Top

APEL PENAL. Muncitor necalificat cu atribuţii de vânzare carburanţi. Delapidare

Pentru a pronunta această sentintă penală, instanta de fond a retinut următoarele considerente:

În perioada 28.06.2007 – 0l.02.2010 inculpatul a sustras suma de 8.000 lei de la societatea S.C. … S.R.L. cu punct de lucru în comuna … jud. Braila lacare lucra ca vânzator si administrată de … .

Inculpatul a fost angajat ca muncitor necalificat însa avea ca obligatie de serviciu sa vândă carburanti, să încaseze contravaloarea acestora iar la sfârsitul turei de lucru sa predea sumele încasate administraorului societatii ori sorei acestuia.

Inculpatul vindea combustibil pe datorie iar suma datorata si numele persoanelor erau trecute într-o agenda, aspect pe care îl cunostea si administratorul societatii .

Din probele administrate în cauza, instanta de fond a retinut că nu toate persoanele pe care inculpatul le-a mentionat în agenda că ar fi achizitionat combustibil urmând sa achite ulterior pretul, erau zrecute în mod real, acesta mentionând persoane care nu ar fi achitat contravaloarea combustibilului desi în realitate acestea îsi achitase marfurile achizionate.

Administratorul societatii a efectuat la sfârsitul lunii noiembrie 2007 inventarierea gestiunii punctului de lucru … si a constatat o lipsa de 8.000 lei reprezentând l.086 l motorina iar în aceste împrejurări administratorul societatii si inculpatul au decis ca inculpatul să ia măsuri pentru recuperarea sumelor restante conform agendei, în termen de 3 luni.

La data de 0l.02.2008 inculpatului i s-a desfacut contractul de munca dupa ce s-a recuperat suma de 4.000 lei , urmând ca acesta sa acopere lipsa rămasă.

Partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 3.490 lei, suma cu care inculpatul a fost de acord sa despagubeasca pe partea civila.

La individualizarea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului, instanta de fond a retinut că acesta este tânăr fiind la prima încalcare a legii penale.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat apel inculpatul … care a solicitat aplicarea dispozitiilor art.81 C.pen. .

În motivarea apelului, apelantul a învederat instantei că instanta de fond, la individualizarea pedepsei, nu a retinut împrejurări care pot constitui circumstante atenuante, respectiv conduita bună înainte de săvârsirea infractiunii, prezentarea sa în fata instantei de judecată, atitudinea sinceră atât în faza de urmărire penală cât si în faza de judecată, faptul că are un copil minor în întretinere.

În sustinerea apelului, apelantul a depus la dosarul cauzei copii de pe caracterizarea nr.2416/13.10.2010 a Primăriei com…., fisa de caracterizare psihopedagocică a elevului … si certificatul acestuia de nastere.

Tribunalul examinând sentinta atacată prin prisma dispozitiilor art.361 si următoarele C.pr.pen., în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului, constată că apelul formulat de apelantul … împotriva sentintei penale nr.264/05.10.2010 a Judecătoriei Rm.Sărat este întemeiat din următoarele considerente:

Instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt dedusă judecătii, a făcut o corectă încadrare juridică a faptei săvârsită de apelantul-inculpat iar la individualizarea pedepsei aplicate, a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 C.pen., respectiv împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al acesteia, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana apelantului-inculpat, care se află la prima incidenţă cu legea penală dar si faptul că acesta a avut o atitudine sinceră pe toată durata de desfăşurare a procesului penal, recunoscând săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina sa, aplicându-i minimul special al pedepsei prevăzută de lege pentru infractiunea săvârsită.

Tribunalul apreciază, raportat la circumstantele personale ale apelantului inculpat retinute mai sus, că scopurile pedepsei aplicate de instanta de fond, pot fi atinse chiar si fără executarea acesteia în regim de detentie.

Aplicarea dispozitiilor art.81,82 C.pen. pedepsei aplicate, este de natură a asigura achitarea despăgubirilor civile la care apelantul a fost obligat către partea civilă S.C. … S.R.L. Rm.Sarat, termenul de încercare fiind de natură a constrânge pe apelant să achite despăgubirile civile, în caz contrar partea civilă putând solicita revocarea suspendării în temeiul dispozitiilor art.84 C.pen. .

Având în vedere cele retinute mai sus, tribunalul, în baza dispozitiilor art.379 pct.2 lit.a C.pr.pen. urmează să admită apelul formulat de apelantul inculpat … împotriva sentintei penale nr.264/05.10.2010 a Judecătoriei Rm.Sărat, să desfiinţeze în parte, în latură penală, sentinţa atacată, să aplice dispoziţiile art.81, 82 Cod penal pedepsei de 1 închisoare, pentru un termen de încercare de 3 ani precum şi dispozitiile art.71 alin.5 Cod penal iar în baza art.359 Cod procedură penală să atragă atenţia apelantului inculpat asupra dispoziţiilor 83, 84 Cod penal.

Tribunalul urmează să menţină restul dispoziţiilor sentinţei apelate urmând ca statul, în baza dispozitiilor art.192 al.3 C.pr.pen., să suporte cheltuielile judiciare inclusiv onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 200 lei avansat Baroului de avocati Buzău din fondul special al Ministerului Justitiei.

Etichete: