzei , a motivelor de apel invocate , tribunalul va respinge apelul de faţă pentru următoarele considerente:

Inculpatul – apelant a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. g,i Cod penal , art. 208 al.1 – 209 al.1 lit e,g Cod penal , art. 192 al.2 Cod penal , art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit e Cod penal , art. 208 al.1 – 209 al.1 lit. g,i Cod penal toate cu aplicarea art. 37 lit. a,b Cod penal şi art. 33 lit a Cod penal.

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptelor .

Din ansamblul materialului probator a rezultat cu certitudine că inculpatul a comis faptele pentru are este trimis în judecată .

Astfel , in noaptea de 6/7.09.2009 inculpatul – apelant a spart geamul de la uşa de acces din magazinul SC … SRL din Buzău , din interiorul căruia a sustras produse alimentare si nealimentare .

La data de 26.09.2009 inculpatul a sustras o bicicletă aparţinând părţii vătămate Coman Virgil Florin .

La data de 27.10.2009, orele 22,30 inculpatul apelant a pătruns in curtea locuinţei părţii vătămate V C de unde a sustras o bicicletă.

In după amiaza zilei de 24.11.2009 inculpatul a sustras din barul SC … SRL Buzău din spatele tejghelei 72 pachete de ţigări .

In noaptea de 7/8.01.2010 inculpatul a sărit gardul in curtea locuinţei părţii vătămate R G şi a sustras de pe un rastel metalic ( prevăzut cu lacăt ) 4 butelii tip sigma.

Reţinându-se vinovăţia inculpatului instanţa de fond a aplicat o pedeapsa corect individualizată in raport de criteriile generale prevăzute de art. 72 din Codul penal , respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege , gradul de pericol social al faptelor , precum si persoana inculpatului care este recidivist ( art. 37 lit a şi b ) si a recunoscut parţial faptele comise. Acesta a fost condamnat anterior la pedeapsa de 3 ani şi o lună şi 3 ani şi 6 luni .

La scurtă vreme după ce a fost liberat condiţionat ( 4.02.2009) , inculpatul apelant a comis un număr de 5 infracţiuni cu grad ridicat de pericol social , astfel încât pedeapsa aplicată de instanţa de fond de 5 ani şi 6 luni închisoare este asa cum am mai arătat corect individualizată.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că sentinţa atacată este legală şi temeinică tribunalul in baza art. 379 pct.1 lit b Cod procedură penală va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat.

Conform art. 381 si 350 Cod procedura penala şi art. 88 Cod penal va menţine măsura arestării preventive şi va deduce la zi arestul preventiv.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedura penala .

Etichete: